Transpack főoldal   Transpack 2007 Február


Tartalomjegyzék Korszerű raktározási technikák Raktározási folyamatok tervezési alapjai I. Utolsó lap

Anyagmozgatási rendszerek, avagy a leghatékonyabb anyagszállítás eszközei I.

Szállító berendezések: Darabos, ömlesztett anyagok, különböző termékek, áruk szállító eszköze a szállítószalag.
Szerző: Bajczura György
A hevederes szállítószalag alkalmazásának előnyei:

– Különböző szállítási meredekség: sokan nem is gondolnák, hogy a szállítószalaggal történő szállítás nemcsak egyenesen, hanem különböző meredekségi szögben is történhet. Az emelkedési szög nullától kilencven fokig terjedhet a megfelelő heveder segítségével.

 

– Függőleges szállítás: a függőleges szállítás kazettás szalaggal vagy serleges elevátorral valósítható meg. Kazettás heveder alkalmazásával helymegtakarítást eredményezhetünk (1. ábra).

 

Könnyen szabályozható teljesítmény: könnyen szabályozhatóvá tehető a teljesítménye egy ilyen berendezésnek egy frekvenciaváltós kapcsoló beiktatásával

Nagy távolságban történő szállítás: viszonylag nagy távolság áthidalására alkalmas akár 15 000 méter is lehet egy távolsági szállítószalag

Könnyen tisztítható: viszonylag könnyen tisztítható (a heveder fedlapja tapadásgátló anyag is lehet), szalagról a folyadék könnyen eltávozik

Könnyen tervezhető és építhető: a szállítószalag építőelemekből viszonylag könnyen összeállítható és szükség szerint bővíthető

 

A szállítószalag berendezés célja rendeltetése

A szállítószalagok és minden más szállító berendezés, legyen az szállítócsiga, serleges elevátor, targonca, teherautó stb. célja, hogy az anyagot, árut, terméket az egyik pontból a másik pontba eljutassa, szükség szerint feldolgozás közbeiktatásával.

Kis-, közép-, nagyüzemek részére a különféle anyagok szállítására szolgáló eszköz a szállítószalag vagy azok rendszere, épületen belüli és kívüli szállításhoz egyaránt alkalmasak.. Ezek az anyagok lehetnek darabos, ömlesztett vagy egyéb termékek, áruk.

A szállítószalag, mint anyagszállító berendezés megtalálható kő-, kavics-, homok, szén-, ércbányákban és a nehézipar különböző területein. A könnyűipar, mezőgazdaság, élelmiszeripar termékei szállításához is előszeretettel alkalmazzák nem beszélve a csarnokok, raktárak áruinak, csomagjainak továbbítását egyik pontból a másikba.

 

1, Egyszerű felépítésű szállítószalag rendszerek feldolgozó egységek közbeiktatása nélkül

Tehát vannak az egyszerűbb felépítésű szállítószalagok, ahol a fő cél az áru, termék eljuttatása egyik pontból a másikba. Gondoljunk egy raktári csomagokat szállító pályára, aminek célja, hogy a raktár egyik végéből a másikba juttassa el az árut. Az egyszerűbb felépítésű szállítószalagokhoz tartozik minden olyan berendezés, ami egyenesen viszonylag rövid távú anyagszállítást tesz lehetővé és semmilyen feldolgozást, szortírozást végző gép nincs hozzá kapcsolva. Ide tartozik az emelkedési szögben szállító berendezés is, ahol vagy az a cél, hogy egy magasabb helyre történjen a szállítás, pl., vasúti kocsi, épület valamelyik felső szintje vagy az, hogy az áru fel legyen depózva a helykihasználás érdekében föld, homok, búza, kukorica ahonnan esetenként további feldolgozásra viszik majd a terméket, anyagot.

 

Rövid működési leírás:

Kettő darab görgőn (végdobon) végtelenített heveder fut, melyet egy villanymotoros hajtómű hajt és ezek az alkatrészek egy úgynevezett vázszerkezethez vannak erősítve. Ez a legegyszerűbb felépítésű pálya, ezt csak kis távolság áthidalására alkalmazzák.

 

 

 

Ha a 1-2 métertől nagyobb szállítási hosszt kell elérni, akkor már szükséges a görgők beépítése a szalag hosszára merőlegesen, mert a hossz miatt a heveder saját súlyából kifolyólag „belógna” és nem tartaná meg a szállítandó termékek súlyát sem. A görgők alkalmazása alsó és felső ágon egyszerre szükségeltetik. A felső ági görgők egymáshoz mért sűrűsége és elhelyezkedése, alakja, nagysága, teherbírása, kiképzése stb. a szállítandó anyag, a szállító pálya szélességének és hosszának függvénye. Ugyanis figyelembe kell venni a szállítandó anyag halmazállapotát, súlyát és a szállítási távolságot. Az alsóági görgőknek csak a heveder súlyát kell elviselniük, mert ott már nem történik szállítás, ezért az alsóági görgőket ritkábban lehet elhelyezni. Ezek általában egyenes és egybefüggő görgők nem úgy, mint a felsőági görgők, amik állhatnak több darabból is, attól függően milyen célra szeretnénk alkalmazni a szállítószalagot.

 

A szállítószalagok hevederének összességére vonatkozik, hogy lehetnek síkban vezettek vagy vályúsítottak (2. ábra). A vályúsítást a felsőági görgők íves kialakításával érjük el, amit úgy kell elképzelni, hogy 2, 3 vagy több görgő egymáshoz képest a kívánt szögben helyezkedik el a görgőtartó állványon. Ezzel a módszerrel nagyobb szállítási teljesítményt érhetünk el ugyanakkora hevederszélességnél. Általában a vályúsított hevedereket ömlesztett és darabos anyagok szállításánál alkalmazzák.

 

A síkban vezetett hevederen olyan termékek szállítása történik, amik nem igénylik a vályús kiképzést úgy, mint a csomagok, dobozok és darabáruk. Ezek az áruk általában olyan felépítésű és alakú termékek, melyek nem tudnak lecsúszni, legurulni a hevederről oldalirányba.

 

Van olyan eset is, amikor kifejezetten cél a síkban történő szállítás, mert a viszonylag széles és hosszú termékek pontos síkban történő vezetését a görgők nem tudnák biztosítani. Ilyenkor a görgők helyett egy megfelelően kialakított felületű asztalon fut a heveder, ami lehet fából, műanyagból vagy akár egy sík acéllemezből is. Figyelembe kell venni ennél az esetnél, hogy a heveder állandóan súrlódik az asztallal, tehát egy speciális csúszó hevedert szükséges alkalmazni figyelembe véve az esetleges elektromos feltöltődés veszélyét, amit a megfelelő típusú antisztatikus heveder tud biztosítani. Erről a következő számban olvashatunk.

 

2, Bonyolult felépítésű szalagok rendszere, ahol a szállítás egy összekapcsolt rendszeren keresztül történik, különböző feldolgozó egységek közbeiktatásával

A termelési lánc tehát, különböző feldolgozó, osztályozó és szortírozó egységeket is tartalmazhat a részfeladatoknak megfelelően a beépített szállítószalag pályákon kívül. Gondolhatunk egy speciális osztályozó berendezésre, ahol a terméket, árut a különböző minőségeknek, tulajdonságoknak megfelelően szortírozzák. Ez természetesen történhet kézzel is, pl. a mezőgazdasági termékeket szállító szalagnál a kis sebességgel forgó heveder mellett álló emberek osztályozzák a terméket szemrevételezés után és kézzel továbbítják egy másik szállítóeszközbe, de ma már a piaci követelményeknek megfelelően ezeket a feladatokat legtöbb helyen gépiesítették.

 

A szortírozás tehát történhet egy úgynevezett osztályozó berendezésen keresztül is, ami lehet mondjuk egy megfelelően méretezett szita, ami a nagyobb szemcsenagyságú anyagot, terméket elkülöníti a kisebbektől, és egy rázó, vagy csúszó betét segítségével eljuttatja a megfelelő szállítószalagra, ami továbbítja azt esetleg újbóli felhasználás céljából egy másik osztályozóhoz.

 

Az alábbiakban egy kavicsbánya termelésének beépített egységeit ismerhetjük meg.

 

 

Termelési lánc egy kavicsbányában:

Markoló szerelékes úszókotró à Önjáró uszály à Serleges elevátor à Szállítószalag rendszer, osztályozó, törő berendezésekkel

Láthatjuk, hogy a példaként megemlített fenti folyamat a kavics kiemelésével kezdődik, amit egy markoló szerelékes úszókotróval oldanak meg. A markolókanál, ami lehet akár 2-3 köbméteres is, az uszályba juttatja a kavicsot közvetlenül vagy egy szállítószalag segítségével, ami az úszókotró része. A megtöltött uszályokból a parton lévő kanalas szállítószalag, az úgynevezett serleges elevátor emeli ki a kavicsot, amit egy szalagrendszer szállítószalagjára termel. A szállítószalag a kavicsot eljuttatja a kívánt helyre, és ott felhalmozza, feldepózza.

 

A bányakavics-depóból a kavics szállítószalagon keresztül kerül az előosztályozóba egy rakodógép vagy akár egy a depó alatt elhelyezett bunkerban lévő szállítószalag segítségével. Az előosztályozó leválasztja a 32 mm-nél nagyobb szemcseszerkezetű kavicsot. Itt egy vagy több megfelelő típusú vibrátor üzemel a megfelelő lyukméretű szitával, (gumi, műanyag) melynek segítségével történik a szitálás és az osztályozás. A sorba kapcsolt szállítószalagok célszerűen vannak telepítve, úgy hogy a törő és osztályozó berendezések feladatai elvégzése után a megfelelő irányba továbbítsák az osztályozott kavicsot.

 

A termelési lánc összes berendezése sorban van kapcsolva, ez azt is eredményezheti, hogy valamelyik elem meghibásodása esetén a folyamat teljesen leállhat. Természetesen találhatók olyan elemek is a láncban, melyek valamelyik szomszédos elem meghibásodása után is korlátozott ideig működhetnek.

 

Depózás

 

A szállító hevederek

A szalaghevederek élettartama átlagosan 3 év, de ez a különböző igénybevételű szalagoknál változik. PL. egy nagyobb teljesítménnyel működő kőbányában található szalag jobban ki van téve kopásoknak, mint egy nyári időszakban használt mezőgazdasági szállítószalag, amit csak aratáskor a betakarításra használják.

Üzemeltetési tippek és tanácsok a heveder védelme érdekében

 

Függőleges érzékelő görgő:

A heveder lecsúszásának és oldalra futásának megelőzésére két függőlegesen beépített rugós rögzítésű érzékelő görgőt alkalmazunk. Ha a szalag bármilyen irányba ki akar térni a függőleges görgő elmozdul, ami kapcsolóként funkcionál és leállítja a villanymotort. Ezáltal a szalag nem tud leesni a szalagról és a heveder széle nincs kitéve súrlódásnak, ami a vázszerkezet oldalánál fordulhat elő.

 

Beépített sebességmérő görgő:

Ez a speciális görgő a szalag sebességét méri, ha a heveder esetleg elszakad a görgőt nincs ami meghajtsa. A görgő érzékeli a forgási sebesség csökkenést így lekapcsolja a rendszert, megakadályozva ezzel a szalag további sérülését és legyűrődését.

További tippek és hasznos tanácsok! Az alábbi weboldalakon a termékforgalmazás mellett, költségtakarékos üzemeltetési és anyagbeszerzési tippeket talál. Készpénzt érő tanácsok díjtalanul! Látogassa meg weboldalunkat most és ismerje meg tevékenységünket!

 

Bajczura György

www.szallitoszalag.hu

vagy www.gumiheveder.hu

 
Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása