Transpack, csomagolási, anyagmozgatási magazin 2005 Június
HIRDETÉS-ON-LINE
INGATLAN
UTAZÁS
LOVAGLÁS
KUTYA
MEZŐGAZDASÁG
FORUM
REGISZTRÁCIÓ
MAGAZIN
ÚJSÁGOK
TARTALOM
CÉGINFORMÁCIÓ
e-mail: pointernet@axelero.hu


 
CSAOSZ Hírek
Megkezdődött az italoskartonok újrahasznosítása
Az EU csomagolási irányelvének 2004. évi módosítása ...
Biztonságos rakatképzés csúszásmentes polietilén zsákkal
Pack-pakk
Az aktív csomagolás az „INTERPACK 2005” tükrében
Egységrakomány-képzés és rögzítés I.
RFID, ahol a világ tart
Axiál Kft. az anyagmozgatásban
KITEKINTŐ
Az élelmiszeripar termelési logisztikai folyamatainál alkalmazott berendezések jellegzetességei II.
A termelési logisztikai folyamat tervezésének és működtetésének stratégiái IV.
Kis teherbírású, függőleges modulokból felépülő, számítógépes irányítású tárolórendszerek
Tavaszi újdonságok
Renault Delta Truck
A csomagolóanyagok környezetvédelmi kérdései és a csomagolási hulladékhelyzet az észak-magyarországi régióban
A NYOMDAIPARRÓL ÉS TECHNOLÓGIÁIRÓL
Kriogén fagyasztási eljárások az élelmiszeriparban
Változások az emelőgép-üzemeltetés szabályaiban
A beépített tűzjelző berendezésekről

Kelényi Ákos

nyomdamérnök, óraadó tanár, Iparművészeti Egyetem

A NYOMDAIPARRÓL ÉS TECHNOLÓGIÁIRÓL

Kedves Olvasó!

Előző számunkban az ofszetnyomtatás újonnan divatba jött eljárásairól, a hibridnyomtatásról és annak alkalmazási lehetőségét megteremtő íves nyomógépekről, UV festékek és lakkok alkalmazásának feltételeiről, eredményeiről beszéltünk. Ezekkel zártuk az íves ofszetgépek működésének átfogó ismertetését. De adós vagyok az ofszetnyomtatás másik nagy gépcsoportjának, az ofszet tekercsnyomó (rotációs) gépeknek bemutatásával. Márpedig ezek néhány különleges sajátosságairól azért is szót kell ejtenünk, mert súlyuk és jelentőségük a világ nyomdaipari termelésében meghatározó. E cikksorozat tavaly augusztusban megjelent részében hivatkoztam arra, hogy az átfogó felmérések szerint földünk nyomdaipari össztermékének mintegy 82%-át ofszet eljárással, volumenét tekintve ennek nagyobb részét tekercsnyomtatással állítják elő. (Annak ellenére, hogy az íves nyomógépek részaránya számottevően meghaladja a tekercsnyomókét.) Az akkor közölt táblázatos áttekintés azt is bizonyította, hogy e gépcsoport meghatározó a nyomdai csomagolóeszköz gyártás területén is. Különösen, ha figyelembe vesszük a „keskenypályás” ofszet rotációs és hibrid nyomógépeket.

Abban a cikkben vázlatos felosztást adtam a tekercsnyomó gépekről, azok felépítési elveiről. Megemlítettem a termékcsoportok felosztása szempontjából fontos csoportosításukat, szárítómű nélküli (cold-set) és szárítóműves (heat-set) gépekre. Megismerhették a nyomóművek felépítésének és elrendezésének elveit. Miután a tekercsnyomók festékező-, és nedvesítőműveinek felépítése meghatározó módon hasonlít az íves ofszetgépekére (a nagysebességű nyomtatáshoz igazodó eltérésektől eltekintve, melyekre a cikksorozat ismertetési mélységigénye miatt nem térhetünk ki), azok ismertetéséről le kell mondanom. Maradt így is számos olyan gépegység, mely érdeklődésre számíthat.

Amikor e cikket írva eddig jutottam, belém nyílalt egy gondolat. Talán tisztelt olvasóim el sem tudják képzelni napjainkofszet tekercsnyomtató csúcsgépeinek méreteit és teljesítményét. E gépóriások nagy nyomdákban, meghatározott termékkör, (pl. napilapok, folyóiratok, katalógusok, árjegyzékek) előállítására épülnek. A vertikális építésű változataik elérik a négy gépszint magasságot, - mint egy háromemeletes ház - és hosszúságuk akár az ötven métert. 1. Képünk egy ilyen óriásgép egy részletét mutatja.

Pályasebességük elérheti a 15 métert másodpercenkét, amit ha gépkocsi sebességre átszámítunk, városainkban a rendőr már büntethet gyorshajtásért. Ehhez járul, hogy a gép akár 12 papírpályára is nyomtathat egyszerre, melyek közül a 4+4 színnel nyomottak átmehetnek szárítóművön, míg a többi cold-set nyomtatású.

Szintén a vezértípus nyomtatvány és az elvárt példányszámok ismeretében építhetik e gépeket futásirányban álló- vagy fekvő nyomtatványoldal elrendezésű nyomóforma hengerrel, kétszeres hengerátmérővel, vagy dupla papírpálya szélességgel. Ez utóbbinál a papírpálya szélessége meghaladhatja a két métert, és egyetlen tekercs súlya a két tonnát, a gépbe befűzött papírpályák hossza meghaladhatja a több száz métert. Így rögtön érthető, hogy minden ilyen nyomógépet olyan papíradagoló művel építenek, mely a gép teljes sebességű futása közben biztosítja a lefutott, és az új tekercs váltását, a pályavégek ragasztását. Ezt a bonyolult műveletsort, mint egyébként a teljes gép operatív irányítását, számítógép végzi.

A vertikális elrendezésű nyomógépeken, ahol a papíradagoló mű a nyomótornyok alatt helyezkedik el - a szűkös hely miatt -, az ún. két- vagy háromkaros tekercsváltókat alkalmazzák. A kétkaros váltónál az egyiken a lefogyó tekercs papírszalagja fut, melynek nagyon szigorúan tartott pályasebességét egy húzómű és a tekercset fékező tárcsafék rendszer tartja. A másik kar befogószerkezetébe a luxusautó súlyú álló tekercset rögzítik. A lefogyó tekercs papírtartalékának végéhez közeledve a számítógép dörzsszalagok segítségével az új tekercs felületi sebességét a pályasebességre gyorsítja. Amikor a két sebesség tökéletesen egyezik, a ragasztócsíkokkal ellátott tekercsvéget a még futó papírpályához ragasztja, és a régi tekercs maradékát közvetlenül a ragasztás mögött levágja 2. Képünk egy kétkaros papíradagoló művet mutat be.

A másik, többségében horizontális gépekhez kapcsolható papíradagoló mű a tartalékpályát alkalmazó berendezések családja. E berendezéseknek viszonylag nagyobb helyigénye mellett számos nyomtatástechnikai és pályavezérlési előnye van. Legjelentősebb előnye, hogy az új tekercset álló helyzetben lehet a lefutó tekercs végéhez ragasztani, miközben a teljes sebességgel futó nyomógép a többszörös átvezetéssel feltöltött tároló rendszer papírkészletét fogyasztja. A két egymáshoz közelítő görgősor még nagy nyomógépsebesség esetén is elég papírt tárol ahhoz, hogy a csak néhány másodperces ragasztási műveletet el lehessen végezni. A ragasztás megtörténte után a görgősorokat lassan széthúzva, a tartalékpálya újra feltölthető. A harmadik képen egy tartalékpályás adagolómű látható.

Ez az adagolómű - nagyobb méretei ellenére - olcsóbb és egyszerűbb megoldású, továbbá számos, a nyomtatás egyenletességét, színilleszkedését és a tekercsvégek keskeny összeragasztásának biztonságát szolgáló előnyt biztosít. Helyigénye miatt azonban csak 1-2 papírpálya szükséglete esetén alkalmazzák.

Említést érdemel az utóbbi évtizedben épített gépeknél, a nyomóműveknél és egyéb fő gépegységeknél megvalósított - számítógép vezérelte - egyedi meghajtás. Ez a gépek jelentős súlycsökkenése mellett a nyomtatványok szín-, és terjedelem igényének megfelelően számottevő változtatási lehetőséget biztosít, hiszen a nem szükséges nyomóművek egyszerűen lekapcsolhatók. Új típusú, keskenyebb nyomólemez és gumikendő befogószerkezetek alkalmazásával számottevően csökkentették a nyomathordozón azt a sávot, melyre e szerkezetek miatt nem kerülhet nyomat. Így jelentősen növelni tudták a fajlagosan nyomtatható felület arányt.

Forradalmi újdonságnak számít az így épített nyomógép oldaláról cserélhető nyomó-, és gumikendős hüvelyek (az ún. sleeve-ek) alkalmazása. E hüvelyek akár egy percen belüli cseréje jelentősen lerövidíti és megkönnyíti a nyomtatás közben szükségessé váló hengermosást. Ennél nagyobb jelentősége van, azonban az ún. folyamatos mintájú díszcsomagolók és tapéták gyártásánál, hiszen itt nem kell a nyomólemez-, és gumikendős henger befogó csatornájával számolni.

Külön fejezet lehetne az óriási sebességű nyomtatott papírpálya szín-, és regiszter szabályzása, hiszen itt nem csak a nyomóművek közötti, hanem a több papírpálya közötti illeszkedést mind hossz-, mind kereszt irányban biztosítani kell. Erre természetesen az ember által ellenőrzötten, de csak a számítógépes vezérlés képes.

Különösen a vertikális építésű tekercsnyomó gépeknél, egy géptípuson és egy formátumon belül is, több hengerszámú és hengerelrendezésű nyomómű blokk közül választhat a beruházó. Így előfordulhat 4, 6, 8, 9, 10 hengeres modul is. E tornyokba épített nyomóművek hengerei között, az egyes termékek elő-, és hátoldal színszámának megfelelően különböző befűzési lehetőségek vannak. Ezek közül a teljesség igénye nélkül 4. Kép mutat be néhányat.

Külön „tudomány” e gépcsodákra a nyomtatott oldalak kilövésének megtervezése, mivel itt nemcsak a színes-, és esetleg fekete-fehér oldalak egymás utániságára, hanem a gép hajtogatóművének felépítésére, vágások és hajtások számának és sorrendjének lehetőségeire is figyelemmel kell lenni. Lehet a terméket egyszeres és többszörös produkcióban nyomtatni, egész vagy esetleg fél papírpályára, 16 oldalastól 48 oldalasig (vagy két papírpályáról akár 96 oldalas) kilövést megvalósítani.

A számtalan lehetőséget biztosító megoldást, a hajtogatóműhöz juttatást, a gép felépítésétől függő 1-12 pálya egymás fölé vezérlését, futás irányú oldalfordítását, a hajtogatási regiszter tartását a nyomóművek fölötti külön szinten elhelyezkedő vezető-, és fordító hengerek végzik. A vezetőhengerek hajtásukat a papírpályától kapják, a fordító hengerek általában stabil perforált csövek, ahol a papír légpárnán fordul, ezzel megakadályozza friss nyomatok elkenődését. Az ötödik képen egy több papírpályás vezetőrendszert láthatnak, míg a hatodik kép a pályaátfordítás mellet, az oldalirányú áthelyezését is bemutatja.

E több százmilliót érő gépcsodákat több évtizedes, több műszakos használatra építik, ennek megfelelő stabil és robusztus kivitelben. Cseréjükre, áttelepítésükre általában a termékszerkezet vagy a minőségi elvárások drasztikus megváltozása esetén kerül sor. Tartozom még tekercsnyomó gépek esetleges szárítóművének és kirakóművének (vágó, hajtogató, fűző, ragasztó vissza tekercselő lehetőségei) rövid ismertetésével, melyre a következő számban kerül sor.

Képaláírások jegyzéke

1. Kép: Vertikális ofszet rotációs nyomógép látványképe. (MAN Roland Colorman)

2. Kép: Kétkaros (non-stop) tekercsváltó látványképe vertikális elrendezésű tekercsnyomó gép

en. (MAN Roland Colorman)

3. Kép: Tartalékpályás papíradagoló mű röntgenképe. (Stork Contiweb)

4. Kép: Vertikális ofszet tekercsnyomógép tornyában lehetséges hengerelrendezések és befűzési módok a nyomtatási színigény szerint. (MAN Roland Uniset)

5. Kép: Papírpály

a vezérlő és fordítóhengerek képe több pálya vezérlése esetén. (Albert Frankental A 101S)

6. Kép: Tekercsnyomó gépen pályaátfordítás és oldal irányú áthelyezés vezető- és fordító hengerek segítségével.

Top 100 Best Websites Monitored by: InternetSeer - Web Site Monitoring

powered by Pointernet-DB Kft.

E-mail:pointernet@axelero.hu