Transpack, csomagolási, anyagmozgatási magazin 2004 November
HIRDETÉS-ON-LINE
INGATLAN
UTAZÁS
LOVAGLÁS
KUTYA
MEZŐGAZDASÁG
FORUM
REGISZTRÁCIÓ
MAGAZIN
ÚJSÁGOK
TARTALOM
CÉGINFORMÁCIÓ
e-mail: pointernet@axelero.hu


 
CSAOSZ Hírek
Pack-pack
Ambiciózus célokkal indul az italoskarton-gyártók összefogása
Óriási plusz a formaszabadság
Az élelmiszeripari csomagológépek I.
Hűtveszállítás...
Élelmiszerbiztonság - biztonságos csomagolás
Packforum a pultkész csomagolások jegyében
Élelmiszerek hullámpapírlemez alapú csomagolása I.
Korszerű élelmiszercsomagolások IV.
Széchenyi István egyetem...
Lipcsei vásárok - ahol Európa találkozik
A NYOMDAIPARRÓL ÉS TECHNOLÓGIÁIRÓL
Új papírmegmunkáló gépek a piacon - elérhető áron
Az intelligens csomagolás
KITEKINTŐ
IKB Leasing...
Fej- és átmenő...
Költségoptimalizált logisztikai szolgáltatások
10 éve a piacon - Élen a hajtástechnikában
A szállítmányozás szolgálatában
Mobil jövő
A termelés logisztikai...
KÖNYŰSZERKEZETES ÉPÍTÉS

Prof. Dr. Cselényi József

egyetemi tanár, Dr. Illés Béla Ph.D. tanszékvezető egyetemi docens

Miskolci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

A termelési logisztikai folyamat tervezésének és működtetésének stratégiái I.

A termelési logisztika

a működési terület jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb rendszere. Az értékteremtő folyamat közelében feladatát hatékonyan csak akkor tudja ellátni, ha a beszerzési-, elosztási-, hulladékkezelési- és újrahasznosítási logisztikával való kapcsolódásoknál a meghatározó stratégiai kérdések alapján kidolgozott illesztések kifogástalanul, a lehetőségek szerint optimálisan
működnek.

A termelési logisztika funkciója az anyagoknak, kereskedelmi és kooperációs alkatrészeknek, részegységeknek, stb. a termelési folyamatokba történő belépésével kezdődik (alapanyag raktár) és a termelő rendszer szempontjából értelmezhető késztermékek raktárba (készáru raktár) történő megérkezésével fejeződik be. Percre kész beszállítás, gyártás és kiszállítás esetén a raktározási feladatok egy része elmaradhat. A termelési logisztika rendszer nagyvonalú felépítését és kapcsolatait az 1. ábra szemlélteti.

Másféle megközelítésben

- összhangban az 1. ábrával - a beszerzési logisztika funkcionálisan az alapanyag raktárba való betárolásával fejeződik be. A termelési logisztika az alapanyag raktárból a készáru raktárba való betárolásig tart és átfogja a teljes termelési folyamatot. Természetes - hasonlóan a beszerzési logisztikához - szorosan kapcsolódik a termelés logisztika az elosztási logisztikához is úgy, hogy a készáru raktárból való kiszállításánál.

Az anyag- és információáramlás végigköveti a termelési folyamat minden fázisát, beleértve az egyes fázisok közötti szükségszerű - technológiai előírásokból, termelésütemezésből,
erőforráshiányból adódó - várakozást, tárolást is.

Külső erőforrás igénybevétele (out-sourcing) esetén előfordulhat, hogy valamilyen félkész termék kilép egy adott termelési rendszerből, majd később ugyanoda visszatér.

A termelési logisztika feladata még a gyártóeszközökkel, csomagoló anyagokkal, segédanyagokkal és karbantartási anyagokkal kapcsolatos anyag-, és információáramlások bonyolítása is.

A gyártmányféleségek számától, a gyártmányok és a termelési (technológiai) folyamat bonyolultságától függően nagyon összetett, bonyolult termelési logisztikai rendszerek alakulhatnak ki, melyek bonyolultságát döntően befolyásolják még az alkalmazott gyártástechnika és gyártástervezés módszerei, az alkalmazott beszállítási és értékesítési stratégiák is.

Különösen nagyméretű, összetett, magas fokon automatizált, számítógéppel irányított (integrált) gyártási rendszereknél (CIM) a termelési logisztikai rendszernek is számítógéppel integráltnak kell lennie (CIL), és a gyártási és a logisztikai kérdéseket sok vonatkozásban integráltan indokolt kezelni.

A továbbiakban a termelési logisztikának azzal a klasszikus esetével foglalkozunk, amely esetben a termelési folyamat alapvetően egy telephelyen játszódik. Külön tanulmányt igényelnek a térben szerteágazó, országon is túlívelő hálózatszerűen működő sok telepes termelő-szolgáltató egységek, amelyekben a gyártó szerelő üzemeken kívül megtaláljuk a beszállítók, felhasználók és elosztó-gyűjtőraktárak láncolatát.

A termelési Logisztikai folyamat

A termelési logisztika a termelési folyamatokhoz szükséges anyagok és gyártóeszközök, a termelési folyamat és részfolyamatainak összhangjához, a termelésben létrehozott termékeknek a fogyasztók/felhasználók felé történő biztosításához szükséges anyag- é

s hozzá kapcsolódó információáramlási folyamatok összességét jelenti, melynek feladatait, részfolyamatait azok kapcsolódását a 2. ábra foglalja össze.

 

A termelési logisztikai folyamat egyes lépései a következők:

- A logisztikával integrált termelésütemezés (nemcsak az anyagszükséglet és termelő erőforrás tervezés, hanem kitér a logisztikai erőforrásokra is, illetve integrálja a beszerzési és elosztási logisztikai folyamatot) meghatározza, hogy a technológiai folyamat bemenő tárolójára mikor, honnan milyen alapanyagot, milyen mennyiségben kell beszállítani.

- A termelésüzemezés adta követelményeket figyelembe véve a termelési logisztikai rendszer irányítása a megfelelő stratégiáknak megfelelően meghatározza, diszponálja azt, hogy melyik technológiai sorhoz, géphez, milyen anyagmozgató eszközzel kell a bemenő tárolójáról kiszállítani.

- Mivel általában több technológiai soron illetve technológiai berendezéseknél műveletek láncolatával készül el egy-egy termék, ezért ütemezni kell a műveletközi szállítást, ki kell választani a műveletközi tárolás helyét és technikáját, meg kell választani a műveletközi szállítás-rakodás eszközeit.

- Ha több fokozatú a gyártás, akkor meg kell választani a közbenső raktár helyét az alkalmazott szállítóeszközt és szállítás ütemezését is el kell végezni.

- Irányítani kell a munkahelyi kiszolgálást: a munkahelyre belépő és onnan kilépő szállítóeszközök le- fel rakodását, munkahelyi tárolóról illetve tárolóra való le és feladást.

- Irányítani kell a termékek minőség ellenőrző, tesztelő berendezésekhez való áramoltatását, a javító állomásokra való eljuttatását, a csomagoláshoz és kiszállításhoz szükséges adatok rögzítését.

- Meg kell választani a megfelelő csomagoló sort, vagy csomagoló helyet, ütemezni kell a csomagolást.

- Meg kell határozni, hogy a csomagolás után milyen egységrakományt kell képezni figyelembe véve a készáru raktározás és a készáru kiszállítás követelményeit.

- Ki kell alakítani az egész termelési logisztikai folyamatra a termékkövetést, amelynél

ˇ a termelési folyamat jellegzetes pontjaiban, termékenként, termékcsoportonként követni kell a jellemzőket,

ˇ a számítógépes rendszerben az adott pontokba be kell táplálni az egyes termékek aktuális adatait, pozícióit,

ˇ a termékek, termékcsoportok beérkező adatainak folyamatos feldolgozásával a termelésütemezés illetve a logisztikai irányítás részére való rendelkezésre bocsátással megteremtődik a feltétele:

-az átfutási idő rövidítésének,

-a készletek minimalizálásának,

-a ráfordítások csökkentésének.

- Diszponálásra kerül a termelési folyamatból való kiszállítás ütemezésének megfelelően a termékek előkészítése, az egységrakományok képzése.

A dolgozat további részében elemezni kívánjuk a termelési logisztikai rendszer optimális kialakításánál és irányításánál szükségessé váló stratégiákat.

(folytatása következik)

Top 100 Best Websites Monitored by: InternetSeer - Web Site Monitoring

powered by Pointernet-DB Kft.

E-mail:pointernet@axelero.hu