Transpack, csomagolási, anyagmozgatási magazin 2004 Augusztus
HIRDETÉS-ON-LINE
INGATLAN
UTAZÁS
LOVAGLÁS
KUTYA
MEZŐGAZDASÁG
FORUM
REGISZTRÁCIÓ
MAGAZIN
ÚJSÁGOK
TARTALOM
CÉGINFORMÁCIÓ
e-mail: pointernet@axelero.hu


 
CSAOSZ HÍREK
Termékdíj törvény
Kitekintő
Hírek a csomagolóiparból
Minőségi papírfeldolgozó gépek
Pack-pack
A csomagolóeszközt alkotó hullámpapírlemezek (hpl) szilárdsága
Korszerű élelmiszer csomagolások- a " a védőgázas" csomagolások
A csomagolástechnika mechanikai ütés-és rezgéscsllapítás alapjai
Folyadékok fogyasztói csomagolása
A szervezetek működésfejlesztése - lehetőség a versenyképesség fokozására
Kiállítások a kibővült Európa számára
Százlábúak
A szállítás tűzvédelmi és munkavédelmi problémái
A NYOMDA IPARRÓL ÉS TECHNOLÓGIÁIRÓL
KÖNNYŰSZERKEZETES ÉPÍTÉS

A NYOMDAIPARRÓL ÉS TECHNOLÓGIÁIRÓL

Kedves Olvasó!
Két hónappal a DRUPA nyomdaipari világkiállítás bezárása, és az általa okozott szakmai sokk után, a nemzetközi és a hazai szakirodalom kezdi feldolgozni az újdonságokat és tanulságokat. Ezévi 3. számunkban cikkem végén azt ígértem, hogy folytatom a nyomóforma készítés újdonságainak ismertetését, melyet a nyomtatás fejlődésének eredményei követnek.

Folyóiratunk főszerkesztője azonban arra kért, hogy az olvasók kérésére, - érdeklődésükkel nagy örömet okozva nekem - beszéljünk a nyomtatásról és annak újdonságairól egy-két folytatás erejéig. Azután visszatérhetünk a nyomóforma készítés szakterületéhez.
Tehát beszéljünk a nyomtatásról és e terület legújabb eredményeiről.
Egy példával élve: Ahhoz, hogy jót aludjunk, nem elég a kispárnát a fejünk alá gyűrni, hanem figyelnünk kell a franciaágy és a rugós ágybetét állapotára és helyzetére is. Esetünkben tehát a nyomtatás jelenlegi helyzetének és fejlődési irányának okaival, az azt alakító világpiaci tendenciákkal és elvárásokkal érdemes kezdenünk.
Először is rendet kellene vágni az Önök által már megismert hagyományos nyomtató eljárások világ-, és hazai elterjedésében (ofszet-, magas-, mély-, flexó-, szitanyomtatás).

Egy-két évtizede ez még a szakmai sajtóban kutakodva egyszerűnek látszott. Napjainkban azonban - különösen világméretekben - szinte követhetetlen. Több okot is találhatunk. Néhány ezek közül:
- A flexó-, és szitanyomtatás rohamos térhódítása;
- A hagyományos magasnyomtatás visszaszorulása;
- A digitális nyomtatás terjedése;
- A NIP eljárások rohamos térnyerése;
- A hibrid technológiák berobbanása, összekötve a hagyományos eljárásokat, és új távlatokat nyitva ezek túlélésért és érvényesülésért folytatott versenyében.
Mindenesetre, a fellelhető felmérések a nyomógépgyártóktól származnak, hiszen ők a piac alakulásának közvetlen érintettjei. A nyomdák tulajdonosai viszont úgy, hogy a több tíz- vagy százmilliókba kerülő nyomógép csodák helyett újabbat, korszerűbbet csak akkor tudnak venni, ha a régit kifizették, illetve lehasználták. Az "erkölcsi kopás" azonban szédületesen felgyorsult.

Felmérési adatok szerint a világ-, és becsülhetően hazánk nyomdaiparában is az ofszet nyomtatás részaránya 81,9%. Ez az arány viszont a belátható 8-10 évben 61,3%-ra fog csökkenni. Nem követek el talán nagy hibát, ha először az ofszetnyomtatás témakörével kezdjük.

Nézzünk tehát egy termékpalettát, mely az ofszet eljárással előállítható nyomdatermékek felosztását mutatja be (1. ábra). A függőleges tengelyen a megfelelő nyomtató eljárást, a vízszintes tengelyen a termékek piaci terület szerint felosztását láthatjuk.Az első oszlop azért érdekes, mert e kiadványok megrendelői kiadók és szerkesztőségek. A világ nyomdatermék piacának 55%-os részarányát fedik le, továbbá, mert ennek a volumennek 88%-át állítják elő egyébként az ofszet nyomtató eljárásokkal. A harmadik oszlop, a nyomtatott csomagolóanyag azért fontos, - mert egyrészt érdeklődési területünkhöz közel áll - másrészt a világ nyomdatermék piacának 20%-át képviseli, és aránya folyamatosan nő.
A világ ofszet nyomdagépgyártásának mintegy 70%-át öt nagy cég állítja elő, melyek gyártmányai a hazai nyomdagépparkot is döntően uralják [Heidelbergi, MAN-Roland, Koenig & Bauer (KBA), Komori, Mitsubishi]. Az óriásokon kívül érdemes megemlíteni a Kelet-közép Európát egyedül képviselő, korábban nálunk is népszerű, és ma is vásárolt cseh Adast gyár Romayor és Dominant gépcsaládjait. A világ gépparkjának 68%-a ívnyomó, a többi tekercsnyomó (rotációs) gép.

Az ívnyomók közül a számos csoportosítás és felosztás közül először érdemes kettőt kiemelni: az A/3 formátumú, az ennél kisebb, vagy kicsivel nagyobb nyomófelületű gépeket "kisofszet" gépeknek, az ennél nagyobbakat "nagyofszet" vagy egyszerűen ofszetgépeknek nevezzük. Még nincs egy évtizede, hogy a világpiacon megjelent egy újabb gépcsalád, mellyel most már számolnunk kell. Ezek a "digitális ofszetgépek", melyekről korábbi cikkeimben már több helyen említést tettem.

(Itt egy pillanatra meg kell állnunk. Előre is elnézést kérve nyomdász, de főleg gépmester olvasóimtól, a többi érdeklődő érdekében néhány olyan nyomtató alapfogalmat kell ismertetnünk, melyek szükségesek ahhoz, hogy ők is megértsék a nyomógépek fajtáinak csoportosítását és működésük főbb elveit. Csak ezek után térhetünk majd rá a fejlődés legújabb eredményeinek ismertetésére.

A gépek felépítését tekintve megkülönböztetünk egyszínes (2. ábra), többszínes (3. ábra) és elő-hátoldalt nyomókat (mint az 5. és 6. ábrán láthatók). A többszínt nyomóknál két főcsoportot érdemes megkülönböztetni: a sorépítésűeket, (mint a 2. ábrán) és a szatellit rendszerűeket (4. ábra), az elő-hátoldalt nyomtatóknál gumi-gumi elven működő (5. ábra) és fordítós rendszerűeket (6. ábra). Mindegyikről később szólunk.
A tekercsofszet gépek felépítésénél sokkal jobban érvényesül a termékorientált célszerűség, de nyomómű elhelyezésük alapján lehetnek ún. vertikális felépítésűek (a papírpálya a nyomóművek között függőleges irányban halad) (7. ábra) és horizontális elrendezésűek (melyeknél a papírpálya futási iránya vízszintes) (8. ábra). A nyomóművek felépítésének döntő többsége gumi-gumi elvű, de minden gyártó szállít szatellit rendszerű nyomóegységeket is.

A papírpálya elő-, és hátoldalára nyomtatható színek, és az egy műveletben nyomható oldalak számát - döntően újságoknál és könyveknél - nemcsak a nyomóművek száma, hanem a papírpályák száma és a nyomóművek közötti "befűzésük" is meghatározza.
A tekercsofszet gépeknek itt és most még egy fontos felosztási formájáról kell szólnunk.


A nyomtatási folyamat befejezése után a papírpálya egyik vagy mindkét oldalára nyomtatott festéknek nagyon gyorsan meg kell száradnia. Ez lehet kémiai, vagy fizikai folyamat. Az olyan tekercsofszet-gépeken, ahol nincsen szárítómű (cold-set), kémiai száradás következik be a levegő oxigéntartalma hatására, a festékösszetevők polimerizációja, oldószerek elpárolgása és beivódása következtében (többnyire vékony, érdesebb felületű, olcsóbb újságnyomó papírra készülő színes napilapok és reklámújságok nyomtatásánál alkalmazzák).

A szárítóművel rendelkező (heat-set) tekercsofszet gépeken a különleges nyomdafesték direkt hőhatásra (a papír felületét érő közvetlen gázláng vagy forrólevegő) illetve elektromágneses sugárzás (mikrohullámú-, infravörös-, ultraibolya sugarak) hatására pillanatszerűen, katalitikus polimerizációval megszárad.Ezt fizikai száradásnak nevezzük (nagyobb grammtömegű, mázolt, nagy értékű, magas minőségigényű papírok és kartonok nyomtatásánál alkalmazzák). Természetesen az óriási energiaigényű heat-set szárítás jelentős költségnövelő tényező, és komoly környezetvédelmi beruházásokat is megkövetel. Kérem, ezután ismét tekintsék át az 1. ábra termékpalettáját.
A következő számban az ofszet nyomógépek fejlesztésének új eredményeit tekintjük át.

Kelényi Ákos Elnöki tanácsadó, Magyar Nyomda- és Papíripari Szakmai Szövetség,
Óraadó tanár, Iparművészeti Egyetem

Top 100 Best Websites Monitored by: InternetSeer - Web Site Monitoring

powered by Pointernet-DB Kft.

E-mail:pointernet@axelero.hu