2006 Május


Tartalomjegyzék Kiejtési szótár Fénnyel festett árnyék Utolsó lap

A litográfia művészete

Szerző: Persovits József

A kőrajz, másképpen litográfia a XVIII. század végén megszületett, s a XIX. században uralkodóvá vált grafikai eljárás. Feltalálója Alois Senefelder (17711834) volt, aki első nyomatait 1798-ban, Bajorországban készítette. Szakmai szempontból az eljárást síknyomtatásnak tartjuk, mivel a nyomóforma nyomó- és nemnyomó elemei elméletileg egyazon síkban helyezkednek el.
Somorjai Kiss Tibor alkotása

 

 

Senefelder a solnhofeni mészkőpala felületén létrehozott zsír- és vízkedvelő rétegek kialakításával eladdig ismeretlen, általa kémiai nyomtatásnak elnevezett sokszorosító eljárást fedezett fel. Egy évszázaddal később ebből az egész világon gyorsan elterjedt kőnyomtatásból fejlődött ki az ofszetnyomtatás (1904).

A litográfiában a bajorországi Solnhofen környékén bányászott pala kizárólagos szerepet játszik.  Páratlan összetételének köszönhető – szénsavas mész, kova, timföld és vas-oxid – tulajdonságai folytán világszerte ezt használják nyomókőként. Keménységét, sőt alkotóanyagait már szürkéskék, sárga, krém- vagy fehér színe is megmutatja; a fakalapáccsal megütött hasítmány csengése pedig a rejtett hibákat is feltárja.

A különböző technikákkal készülő vésetekhez, karcokhoz, toll- vagy kőrajzokhoz mindig a legmegfelelőbb keménységű ásványt célszerű használni. A nyomókő megmunkálása, csiszolása, felületi szemcsézettsége szintén megannyi minőségbefolyásoló tényező. Pórusossága meghatározza a kapillaritást, vagyis a felületre felvitt színezékek, zsíros tus, illetve nedvesítő folyadék beivódását.

A litoeljárás a színek világához kötődik, és abban teljesedik ki. A színre bontás az „ahány szín, annyi kő” elv alapján történik, ami óriási színgazdagságot eredményez.

A litoeljárásban a kőre rajzoló művésznek oldalfordított, azaz tükörkép nyomóformát kell előállítania. A technológia fejlődése a kromolitográfiában csúcsosodott ki, amely új távlatokat nyitott a színes képek sokszorosításában: a színre bontással egymás mellé és egymásba nyúló nyomtatás, valamint a kréta- és a tolltechnika felhasználása új stílusirányzatokat teremtett. Ösztönzőleg hatott továbbá a három- és négyszínnyomású magasnyomtató (könyvnyomdai) képsokszorosító eljárás feltalálására. A fényképezésnek a síknyomtatásban való alkalmazása új eljárásokat ihletett – ezeket a fotolitográfia gyűjtőnévvel illetjük.

A litográfiai nyomógép szerkezete több lépcsőben fejlődött ki. Senefelder a kísérletei eredményeként 1797-ben elkészítette az első dörzsléces, rudas litográfiai sajtót. Néhány évvel később, 1805-ben Mitterer megalkotta a dörzsléces gördülő sajtót, ebből fejlődött ki az 1852-ben bemutatott, Siegel szerkesztette első kőnyomtató gyorssajtó, majd az 1900-as évektől kezdve alkalmazott mai kézisajtó.

Az 1830-as években már kiemelkedő színvonalú nyomatok kerültek ki a kőnyomdákból. A litográfia újravirágzása az 1900-as évek elejére tehető, amikor – mint ipari termelékenységű sokszorosító eljárás – a plakátművészet kifejezőeszközévé vált. Később azonban a cink- és alumíniumlemezek, valamint a felületi megmunkálások fejlődése és az ofszeteljárás gazdaságossága háttérbe szorította. Ma a képi művészet magas színvonalú, különleges kifejezőeszközeként tartjuk számon.

Alois Senefelder 1818-ban könyvet jelentetett meg az általa feltalált technikáról. Maga a litográfia elnevezés mégis Franciaországban született, amikor az eljárást Thèodore Géricault (1791–1824) és Eugène Delacroix (1798–1863) alkalmazni kezdték.

Honoré Daumier (1808–1879) tanult litográfusból vált a karikatúra művészévé, Francisco Goya (1746–1828) rajzaival a „lito-Nagykönyvbe” is beírta a nevét. A kőnyomtatást a festő Edouard Manet (1832–1883) is művelte, Henri de Toulouse-Lautrec (1832–1883) pedig önálló litográfiai stílust teremtett.

Marc Chagall (1887–1985) négyszáz litográf lapot hagyott ránk, George Braque-nak (1882–1963) száznegyven litográfiája ismeretes.

A XIX. századi litográfia magyar mestereként Barabás Miklóst (1810–1898) tartjuk számon.

Persovits József

 

Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása