2006 Március

Tartalomjegyzék A SCREEN új digitális ofszetnyomó gépe Könyvismertetések Utolsó lap

Csomagolás

Braille-írás


Braille-írás a gyógyszeres dobozokon

A Petőfi Nyomda már hosszú évek óta – az erre vonatkozó kötelező előírást jóval megelőzve – gyárt Braille-írással (is) feliratozott gyógyszeres dobozokat. A nemrégiben megalkotott és életbe lépett jogszabály szerint a 2006. január 1-je után törzskönyvezett készítmények gyógyszeres dobozain a készítmény elnevezését, hatóanyag-tartalmát és a gyógyszer formáját a látók által olvasható feliratozás mellett Braille-írással is kötelező megjeleníteni.

Ennek értelmében a Braille-feliratozást a Petőfi Nyomdának az eddigieknél jóval szélesebb körben kell alkalmaznia, miközben e feladatot egyszerűen, gyorsan és költséghatékonyan kell elvégeznie.

A téma mostanában sok helyütt előtérbe került, de a szakmabelieket leginkább az a kérdés érdekli, hogy technikailag miként jeleníthető meg a gyógyszer dobozán a Braille-írás. A Petőfi Nyomda kidolgozta, és mint említettük, régóta alkalmazza is ennek technológiáját. A Braille-írásjeleket alkotó pontokat öntapadó címkéken alakítjuk ki. Ebből adódóan a gyártási körbe logisztikailag egy újabb csomagolószer lép be: a címke, amelyet majd a csomagológép rögzít a gyógyszeres dobozon.

A megmunkálandó címkét olyan lakkféleséggel vonjuk be, amelynek az a számunkra leghasznosabb tulajdonsága, hogy hő hatására megnő a térfogata. A megduzzadt lakkrétegen már jól kialakíthatók a Braille-pontok. Ez tehát egy plusz megmunkálási lépés, amely kétségkívül drágítja a gyógyszeres doboz előállítási költségeit, és bonyolultabbá teszi a gyártást. A Braille-pontokat a hordozóanyagra domborításos eljárással rögzítjük, amely technika alkalmazásában mi a Petőfi Nyomdában már nagy rutinnal rendelkezünk. Dobozainkat a nem látók kifejezetten jól olvashatóaknak minősítik.

A Braille-írás néhány sajátossága

Annak ellenére, hogy a Braille-ábécé betűit egy első pillantásra egyszerűnek tűnő mátrix-pontrendszer alkotja, alkalmazásának nyomdaipari szemszögből jó néhány buktatója akad.

Mindenekelőtt: a különböző nyelvek Braille-betűrendjeinek megalkotói saját, egyedi, azaz csak az adott nyelvre jellemző pontrendszert alakítottak ki. Így például más a „z” betű írásmódja, vagyis a pontjainak a száma a magyar, és más az angol Braille-írásban. Továbbá: a dupla mássalhangzókra a magyar külön betűket használ, az angol viszont nem. Emiatt például az angol „many” kifejezés „ny” betűit másképpen írjuk, mint mondjuk a magyar „lány” szónak – a látók írásában egyébként azonosan megjelenő – kettős mássalhangzóját. E sajátosságok következményeként a különböző nyelvű Braille-szövegeket nyilván csak az adott nyelvet ismerő ember tudja helyesen értelmezni.

A Braille-írásban betűtípusokat is használnak, amelyeket úgy alakítottak ki, hogy egy adott betűtípus pontjainak az átmérője, valamint a pontoknak, a betűknek és a soroknak az egymáshoz viszonyított távolságai különböznek a másik betűtípus azonos vonatkozású jellemzőitől. A különbözőségek országonként mások és mások. Az európai ajánlások – amiként a magyar gyógyszergyárak is – a német szabványban alkalmazott Marburg Medium betűtípus bevezetését szorgalmazzák. Ezzel a betűtípussal viszonylag egyszerű a domborítási eljárás, ami csökkenti a megjelenítési költségeket.

Ha Magyarországon sikerül is majd egységes betűtípust alkalmaznunk, akkor még mindig sok problémát vet fel a magyar gyógyszeripar külföldre irányuló termékeinek a csomagolása, hiszen a fogadó országban minden bizonnyal továbbra is a nemzeti Braille-betűtípust kérik majd használni. A jelenlegi helyzetet tovább nehezíti, hogy a magyar Braille-írás digitális előállítására profi szoftvert egyelőre senki nem forgalmaz.

Ellenőrzés

A Braille-írás helyességét a gyógyszergyár, az ellenőrző hatóság, valamint a nyomda több fázisban és minden egyes gyártási mozzanatnál ellenőrzi.

A kész dobozon kétféle ellenőrzést kell végrehajtani:

1. Megfelel-e a szöveg a kéziratnak? A Braille-szöveg betűhelyességi szempontú ellenőrzése a legutóbbi időkig az írás pontjainak a gyártás során vizuálisan való összehasonlítgatásával történt, most azonban már van rá szoftverünk (egy ilyen szoftverről a jelenlegi lapszámban egy cikkben beszámolunk A Szerk.). Az egyszerű kezelésű szoftver pontos, gyors szövegellenőrzést tesz lehetővé.

2. Olvasható-e a szöveg a nem látók által? Ezt a Braille-írásban járatos ellenőr tapintásos olvasással is kontrollálhatja, de a pontok magassága mérésekkel is megállapítható. A Braille-írás tapintásos ellenőrzését azonban az említett nyelvi sajátosságok, valamint a dobozok óriási mennyisége miatt ésszerű keretek között nemigen lehet megvalósítani. Ezért a Petőfi Nyomda a pontok magasságának mérésére beszerezte a célműszert.

A Braille-írás nyomása a nyomdákra más feladatokat is ró: a belső dokumentálásra, a nyilvántartásra, a szerszámok tárolására és az ellenőrzési előírások betartására ugyanis nagyon szigorú, ugyanakkor gördülékenyen működő rendszert kell kialakítani. Az itt megvalósítandó cél egymásnak meglehetősen ellentmondó követelményeket támaszt a nyomdászat felé: ugyanis annak érdekében, hogy a pontírást minél több nem látó ember tudja olvasni, a lehető legmagasabb pontokat kell kialakítani, a látókat viszont a domborított pontok nem zavarhatják a számukra nyomtatott szöveg elolvasásában.

Az M-real Petőfi Nyomdában bevált megoldást kínálunk a dobozon és a betegtájékoztatón megjelenítendő, a nem látóknak a gyógyszerek felhasználásakor fontos információkat jelentő Braille-írás kialakítására.

Fischer Edit

gyógyszerteam-vezető

M-real Petőfi Nyomda Kft.

A Braille-írás biztonságos ellenőrzése

A Ladegast GmbH céget l955-ben alapították Németországban. Kezdetben profilja kereskedelmi nyomtatványok gyártása volt, majd 1961 évben felépült Konstanzban a nyomdaüzem, ahol megkezdték a nyomdai dobozok gyártását, és ofszet technológiát alkalmaztak. A további fejlesztés 1970 évben a Reichenau-Waldsiedlung-i dobozgyártó üzem

beindítása volt, ahol a már a gyógyszeripar igényeinek megfelelő dobozgyártást valósították meg. Azóta a Ladegast cég specialitása és főprofilja a gyógyszeripari dobozok és betegtájékoztatók gyártása. A nyomdában CPT technológiát alkalmaznak.

Kapacitásukat az igényeknek megfelelőlen állandóan növelték. Jelenlegi kapacitásuk napi egy millió doboz. Nagy raktárkapacitással rendelkeznek, a raktárak és az üzem teljes területe 7000 négyzetméter.

Termelés és fejlesztés

A Ladegast cég szemlélete szerint a kis cégek előnye a gyorsaság, a rugalmasság és a minőségi munka. Tevékenységük fontos részének tekintik az állandó fejlesztést, amely nem csak közvetlenül a cégen belül jelent eredményt, hanem a partnerek számára is hasznos.

A partnerekkel, a megrendelőkkel állandó kommunikációs kapcsolat inspirálja a fejlesztőket új megoldásokra, értékteremtésre a logisztikai lánc, a munkafolyamatok és a termelékenység területén. A Ladegast jelentős fejlesztési eredménye a Braille írás ellenőrző BrailleCompare

Rendszer, amelyet a nyomdában, a minőségbiztosításban és a gyógyszergyárak a beérkező nyomdai dobozok ellenőrzéséhez használnak.

A gyógyszergyártók és a csomagolásgyártó ipar Braille-írásainak elektronikus műszeres ellenőrzésére szolgáló BrailleCompare-eljárást a konstanzi Ladegast cég „validált, automatizált vakírás-ellenőrző rendszer” gyanánt ajánlja.

A Braille-írásos nyomdai termékek automatikus kontrollja sokkalta előnyösebb, mint a nehézkes és hosszadalmas személyes vizsgálati módszer, ugyanis a csomagolóanyagok mindennapi gyakorlatban történő digitális minőségellenőrzése nemcsak hogy biztonságosabb, hanem költségkímélőbb is a hagyományosénál. Gyorsasága, valamint megbízhatósága révén a gyógyszergyárak és a nyomdák munkavégzési hatékonysága jelentősen megnövekedett.

A digitális ellenőrzés jóvoltából bizton kiküszöbölhetők a Braille-írásos csomagolóanyagok nyomdai hibái miatti reklamációk, megszűnnek a visszaszállítások, valamint a költséges újragyártások.

A törvényi előírás

A BrailleCompare-eljárás a nyomdáknak és a csomagolóanyag-gyártóknak a teljes gyártási folyamatban, majd a minőségellenőrzés területén is hathatós segítséget nyújt. A módszerrel a csomagolóeszközök Braille-feliratainak kiszállítás előtti, végső minőségellenőrzését az eddigieknél sokkalta biztonságosabban, hatékonyabban és egyszerűbben lehet elvégezni.

„A BrailleCompare-rendszer a gyógyszeriparnak egy olyan hatékony eszköze, amellyel a gyógyszertörvény legújabb előírását gazdaságosan és ésszerűen tudják teljesíteni.” – hangsúlyozta az alkalmazás-orientált szoftver fejlesztésének a jelentőségét Wilfried Ladegast, a Ladegast GmbH Konstanz/Reichenau igazgatója.

A törvényi megkötések szerint 2006. szeptember elsejétől kezdődően a gyógyszerek külső csomagolásán követelmény a megnevezések Braille-feliratozása. A gyógyszergyártó vállalatok ezen új kötelezettsége szerint a termékeiken feltüntetett Braille-írásnak ugyanazon minőségi és biztonsági követelményeknek kell megfelelniük, mint minden más feliratnak.

A zavartalan átállás érdekében számos gyógyszergyár már most megkezdte a Braille-feliratok kidolgozását, a beérkező csomagolóanyagok vizsgálatát és minőségellenőrzését azonban még mindig hagyományosan, vagyis manuálisan, tehát időigényesen és költségesen végzik…

A BrailleCompare a digitális ellenőrzési munkafolyamatnak egy olyan ésszerű és következetes mozzanata, amely jelentősen meggyorsítja a gyógyszergyárak csomagolóanyagainak minőségvizsgálatát és a tételek forgalmazhatóságát.

„Amiként az a csomagolóanyagok ellenőrzéséről ismeretes, a beérkező áruk vizsgálatánál – és különösen az olyan nehéz elem esetén, mint amilyen a Braille-írásos felirat –, a rendkívül érzékeny területnek számító minőségbiztosítás egyértelműen nagyfokú automatizálást igényel.” – hangsúlyozta Wilfried Ladegast igazgató.

A BrailleCompare kezelése

A BrailleCompare – ImageCompare fantázianevű elődjéhez hasonlatosan – egyszerűen kezelhető, a meglevő munkafolyamatba pedig komolyabb előkészületek nélkül is jól beilleszthető. E sztenderd PC-környezetbe integrálható programnak a futtatásához elegendő egy számítógép és egy szkenner, más eszközökre vagy kiegészítő szoftverelemekre nincs szükség.

A rendszer az európai ECMA-szabvány Braille-előírásai szerint működik.

Miután a csomagolóanyag nyomdázott feliratait a szkennerrel a számítógépbe betápláljuk, az ellenőrző szoftver automatikusan felismeri és értelmezi a prégelt, a dombornyomású elemeket és részleteket. Ezután komputer a betapogatott nyomatot elektronikusan összehasonlítja a megrendelő által referenciaként adott PDF-állománnyal, majd a képernyőn élénk színnel jelzi a Braille-írás betűiben, vagy a Braille-pontok egymástól való távolságában előforduló esetleges eltéréseket, amelyeket a rendszer és a „11-es követelmények rész” szerint jegyzőkönyvez.

Fordította: Eiler Olga

Forrás: Papier und Folien: 2006. 41. évf. 1. sz.

Blindenschrift sicher prüfen
Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása