2005 március

Tartalomjegyzék Nyomdász Kalendárium 2005 Gazdasági siker  környezeti felelősség Utolsó lap

Braille-írás a csomagolóanyagokon

Szerző: Szabados Edit

Az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó törvényi szabályozás egyik új eleme, hogy Braille-írással is fel kell tüntetni a gyógyszerek nevét a csomagolóanyagokon. Az erre vonatkozó uniós direktíva, az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve közel egy éve, 2004. április 30-án lépett hatályba. E jogszabály 56 cikk a) pontja előírja: A forgalomba hozatali engedély jogosultja biztosítja, hogy a betegtájékoztató a betegek érdekképviseleti szervezeteinek kérésére a vakok és gyengén látók számára megfelelő formában is rendelkezésre álljon.


A 2004/27/EK irányelv módosította az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK direktívát. A módosított irányelv a fenti tárgyról általánosan rendelkezik, így a bevezetés jogi hátterét az Európai Unió egyes tagországainak önállóan kell kialakítaniuk. Magyarországon jelenleg nincs jogszabály a gyógyszerek nevének Braille-írással való feltüntetésére vonatkozóan, de várhatóan születik majd, ezért érdemes végiggondolni a megvalósítás lehetséges módját.

Mi is az a Braille-írás? A vakok által kitapintható írás, amelynek jelkészletét síkból kiemelkedő pontok alkotják. Egy-egy írásjele, betűje vagy száma legfeljebb hat pontból álló, meghatározott elrendezésű ponthalmaz. Ennek az írásnak a karakterei minden egyes nyelvben különbözőek, vagyis nyelvenként más és más Braille-ábécé létezik. A pontírásnak is nevezett Braille-írás világtalan kidolgozójáról, az akkor tizenöt esztendős Louis Braille-ről kapta a nevét, aki Charles Barbier hadseregnek fejlesztett tizenkét pontos rendszerét, az úgynevezett „éjszakai írást” kettévágva alakította ki hatpontos rendszerét. Nyomdai kivitelezési módok

A Braille-írásra nincs magyar szabvány, a megfelelő kitapinthatóságot adó, szokásos méretek a következők: – a pont átmérője 1,5 mm; – a karakter – amely maximum 2×3 pont egymás felett – magassága 6,5 mm; – a karakter szélessége 4 mm; – a pontmagasság, azaz a síkból való kiemelkedés mértéke 0,35 mm. A gyógyszerek esetében a fogyasztói csomagolás, amely a felhasználóhoz, vagyis a beteghez eljut, legtöbbször egy hajtogatott kartondoboz, amely a gyógyszer törzskönyvezett nevét, az illetékes egészségügyi hatóság által előírt szöveget és jelöléseket, továbbá a gyártó cég színes grafikáját hordozza. A készítmény nevét Braille-karakterekkel a kartondobozon bárhol, így akár a nyomtatott felületen is el lehet helyezni. Az adott nevet tehát a többszínnyomású, lakkozott felületen jól tapintható formában kell megjeleníteni.

A Braille-írással szedett szöveget a megrendelő a nyomdának a szöveg más részeihez és a grafikához hasonló módon, digitális formában adhatja meg. A nyomdai kivitelezés legkézenfekvőbb és a gyakorlatban jelenleg is alkalmazott módja a domborítás. Ez a faltkarton kivágásával egy műveletben, vagy akár külön műveletként is történhet. A speciális dombornyomás költségnövelő hatása a felvitt szöveg nagyságától és a kartondoboz méretétől, továbbá a nyomóformán elhelyezhető példányszámtól függ. A doboz felületéből kiemelkedő Braille-szöveget speciális lakk alkalmazásával is fel lehet vinni, ennek gyakorlati alkalmazása azonban egyelőre nem ismert. A Braille-szöveg speciális lakkal papír- vagy átlátszó műanyag címkékre szitázással felvihető. Ekkor az UV-lakk a szárításkor domború, cseppszerű formában térhálósodik, s a pontírás karakterei e pontokból állnak össze. Szabados Edit
Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása