LUPE Magazin,
A vizuális kommunikáció magazinja
HIRDETÉS-ON-LINE
INGATLAN
UTAZÁS
LOVAGLÁS
KUTYA
MEZŐGAZDASÁG
FORUM
REGISZTRÁCIÓ
MAGAZIN
ÚJSÁGOK
TARTALOM
CÉGINFORMÁCIÓ
e-mail: pointernet@axelero.hu


2004 - 3
LUPE Magazin,
A vizuális kommunikáció magazinjaSzerkesztőség: 1051 Budapest, Hercegprímás u. 10
E-mail: lupe@lupe.hu

Kiadja: a LUPE vállalkozás
Kiadóvezető: Münnich Dénes
Szerkesztőségvezető: Orosz Mária
Művészeti vezető: Flórián Gábor

www.lupe.hu

Levilágítás: Levyngton Stúdió
Nyomtatás: Grafit Pencil Kft
ISSN 1587-6357Tudjuk-e, mit vásárolunk?
Hamisítás elleni védelem a csomagolásokon

Napjaink égető problémájává vált, hogy szinte már minden terméket hamisítanak, s erre egy egész iparág alakult.
Most nem elsősorban az eredeti márkajelzéseken szereplő kifejezésektől sokszor csupán egyetlen betűvel – s persze a minőséget illetően még mennyi minden másban! – eltérő ázsiai utánzatokra gondolunk, hanem az egyik legfontosabb fogyasztási cikkre, a gyógyszerre.


Sajnos, már a gyógyszert is hamisítj ák. Hogyan előzhetjük meg a bajt? Többek között erről kérdeztük Turányi Károlyt, a Jura Trade Kft. kereskedelmi igazgatóját. . Ahogy a hamisítási technika fejlő- dik, az ellenoldal úgy fejleszt ki újabb és újabb eljárásokat a védelemre. Azt is mondhatjuk, hogy a hamisítók és a termékek márkagazda előállítói folyamatos versenyben állnak. A gyógyszer különleges helyet foglal el abban a tekintetben, hogy az eredetiségéről nem a felhasználónak kell megbizonyosodnia. Annak ellenőrzése, hogy valóban a gyár megbízható termé- ke van-e a csomagban, a gyógyszer észre és a nagykereskedőre hárul. .Minden védelmi eljárás egy-egy önálló rendszert alkot, s ezeket egyedileg kell megtervezni. Fel kell mérni a termék útját, majd meg kell határozni, hogy hol, mikor és milyen ellenőrzéseket szükséges és lehet beiktatni. . mutat rá a megold ásra az ismert szakember. Több olyan nyomdatechnikai eljá- rás is van, amelyet, ha kombináltan alkalmazunk, megelőzhető a hamis ítás. A látható zárjegy és a hologramos címke mellett célszerű rejtett márkavédelmi jegyeket is igénybe venni; ha egyiket vagy másikat észreveszik, maradjon tartalék.

Ezáltal bizonytalanságban tarthatjuk a potenci ális hamisítót. Nyereményjegyeket, belépőkártyá- kat, vásárlási akciók bonjait fénymá- solással és számítógépes újrarajzol ással könnyen lehet reprodukálni. Ha viszont az alnyomatokat és a dí- szítő grafikákat guilloche-vonalakb ól, rozettákból, ornamentikai elemekb ől, mikroírásokból építjük fel, jelentősen megnehezíthetjük a hamisító dolgát. További védelemk ént például számítógéppel tervezett vékony vonalakat, nem ismétlődő grafikai elemeket, a fénymásolást és a nyomdai úton történő hamisí- tást rendkívül megnehezítő, összetett, egyedileg tervezett vonalrendszereket is alkalmazhatunk. Az olyan csomagolóeszközökön, mint péld ául a kartonok, ezeket a hamisítás elleni eljárásokat rendszeresen alkalmazz ák, a többrétegű hullámpap írlemezek esetében azonban még nem történtek tesztek. Évekkel ezelőtt a Jura Trade Kft. Innov ációs Nagydíjat nyert a Rejtett Alakzat Technológia nevű digitális hamisításvédelmi eljárással.

A digitaliz ált kép képpontjain olyan inform ációk helyezhetők el, amelyek kinyomtatva nem látszódnak, de speci álisan előhívhatók. Ez egy magas szintű védelmi módszer, amelynek alkalmazásáról már a nagy értékű termékeket előállító cégek, köztük a pharmaszektor vállalatai is elgondolkodhatnak. .Azt is mondhatjuk, a helyzet haz ánkban megérett e technológia alkalmazására. Ámbátor fontos té- nyező, hogy a nyomdákkal szemben szigorú biztonsági követelmények vannak érvényben, amelyeket azonban nem mindegyik nyomdaipari vállalkozás képes betartani. A nyom óforma készítése például speciális felszerelést igényel. A filmet és a nyomatokat biztonságosan kell tá- rolni; a selejtet garantáltan meg kell semmisíteni; csak a megrendelt darabsz ámot szabad legyártani; titoktart ási megállapodásokat kell kötni. Biztosnak kell lennünk abban, hogy a védelmi rendszerből nem kerül ki információ. . hangsúlyozta Turányi Károly. Kovácsné

Szabó Andrea


Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása
powered by Pointernet-DB Kft.


E-mail:pointernet@axelero.hu
Top 100 Best Websites