LUPE Magazin,
A vizuális kommunikáció magazinja
HIRDETÉS-ON-LINE
INGATLAN
UTAZÁS
LOVAGLÁS
KUTYA
MEZŐGAZDASÁG
FORUM
REGISZTRÁCIÓ
MAGAZIN
ÚJSÁGOK
TARTALOM
CÉGINFORMÁCIÓ
e-mail: pointernet@axelero.hu


2003 - 3
LUPE Magazin,
A vizuális kommunikáció magazinjaSzerkesztőség: 1051 Budapest, Hercegprímás u. 10
E-mail: lupe@lupe.hu

Kiadja: a LUPE vállalkozás
Kiadóvezető: Münnich Dénes
Szerkesztőségvezető: Orosz Mária
Művészeti vezető: Flórián Gábor

www.lupe.hu

Levilágítás: Levyngton Stúdió
Nyomtatás: Grafit Pencil Kft
ISSN 1587-6357Jazz Repro Stúdió
a digitális világ felé

Klasszikus nyomdaipari fényképészből előbb vállalkozóvá, majd számítógépes grafikaistúdió-tulajdonossá vált. Manapság nem ritka az efféle életpálya, hiszen a nyomdai előkészítés az elmúlt évtizedekben többet változott, mint a megelőző négyszázötven esztendő alatt. E korszakos társadalmi és gazdasági változásokat csak a legelhivatottabb és legtehetségesebb szakemberek tudták pozitív mérleggel átvészelni. Atyafi László ilyen szakember.

 


Gimnáziumi érettségi után az újpalotai szakiskolában sajátította el a nyomdaipari fényképészet alapjait, majd a Zrínyi Nyomda Tervtelepén szerzett gyakorlatot. 1985-től 1993-ig az MTI nyomdájának előkészítő műhelyében dolgozott. A legtöbb szakmai útravalót erről a két helyről kapta. Itt ismerkedett meg a számítógépes kép- és szövegalkotással. 1993-ban váltotta ki magánvállalkozói engedélyét, s indította el saját számítógépes grafikai stúdióját. 1995-től családi vállalkozásként működnek, kft. formában.
A hőskorszakban, amikor a szakma határozottan Budapest központú volt, sok vidéki megrendelő kereste fel, hiszen jóval rugalmasabban tudta az igényeket kielégíteni, mint a nagy nyomdák előkészítő műhelyei. Ez a megrendelői kör hét-nyolc év alatt lemorzsolódott, mert időközben vidéken is megjelentek a hasonló minőségre törekvő stúdiók.
Kezdetben Crossfield dobszkennert és Crossfield doblevilágítót működtettek. Mivel a levilágító még nem volt képes a PostScript-állományok fogadására, így a szöveg- és képfilmeket manuálisan kellett egybemaszkolniuk. 1995-ben fejlesztettek: először a Macintosh rendszer mellett döntöttek, ám egy évvel később a megrendelői igényeknek megfelelően PC-s hálózattal is bővültek. Az idők folyamán - a piaci trendekhez alkalmazkodva - modern tekercslevilágító gép került a stúdióba: a választás az ECRM cég termékére esett. A stúdió további profilja a kézi porzású Cromalin (négy alapszín mellett direkt színeket is tudnak használni), amelyről eddig csak pozitív nyomdai visszajelzések érkeztek.
A Jazz Repro Stúdió nem tipikus levilágító nagyüzem. Áraik a középkategóriába sorolhatók, annak ellenére, hogy minőségileg és szakmailag kifogástalan munkát képviselnek. Ezért az árért a stúdió munkatársai olyan többletszolgáltatásokat is nyújtanak, amelyek minden megrendelő számára kifizetődők. Azoknak az üzleti partnereknek pedig kifejezetten hasznosak, akik nem elsősorban nyomdai képzésben részesültek.
Stúdiójuk természetszerűen nem valami titkos tudományok vegykonyhája - minden érdeklődő, tanulni vágyó ügyfél és fiatal előtt nyitva áll. Szívesen adnak szakmai tanácsokat, akár a megrendelővel közösen is hajlandók átnézni a behozott munkát, ha az ügyfél nem teljesen biztos a dolgában. Levilágítás előtt minden esetben átnézik a kapott digitális állományokat, s ha hibát észlelnek, arról haladéktalanul értesítik a megrendelőt. Ilyen hozzáállással előkészítő stúdióból valódi grafikai szolgáltatóvá emelte vállalkozását a tulajdonos.
A levilágító stúdiók a CtP-technológia hazai térhódításával válaszút elé kerültek. Sok levilágító stúdió nagy nyomdákkal összefogva tervezi jövőjét. A Jazz Repro Stúdió azonban a tapasztalatai alapján más kiutat lát. A megrendelők egyre inkább kihasználják az internet és a digitális nyomtatás lehetőségeit, előnyeit. Sokrétű igényeikhez idomulva a Jazz Repro Stúdió is ezt az utat járja.
Számos megrendelő a munkáját csak digitálisan kéri elkészíteni PDF-formátumban. Ez a formátum egy megbízható, elterjedt és köny-
nyen kezelhető tömörített adatállományt állít elő a nyomdaiparilag tökéletesen előkészített munkából. Akár 15-20 százalékos tömörítésre is képes, amely megkönnyíti az internetes felhasználást. A megrendelőnek a PDF több szempontból előnyös. Kis példányszámban is bármikor nyomtatható, digitálisan jól áttekinthető. A munka egyetlen kis részlete is könnyedén változtatható, és bármelyik digitális nyomda gond nélkül tudja értelmezni az adatokat.
A filmtechnológia lassú visszaszorulása közepette ez lehet a grafikai stúdiók egyik túlélési stratégiája.
A stúdióban tölti szakmai gyakorlatát egy-két szakmunkásképzős diák is. Élesben dolgoznak, valódi munkákon, ezért a gyakorlat másfél-két éve során a szakma minden szépségével, nehézségével találkoznak. Az így végzett diákok felbecsülhetetlen előnnyel indulnak a munkaerőpiacon, hiszen igazi szakmai gyakorlatot tudhatnak magukénak. Így könnyebben elhelyezkedhetnek kiadványszerkesztőként, tördelőként vagy grafikai stúdióban egyaránt. A jól képzett diákok a vállalkozás legértékesebb reklámhordozói.
Atyafi László jazz-zene iránti szeretete, elkötelezettsége a vállalkozás névválasztásában is megmutatkozik. Sokáig csak kedvelte a jazzt, s egyedülálló gyűjteményt halmozott fel plakátokból, lemezekből, koncertjegyekből. Ma már a stúdió kisebb-nagyobb szponzorálásokat is megengedhet magának, s ez a szakmán túl is öregbíti a Jazz Repro Stúdió jó hírét. (x)

 

Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása
powered by Pointernet-DB Kft.


E-mail:pointernet@axelero.hu
Top 100 Best Websites