2006 December


Tartalomjegyzék Felülvizsgált nemzeti lisszaboni akcióprogram Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv eredményei Utolsó lap

A MIK és a T-Csoport együttműködése

Szerző: Magyar Ildikó

A BME Mobil Innovációs Központ kutatás-fejlesztési tevékenysége hierarchikus szervezésű. Legalsó szinten helyezkednek el a projektek, melyek konkrét K+F célok elérése érdekében jöttek létre. Az eredeti terveknek megfelelően 16 projekt sikeresen elindult, melyhez további 8 csatlakozik a második évtől. A szorosan illeszkedő projekteket részfeladatok fogják össze, míg a legfelső szinten a munka keretét három program adja meg.
1. Mobil rádiós technológiák

A mobil távközlés területén számos, szabványos rádiós hozzáférési technológia működik együtt. Az együttműködés alapja a kölcsönös zavartatás megszüntetése, vagy legalábbis minimálisra csökkentése. A különböző rádiós rendszerek együttműködése számos elméleti és gyakorlati problémát vet fel. A tervezés során a szűk keresztmetszet, a rendelkezésre álló véges frekvenciatartomány, emellett figyelemmel kell lenni a kisugárzott teljesítmény helyes meghatározására. A munka során a 3G rendszerek bevezetése és továbbfejlesztése az elsőrendű cél, azonban minden meglévő rendszerrel kompatibilisnek kell lennie, vagyis kölcsönösen ügyelni kell a zavartatások elkerülésére.

Mivel már több generációs rádiós rendszer működik, ezek együttélését és a csatornaparaméterek meghatározását tűztük ki célul. Míg a fixhálózatoknál lényegében a forgalomra kell gazdaságos hálózatot tervezni, addig a mobil rádióhálózatok területén az adott rádiós környezettől független vizsgálat során is elengedhetetlen a modellezés. Ennek során törekedtünk a hullámterjedési sajátosságok pontos megismerésére a gazdaságos cellatervezés érdekében.

A mobil hálózatok hullámterjedési szempontjainak vizsgálata során a következő frekvenciasávokat térképeztük fel: A 900 és 1800 MHz-es GSM frekvenciasávokra, a 2 GHz-es UMTS, a 2,4 GHz-es WiFi sávra és a 3,5 GHz-es PMP rádióhálózatok hozzáférési hálózat jellemzés érdekében elvégzendő mérésekre alkalmazható szélessávú mérési elrendezést dolgoztunk ki.

Modellezési keretrendszer készítettünk MATLAB és C nyelvű FDTD elvű 3 dimenziós hullámterjedési szimulációs rendszerek céljára. A 38 GHz-es sávon meghatároztuk a magyarországi, illetve a malajziai összeköttetések időjárás okozta csillapítás változást. A földfelszíni rendszerek mellett foglalkoztunk a műholdas összeköttetések esőcsillapításával is.

 

2. A heterogén mobil hálózatok integrálása és menedzselése program során számos forgalmi és tervezési területet vizsgáltunk és értünk el gyakorlati eredményeket.

Intenzíven vizsgáltuk a vezetékes szolgáltatások mobil hordozók feletti (elsősorban WLAN) biztosításának lehetőségeit. Sikerült a T-Com videotelefon alkalmazását WLAN-ra is jó minőségben kiterjeszteni. A Wimax hálózatok témakorban vizsgáltuk a szövevényes módú működést a hálózati lefedettség növelésére.

Szenzor és mobil hálózatok integrációja érdekében számos vizsgálatot végeztünk. A kialakított teszthálózatot összekötöttük a mobil kommunikációs technológiát használó hálózati elemekkel is. Szeminárium sorozatot indítottunk a BME és az ELTE kutatóinak részvételével. A BME és az Ericsson közötti együttműködés során elkezdődött a szenzorhálózatok modellezése. A vezetékes szenzorhálózatok mellett hasonló vizsgálatokat végeztünk a vezeték nélküli hálózatokkal is.

A mobilitást támogató biztonsági megoldások során vizsgáltuk a hozzáférési hálózatok, a szolgáltatók és a vezeték nélküli technológiák dinamikus váltásának igényét. Jelentős feladat volt, hogy a rendszernek meg kell állapítani, hogy az eszközök, vagy felhasználók éppen melyik hálózatban tartózkodnak. Nyomon kell követni a felhasználók földrajzi helyét. Ugyanakkor megoldottuk a felhasználók nyomon követhetőségének védelmét is.

 

3. Mobil szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése

Jelentős témakör volt a minőségbiztosítás vizsgálata és garantálása vezeték nélküli hozzáférési hálózatokon. A multimédia tartalmak és szolgáltatások terjedésével a felhasználóknak külön-külön eljuttatok médiafolyamatok igény szerinti továbbítása. Az átvitel hatékonysága növelhető a többesadás, vagy az üzenetszórás átvitel módok használatával és az Multimédia Broadcast Multicast Service bevezetésével. A rendszer a VoIP hívások hangminőségét is javítja vezeték nélküli hálózatokban.

A mobil alkalmazások fejlesztése és tartalékkezelési megoldások vizsgálata eredményeként sikerült a kliens oldali mobil eszközökön alkalmazások fejlesztéséhez egy Symbian és Windows Mobile szoftverre épülő környezetet kialakítani. Az elért eredmények megalapozzák a tananyagtároló és kiszolgáló rendszert, továbbá a SZTAKI Szótár WAP-os felületének újraírását.

A mobil rendszerek tartalom-kezelése során létrehoztunk a további feladatok teljesítéséhez szükséges architektúrát. A műszaki feladatok mellett különleges érdekességű a felhasználói viselkedés vizsgálata. A potenciális felhasználók tisztában vannak azzal, hogy az új technológia jelentősen bővíti lehetőségeiket. Az innovációk piaci alkalmazása akkor lehetséges, ha az a fogyasztók igényeit elégítik ki. Igyekeztünk hasonló jellemzőkkel rendelkező fogyasztói csoportokat elkülöníteni és azok viselkedését jellemezni.

 

Általános megállapítások

Egy hároméves kutatási program első éve is több közvetlenül használható eredményt hozott. Leglényegesebb célunk azonban az volt, hogy megalapozzuk a következő évek fejlesztését és reális célokat tűzzünk magunk elé. Az itt leírt tömörítvény természetesen nem tükrözheti mindenben a K+F programok bemutatása című munka minden részletét. Reméljük azonban, hogy ebből a tömörítvényből is érzékelhető, hogy a Mobil Innovációs Központ a következő 3 évben a mobil technológia, annak műszaki és adminisztrációs problémáit együttesen kezelve igyekszik olyan új megoldásokat kidolgozni, melyek jelentősen túlmutatnak a hazai igényeken. A program célja nemzetközileg elfogadott újdonságok kidolgozása és annak jogvédelme.

 

Magyar Ildikó

Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása