2006 Október


Tartalomjegyzék Mentorált csiptervezés Utolsó lap

A globalizáció megítélése

Magyar aggodalmak a kultúra és az értékek miatt

A magyarok többsége értékeli a globalizáció előnyeit, a nemzetközi átlagnál nagyobb részük ugyanakkor veszélyeztetve látja a hagyományokat és a kultúrát, és aggódik az értékek megváltozása miatt. Honfitársaink kétharmada a globalizáció előnyének tartja, hogy a multinacionális vállalatok ugyanolyan minőségő árukínálatához és szolgáltatásaihoz juthat hozzá, mint a világon bárki más. Ugyanakkor a többség tart attól, hogy a globalizáció terjedése fenyegeti a helyi hagyományokat és kultúrát, továbbá felgyorsul, elszemélytelenedik az élet. Többek között ezt tárta fel az ACNielsen piackutató vállalat 42 ország internetezői körében végzett közvélemény-kutatása.
 

A multinacionális vállalatok növelik a munkavállalási és karrier-lehetőségeket, mondja a megkérdezett magyarok nagyobbik fele. Ugyanígy a többség vélekedik úgy, hogy a nemzetközi cégek hozzáférhetővé teszik a világ többi részéről származó híreket, szórakozást és ismereteket. A világátlaghoz képest kiemelkedik az aggályos magyarok aránya: Szintén közel kétharmad szerint ugyanis a globalizáció nem csak megváltoztatja az értékeket, hanem túlságosan felgyorsítja és elszemélyteleníti az életet. A hazai internetező közvélemény kisebbik része vélekedik úgy, hogy a globalizáció ledönti a határokat, és megtanít más kultúrák, társadalmak megértésére, valamint az irántuk való toleranciára. Szintén kisebbséget alkotnak azok, akik a globalizációban azt is látják, hogy a korábbiakhoz képest sebezhetőbbek vagyunk a világ más részeinek trendjei és eseményei következtében, amelyek negatívan befolyásolhatják nemzetgazdaságunkat.

A világ fogyasztói közül a latin-amerikaiak és ázsiaiak a globalizáció fő támogatói, sok szempontból jobbá teszi az életüket.

 

„A gyorsuló globális integráció a fejlődő országokban élők számára előnyös, mivel mind több olyan termék, szolgáltatás és lehetőség válik számukra elérhetővé, amelyhez egyébként nem jutnának hozzá” – mondja Szalóky Tóth Judit, az ACNielsen igazgatója. A felmérés azt mutatja, hogy a néhány ázsiai ország és Dél-Afrika válaszadói kiemelkedő arányban látják a globalizáció értékeit. Sok görög, thaiföldi és kisebb mértékben magyar megkérdezett azonban kétségeket is megfogalmaz a globalizáció hatásairól.

 

Amíg a legtöbb cseh, osztrák és német válaszadó számára az információs és szórakozási lehetőségek kitágulása a legfontosabb, addig a magyarok értékesebbnek tartják, hogy ugyanolyan minőségő áruhoz és szolgáltatáshoz jutnak a globalizáció révén, mint a világon szinte mindenki. Ebből a szempontból közelebb állunk a lengyelekhez, akik számára szintén nagy előnyt jelentenek a táguló vásárlási lehetőségek is, a szórakozás és tájékozódás mellett.

 

Legkevésbé érinti meg a magyarokat a globalizáció hatásai közül, hogy áttöri az országhatárokat, s így más kultúrák, társadalmak megértésére és toleranciára tanít. Ezzel a hazai válaszadók 46 százaléka ért egyet. Hasonló az arány a cseheknél, magasabb a lengyeleknél, viszont alacsonyabb az osztrákoknál és a németeknél.

„A globalizáció feltartóztathatatlan folyamat, amelyet az egyes országok közvéleményének egyik része támogat, másik része ellenez – összegzi Szalóky Tóth Judit. – A kihívás minden ország számára abban rejlik, hogy a lehető legelőnyösebben használják ki a változásokat.”

 


1. táblázat

A globalizáció megítélése Magyarországon. A válaszadók százalékában.

A nemzetközi vállalatok terjeszkedése...

 

Állítás

Egyetért

Semleges

Nem ért egyet

Nem tudja

...növeli a munka- és karrierlehetőségeket

58

18

17

7

...elérhetővé teszi az ugyanolyan minőségű árut, és szolgáltatást, amely a világon bárki más is megkaphat

65

16

15

4

...fenyegeti a helyi hagyományokat és kultúrát

55

20

19

6

...elérhetővé teszi az egész világból származó híreket, ismereteket és szórakozást

54

19

21

6

...miatt a világban tapasztalható trendek és események sebezhetőbbé teszik gazdaságunkat

48

23

19

10

...áttöri a határokat, más kultúrák értésére, toleranciára tanít

46

24

24

6

...megváltoztatja az értékeket, az életet gyorsítja és elszemélyteleníti

59

19

18

4

 

Forrás: ACNielsen piackutató vállalat

 


 

2. táblázat

A globalizáció megítélése Magyarországon és más országokban. Az egyes állításokkal egyetértők százalékában.

A nemzetközi vállalatok terjeszkedése...

 

Állítás

Európai átlag

Magyarország

Csehország

Lengyelország

Ausztria

Németország

...növeli a munka- és karrierlehetőségeket

42

58

58

47

34

28

...elérhetővé teszi az ugyanolyan minőségű árut és szolgáltatást, mint amit a világon bárki más is megkaphat

55

65

54

69

57

37

...fenyegeti a helyi hagyományokat és kultúrát

47

55

38

29

49

35

...elérhetővé teszi az egész világból származó híreket, ismereteket és szórakozást

59

54

68

69

65

46

...miatt a világban tapasztalható trendek és események sebezhetőbbé teszik gazdaságunkat

51

48

49

47

62

30

...áttöri a határokat, más kultúrák értésére, toleranciára tanít

38

46

45

50

30

29

...megváltoztatja az értékeket, az életet gyorsítja és elszemélyteleníti

47

59

51

45

46

33

Forrás: ACNielsen piackutató vállalat

 

Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása