2002 Szeptember


Tartalomjegyzék Negyedik kulturális technika vagy a tudás társadalma? A Nemzeti Audiovizuális Archívum projektről Utolsó lap

A regionális e-pénz

Szerző: Varga Csaba

A káosz természetű globális gazdaság világszerkezete összetett, a globális gazdaság mellett létezik a lokális gazdaság, közben a globális gazdaság részévé vált a nemzetgazdaságok kisebb-nagyobb része, s a lokális gazdaságokba integrálódnak a nem piaci jellegű helyi gazdaságok is. Ezen azt értjük, amikor a közvetlen gazdaság nem piacra termel, sőt ide tartozik a pénzmozgást nem igénylő, pénzben ki sem fejezett munkacsere vagy termékcsere.
Az aranyalapú pénzrendszer után a globális gazdaságban kialakult a hárompólusú (a dollár, az euro és a yen központú), már fedezet nélküli globális pénzrendszer. Ezért például Európában a nemzeti pénzek fokozatosan eltűnnek. Ebből még nem következik okvetlenül, hogy néhány évtized múlva már csak egyetlen globális (papír vagy nem papír) pénz lesz. Az aranyalapú pénzrendszert követető papírpénz viszont nem kötődik már a reálgazdasághoz sem, így a jelenlegi globális pénzrendszer  függetlenül a nagyon eltérő minősítésektől  általános instabilitást hozott.

Evvel párhuzamosan a globális pénzek egyre inkább különböző típusú e-pénzzé válnak, nemcsak a pénztőzsdéken, például a részvénypiacokon, a vállalati kötvények piacán, a hitelpénz piacon, vagy a lakossági jelzálogkölcsön piacon is. Nem eldöntött kérdés, hogy az elektronikusan eladott, vásárolt pénz, avagy a pénz (és az e-pénz?) e-kereskedelme új pénzrendszert hoz-e majd létre. Mindenesetre az információs kor egyik látványos fejleménye tehát a még definiálatlan e-pénz globális terjedése.

Arra a kérdésre nincs válasz, hogy a lokális gazdaságnak, különösen a nem piaci helyi gazdaságnak lesz-e saját pénze vagy saját e-pénze? A nem-piaci jellegű mikrogazdaság tevékenysége ma sem mérhető, nincsenek statisztikai adatok sem e gazdasági ágazat teljesítményéről, sem a segítségével létrehozott nem-pénzbeli jövedelemről. Ha valaki például a szomszédjának a tetőfedésnél ácsmunkát végez, a szomszéd pedig cserébe a szüretnél segédkezik, a kölcsönös elszámolás növekvő mértékben bizonytalan, esetleges. Hiányzik a munkacserét elszámoló lokális  és egyúttal stabil  pénz, ami a lokális gazdasági-társadalmi viszonyokat is korrektül kifejezné.

Ma még persze eretnek a gondolat, hogy részben a középkori minták alapján egy-egy régiónak legyen saját pénze is, amely időközönként beváltható lenne a globális vagy kontinentális pénzre. Az információs kor későbbi szakaszaiban, amikor már szinte minden család közvetlenül kapcsolódik a világhálóra, ez akár eleve elektronikus pénz lehetne. A lokalitás kívánt-akart, de közel sem garantált megerősödésének egyik kulcsfeltétele tehát a lokális (és stabil) e-pénz megszületése?

Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása