2002 Augusztus


Tartalomjegyzék Az ünnepek szerepe és előfordulása életünkben Utolsó lap

könyvismertető: Gábor Dénes: Találjuk fel a jövőt


Gábor Dénes (1900-1979) Nobel-díjas fizikus, a holográfia feltalálója közel 40 évvel ezelőtt írta 1963-ban megjelent híres könyvét: 'Inventing the future' címmel, amelyet a NOVOFER Alapítvány - Búsné Pap Judit értő fordításában - adott ki 2001-ben a Magyar Szabadalmi Hivatal közreműködő támogatásával és a Pannon GSM Rt. anyagi hozzájárulásával. A kortörténeti dokumentumnak szánt mű Gábor Dénes közel negyven évvel ezelőtt megfogal-mazott gondolatait tartalmazza a megjósolhatatlan, de feltalálható jövőről. Saját szavaival élve, 'a racionális gondolkodás, bármilyen elektronikus számítógéppel kombináljuk is, nem tudja előre jelezni a jövőt.
Mindössze annyit tehet, hogy feltérképezi a valószínűségi területet, úgy ahogy jelenleg tűnik, és amely holnap már más lesz, ha a lehetséges állapotok végtelen sokaságából egy bekövetkezik.''

Az első fejezet (''A trilemma'') a civilizáció három fő veszélyével foglalkozik, nevezetesen a nukleáris háború, a túlnépesedés és a tétlen kényelem korszakának problémájával. A ''Nem egykorú világunk'' c. fejezetben meglátja ''a kommunizmus megbukott'', majd a következőben hangsúlyozza: ''Minden kihívás közül a technológia kihívása az, amelyre civilizációnk a legjobban reagál''. Az acsarkodó állapotok (háborúk) megszüntetésére tett gondolati javaslatok után a számára, de számunkra is fontos kérdéseket elemzi, mint a ''túlnépesedés'', a ''technológiában rejlő kihívások'', az ''ember és gép''. ''Az iparosodás korszakának embere telhetetlen nyersanyag és energiafogyasztó'', de meg kell értenie a ''munka humánumát'' - tehetjük hozzá - az értelmes élet megtalálását. Felhívja a figyelmet a jóléti társadalom ellentmondásaira, a kihívások buktatóira (pl. pénz, alkoholizmus, megváltozott családi szerepek). Ma amikor Európa a bolognai dekrétum szellemében keresi a szakemberképzés új útjait szinte forrásértékű üzenetet küld négy évtized távlatából, amikor a tömegkultúra, a tudós, a kutató problémáit elemezve fogalmazza meg sürgető feladatként az oktatás módszereinek fejlesztését.

A díszes kivitelű könyvből a Könyvtárellátó Kht. segítségével a megyei és a 17 ezer főnél nagyobb lélekszámú városi könyvtárak, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, az Országos Széchenyi Könyvtár, az Országgyűlési Könyvtár és az egyetemi könyvtárak is kaptak olvasói példányokat a NOVOFER Alapítványtól.

Dr. Németh József

Technikatörténész

Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása