Agrárágazat főoldal   Agrárágazat 2012 Március


Tartalomjegyzék Lapzártától lapzártáig Havi Mezőgazdasági Árelemző Utolsó lap

Pályázati aktualitások

I. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2012. évi monitoring adatszolgáltatás teljesítéséről

A mostani lapszámban az előző cikkünkhöz hasonlóan egy olyan témát járunk körbe, mely az összes olyan gazdálkodót, ügyfelet érinti, aki EMVA vagy EHA támogatást igényelt vagy szeretne igényelni a jövőben. Ez a már támogatási határozattal rendelkező ügyfelek esetében évente kötelező monitoring jelentés. Az általános tudnivalókon, információkon kívül igyekszünk hasznos tanácsokkal is ellátni a tisztelt olvasót.

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott ügyfeleknek rendszeres monitoring adatszolgáltatási kötelezettségük áll fenn. Az ügyfelek e kötelezettségéről a többször módosított 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet rendelkezik.

Az adatszolgáltatási kötelezettség a támogatási határozat meghozatalát vagy a szerződés megkötését követően áll fenn, a kötelező üzemeltetési időszak végéig. A 2012. évben a jelentéseket február 13. és március 12. között kell elektronikus úton teljesíteni.

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a jelentési kötelezettségnek a 2009-es időszaktól kezdődőenkizárólag elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül tehetnek eleget a nyertes pályázók a kijelölt időszakban. Az új ügyfelek számára kezdetben ez jelentheti a legtöbb problémát, amire érdemes idejében felkészülni. A jelentést ugyanis csak ügyfélkapus jogosultsággal rendelkező magánszemély töltheti fel, vagyis az egyéni vállalkozók és az őstermelők maguknak is leadhatják, a cégek viszont meghatalmazott útján tehetnek eleget a kötelezettségüknek. Ha az adatszolgáltatás elektronikus úton történő benyújtása alkalmával az ügyfél helyett annak meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott saját ügyfélkapuját használja a meghatalmazó ügyfél adatszolgáltatásának benyújtására.

Meghatalmazott igénybevétele esetén az ügyfélnek szüksége lesz az MVH-tól postai úton megküldött jelszavára, ugyanis a meghatalmazott csak ennek ismeretében tudja a meghatalmazást rögzíteni.  Sok esetben problémát jelent, hogy a jelszót tartalmazó MVH levél elkeveredik, esetleg a jelszót az első belépést követően megváltoztatják, majd elfelejtik. Ebben az esetben bármikor lehet az MVH-tól új jelszót igényelni (erre szolgál a G946 jelű formanyomtatvány), de számolni kell azzal, hogy ez néhány napot igénybe vesz.

A meghatalmazott részéről követelmény az ügyfélkapus regisztráción kívül az MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) történő regisztráció, vagyis a meghatalmazottnak is rendelkeznie kell MVH-s regisztrációs számmal. Az elektronikus felületen kitöltött meghatalmazást három példányban kell kinyomtatni, melyből egy-egy példány marad az érintetteknél, egy példányt pedig postai úton kell eljuttatni a székhely szerint illetékes megyei MVH kirendeltséghez, méghozzá az adatszolgáltatás elvégzését húsz nappal megelőzően. Figyeljünk rá, hogy a kinyomtatott meghatalmazás minden oldalát alá kell írni, nem csak az utolsó oldalt!

A fent leírt procedúrát követően juthatunk el a monitoring jelentés felületére. Maga az adatszolgáltatás kiterjed a támogatott ügyfél lezárt gazdálkodási adataira, valamint az egyes támogatási célok megvalósulásának mutatóira, az adatszolgáltatás adott időszakára vonatkozóan. A szükséges adatok magyarázataként az MVH honlapján részletes kitöltési útmutató érhető el, amit a kitöltés előtt érdemes alaposan áttanulmányozni. A korábbi évekhez viszonyítva elmondható, hogy a jelentés során évről-évre kevesebb adatot kell megadniuk az érintetteknek, ami az ügyfelek szempontjából pozitívum, viszont kérdésessé teszi a jelentés hasznosságát. Az idei évben például már nem kell megadni az elmúlt év gazdálkodási adatait (árbevétel, fedezeti összeg) és a létszám adatokat sem, így a monitoring jelentés során szolgáltatott adatokból nem ellenőrizhetők teljes körűen az ügyfelek által tett vállalások teljesülése. Az egyszerűsítés abban is megnyilvánul, hogy egyes jogcímek esetében egyáltalán nem kell adatot szolgáltatni, melyek a következők:

 • szaktanácsadás,
 • a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtott támogatás,
 • a kötelező képzések,
 • Natura 2000,
 • készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás,
 • a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás,
 • a nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatás,
 • az erdőszerkezet átalakítása,
 • az erdő-környezetvédelmi intézkedések,
 • a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatás,
 • a LEADER jogcímek,
 • a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés,
 • a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás.

Ezeket a jogcímeket az idei évi monitoring jelentés részletes szabályait tartalmazó 28/2012. (II.10.) MVH közlemény tételesen felsorolja, viszont ezeken kívül is vannak olyan jogcímek, melyekkel kapcsolatban nem kell adatot szolgáltatni. Ezek közül a legtöbb ügyfelet érintő jogcím a 2007-ben és a 2009-ben meghirdetett, önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzése, de nem kell adatot szolgáltatni a kertészet korszerűsítése, a mezőgazdasági termékek értéknövelése, a kertészeti ültetvények telepítése és az öntözés jogcímek esetében sem. Mivel ezeket a jogcímeket az MVH közlemény nem említi az adatszolgáltatás alól mentesített jogcímek között, ezért érdemes az elektronikus felületen többször is leellenőrizni, hogy valóban nem kér-e adatot és az ezt igazoló rendszerüzenetről egy képernyőfotót lementeni. Ezt a megoldást javasolta érdeklődésünkre az MVH Ügyfélszolgálata is, hiszen az MVH közlemény és az elektronikus felület nincs összhangban, ezért jobb elkerülni a későbbi vitákat.

További jó tanács, hogy a jelentés elkészítését lehetőleg ne hagyjuk az utolsó pillanatra, hiszen annak elmulasztása esetén az ügyfél mulasztási bírsággal sújtható és a közelmúltban volt arra példa, hogy az elektronikus felület a felhasználók nagy száma miatt nagyon lelassult, majd teljesen megbénult (az eset a LEADER pályázatok tavaly novemberi benyújtásakor történt). A jelentés elkészítése egyébként sem vesz igénybe sok időt, valamint igény esetén segítséget nyújtanak benne a falugazdászok, az agrárkamarai tanácsadók, a helyi akciócsoportok és az MVH munkatársai is.

Várható támogatási kérelmek

Ebben a rovatban a következő hónapokban várhatóan megjelenő agrár- és vidékfejlesztési támogatási jogcímeket foglaljuk össze. A táblázatban feltüntetve a jogcím státuszát, azaz hogy már megjelent, végleges jogszabályról van-e szó, vagy milyen információra alapozzuk a várható megjelenést. A hónapról hónapra frissülő információk alapján folyamatosan aktualizáljuk a táblázatot.

A pár hete meghirdetett Darányi Ignác Terv keretében több EMVA jogcím is meg fog nyílni az első félévben, azonban rendeletben vagy IH közleményben megjelent konkrét indulási időpontokat nem ismerünk egyik mezőgazdasági jogcím esetében sem. A táblázatban szereplő első két vidékfejlesztési jogcím esetében történt rendelet módosítás, ezek eredetileg februárban indultak volna, ezért hagytuk őket benne a táblázatban. 

Pályázati hírek, információk

A végrehajtási rendelet alapján a beruházási célú EMVA jogcímek esetén januárban nem lehetett kifizetési kérelmeket benyújtani, viszont februártól a kifizetési kérelmek újra folyamatosan benyújthatók. Az egyes jogcímekhez tartozó kifizetési kérelemcsomagok (MVH közlemény és a szükséges formanyomtatványok) január végén megjelentek. 

Február hónap első napjaiban megkezdődtek a tavaly novemberben benyújtott LEADER pályázatok (a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások) helyszíni szemléi és a helyi akciócsoportok munkatársai kipostázták a hiánypótlási felszólításokat is. A hiánypótlások és a helyszíni szemlék feldolgozását, lezárását követően reális esélye lehet a tavaszi döntéseknek.

Somogyi Tibor – Rokay Attila

Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda - Bábolna
Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása

Agagrárágazat Archívum, év/hónap
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10
10 09 09 10 10 10 08 10 10 10 09
08 08 09 09 08 06 09 09 09 09 08
06 06 08 08 06 05 08 08 08 08 07
05 05 06 06 05 04 06 06 06 06
04 04 05 05 04 03 05 05 05 05 05
03 03 04 04 03 02 04 04 04 04 04
02 01 03 03 02 03 03 03 03 03
01 02 02 02 02 02 02 02
01 01 01 01 01