Agrárágazat főoldal   Agrárágazat 2012 Március


Tartalomjegyzék Traktormotor levegőszennyező hatása és mérséklésére szolgáló új eljárások Beruházás előtt és után  Szárító épült Gyórón Utolsó lap

Szárítótechnológia generálkivitelezése beruházó szemével 4. - Tisztító rendszer

Szárítótechnológiánkon belül, a termény tisztításának műszaki feltételének kialakításához a következő szempontokat érdemes figyelembe venni. A beruházási költségvetésen túl, elsősorban a vetésterületünkről lekerülő termény különbözősége, volumene, a szárítóberendezés típusa, technológiánk teljesítményigénye határozza meg, hogy milyen legyen az előtisztító és az utótisztító, ha indokolt annak beépítése.

Korábbi építésű rendszereknél rendre 2 db nagy teljesítményű, többnyire 60 t/h-ás tisztító került beillesztésre a technológiai sorba. Általában dobrostát használtak a szárítást megelőzően a termény durva tisztítására, mely során a törek és a terménybe kerülő durva szemét, por kiválasztására használták, megelőzve azt, hogy a szárítóba tűzveszélyes anyag kerüljön. A termény minőségi tisztítására a síkrostás, modulos utótisztítókat alkalmazták. Az utótisztító szerepe volt a termény tényleges tisztítása, minőségi követelményeknek megfelelően, a szárítási eljárást követően, mely során a szárítóberendezésből adódóan keletkezett száraz törtszem különválasztása, gyűjtése volt a cél.

Mára változott a szárítási technológia és a szemlélet

A szárítóberendezések korszerűbbek lettek, szárítási folyamatot a gyártók igyekeznek kíméletessé tenni, alacsony hőmérsékleten szárítani, a terményt kíméletesen mozgatni, elérve a termény minimális hősérültszem és törtszemarányát. A gazdálkodási méretek csökkenésével, a jelenleg is működő nagy vállalatok, szövetkezetek mellett a kis- és közepes farmgazdaságok is megjelentek, ilyen irányú fejlesztési elképzelésekkel, korlátozott beruházási tartalékokkal. Megjelentek az kisebb teljesítményű 30-40 t/h-ás, egy jó minőségű, síkrostás, kizárólag előtisztító rendszerrel működő szárító- tisztító telepek, saját gazdaság által megtermelt szemes termények kezelésére.

Természetesen a fenti technológiai fejlődésnek köszönhetően a nagygazdaságok, integrátorok, szolgáltatók is lecserélték rendszereiket, rendre elhagyták a dobrostás előtisztítókat, nagy teljesítményű síkrostás gépekre váltották azokat, az utótisztítókkal együtt, esetenként alacsony, 20 mg/m3 porkibocsájtású filterek beépítésével. A tisztítók sorba kötésével a kalászosok kezelésénél a vegyes, széles körből beszállított vegyes termények tisztítását hatékonyan, nagy teljesítménnyel megoldották. Ebben az esetben javasolt odafigyelni, hogy a két tisztító azonos gép legyen, mivel így a rostalemezek, szettek azonos méretűek, azok variálhatósága könnyebb.

Megegyező gépeknél az esetleges meghibásodás hasonló, alkatrészigény egyforma, kezelése, beállítása ugyanaz.

A tisztító gépek beépítésénél, elhelyezésénél szempont legyen a porkamra mérete, megosztása. A porkamra magassága határozza meg, hogy a tisztított magot surrantással, közvetlenül tudjuk továbbítani a serleges felvonóba, vagy szükséges csigák beépítése a szállításhoz, ami felesleges szemtörést, gépet, plusz villamos energia felhasználást feltételez. Megfelelő, 4-4,5 méteres porkamra magassággal elkerülhető a serleges aknába való süllyesztése és a magszállító csigák beépítése is.

A porkamra megosztása meghatározza a szortimenteket. Egy előtisztítós rendszernél ez 2 fakkos legyen, mely során nyers ocsúra, használhatatlan por törekre és hasznos tisztított anyagra választjuk terményünket. Két tisztítós rendszernél helyünk, költségvetésünk szerint ezt 4 kamrára is oszthatjuk minél különbözőbb osztályozást elérve. A kamrák szélessége külön-külön legalább 3 méter széles legyen, hogy azok takaríthatósága a teleszkóposok kanalaival, gépi erővel gyors és hatékony legyen. A porkamrákat porrobbanás biztos lemez ajtóval zrhatóvá tegyük, melyek szezonon kívül tárolóként is funkcionálnak. A porkamrákat lehetőség szerint monolit vasbetonból építsük, olyan méretben, hogy azon a tisztító egységeivel, ciklonnal, ventilátorral, légcsövekkel, kezelhetőség, rostacserélési szempontok figyelembevételével kényelmesen elférjen. A porkamrákat lássuk el tető és oldalsó fedéssel, úgy, hogy a ventilátorokhoz a légmennyiség biztosított, a zajkibocsájtás irányított legyen.

Ügyeljünk, hogy a gépek porkamrára történő elhelyezésénél ne legyenek csövezési problémák, a csövek ne keresztezzék egymást, se a födém alatt, se a rostafedés felett. Figyeljünk, hogy a tisztítógép kiszintezett acélbakra kerüljön elhelyezésre, mellyel hozzájárulunk a tisztántarthatósághoz, szerelhetőséghez, egyáltalán a hozzáférhetőséghez. A tisztítók légcsövei vízszintesen kerüljenek elhelyezésre, a hatékony légmegszívás, porleválasztás érdekében.

A konkrét tisztítógép kiválasztása során vegyük figyelembe a teljesítmény igényt, amit a kalászosoknál a napi elvárt tisztítási mennyiség, a kukoricánál a szárítógép teljesítmény igénye írja elő. A síkrostás tisztítók teljesítményét a rostafelület nagysága, rostaelemek elhelyezése, szintjei és a megszívott levegőmennyiség határoz meg. A rostálási minőséget a beérkező terményhez igazított megfelelő rostalemezek kiválasztásával, kombinálásával az egyenletes mageloszlás és légáram beállításával érjük el. A tisztítók és a kiszolgáló anyagmozgatók, serleges felvonók, láncos, szalagos szállítók teljesítményei minden esetben összehangolt, egységes legyen.

A tisztító rendszer technológiába illesztését követően, legközelebb a másik fő technológiai elemünk változatairól, a szárító típusokról esik szó.

Bódi Szabolcs

Kézker Kft. 

Környezetvédelmi szempontok

A tisztító porleválasztójának kiválasztásánál (ami lehet ciklon, ciklofán vagy filter) vegyük figyelembe a környezetvédelmi előírásokat, technológiánk összes porkibocsátását. Pontforrásonkénti porkibocsátás a maximális 150 mg/m3-t nem érheti el, melynek betartására a telepítést követően az üzemeltetés során is figyelni érdemes. Használatbavételi engedély kiadásához mérési jegyzőkönyvvel szükséges igazolni a határértékeket pontforrásonként, a tisztító és szárító esetében. Az engedély kiadását követően az új szabályok szerint 2 évente a mérések megismétlése, határértékek igazolása szükséges ahhoz, hogy a már kiadott engedélyünk visszavonásra ne kerüljön. Ugyancsak ide tartozik a zajvédelmi határértékek betartása a tisztítók esetében is, ahol a beépített ventilátor zajkibocsájtása része a technológia összes zajkibocsájtásának. Itt a zajkibocsájtási irányt beépítéskor befolyásolhatjuk, azokat hangtompítókkal elláthatjuk megelőző intézkedés gyanánt. Ez különösen fontos, amikor a komplett technológia a lakópihenő övezethez közel kerül telepítésre.

Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása

Agagrárágazat Archívum, év/hónap
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10
10 09 09 10 10 10 08 10 10 10 09
08 08 09 09 08 06 09 09 09 09 08
06 06 08 08 06 05 08 08 08 08 07
05 05 06 06 05 04 06 06 06 06
04 04 05 05 04 03 05 05 05 05 05
03 03 04 04 03 02 04 04 04 04 04
02 01 03 03 02 03 03 03 03 03
01 02 02 02 02 02 02 02
01 01 01 01 01