Agrárágazat főoldal   Agrárágazat 2012 Március


Tartalomjegyzék Carre  sorközművelésben profik vagyunk Műszeres méréstechnikai megoldások az agrárgazdaság számára  2. rész Utolsó lap

Ágyásos és bakhátas kertészeti technológiák tavaszi eszközei

A keskeny- és széles sortávolságú zöldségfélék, valamint a burgonya szabadföldi és növényházi termesztés-technológiáiban jelentős szerepe van a különböző ágyás- és bakhátkészítő, bakhátfeltöltő gépeknek. Ezeket a talajművelő gépeket a különleges eszközök közé lehet besorolni, amelyek szorosan csak egy-egy technológiai folyamathoz kapcsolódnak.

A növényházakban és a szabad földön termesztett zöldségnövények, valamint a burgonyatermesztés tavaszi munkái közé az ágyás- v. bakhátkészítés, majd bakhátfeltöltés, az esetleges fóliafektetés (és csepegtető öntözőcső lefektetés), illetve a palántázás tartozik. „Sorrendiségében” a burgonyatermesztésében az ágyáskészítést megelőzi a (magas és széles) bakhátak kialakítása, bakhátkészítés vetés/ültetés előtt vagy után is történhet, míg az egyes bakhátak feltöltése – töltögetése – a termesztett növény technológiai igényétől függ. A következőkben (két részben) a kertészeti zöldségnövények valamint a burgonya ágyásos és bakhátas technológiai eszközeit mutatjuk be Olvasóinknak.

A zöldségfélék vető-/ültetőágy készítése

A szabadföldi zöldségtermesztésben sokféle ágyás- és bakhátkészítő, bakhátfeltöltő gépet használhatnak, alkalmazásuk idejét és eszközét minden esetben a termesztendő növény technológiai igénye határozza meg. Az ágyáskészítő gépek alkalmasak a talajfelszín egymenetben történő elmunkálására, az esetleges növényi maradványok leforgatására, valamint az ágyás(ok) v. bakhátak kialakítására, ill. sík magágy készítésére. Az ágyáskészítő gépek között a hazai gyakorlatban két nagyobb csoport különböztethető meg.

Az egyszerűbb felépítésű, talajmegemelő, átforgató és a talajfelszínt sima hengerrel v. profillemezzel lezáró ágyáskészítő gépek elsősorban a lazább talajokon alkalmazhatók eredményesen. A talaj megemelésére (a barázdaszelet kihasítására) talajhajtású gömbsüveg tárcsák v. nyitókapák szolgálnak, majd a tömörítő henger és annak két oldalán elhelyezett tömörítő (formáló) lemez biztosítja az ágyás megfelelő szilárdságát.

Az ágyáskészítő gépek másik nagy csoportjában a talajmaró jellegű elmunkálók találhatók meg, amelyek a talajmarás mozgásviszonyai alapján dolgoznak, és a kötöttebb, nehezebben művelhető talajokon is alkalmazhatók. A gépek jellegzetessége, hogy munkavégző eszközeik vízszintesen forgó tengelyen több sorban v. spirálisan helyezkednek el. Az aktív (rotációs) tengelyen – tengelyeken – egyenes v. speciális kialakítású, előrehajló kések kifejezetten a finom magágy készítésére alkalmasak. A barázdaszelet kiemelését ezeknél a gépeknél talajhajtású – félaktív – gömbsüveg tárcsalevelek végzik, amelyek a talajba hatolás következtében kezdik el a forgó mozgást és ezáltal talajmunkájukat. A talaj felszínét (hajtott) simahengerek tömörítik vissza, majd lemezek határolják le az ágyás alakját. Az egyes ágyáskészítő gépekhez – felfogó-szerkezetekkel – különböző kiegészítőberendezések (fóliaterítő, öntözőcső-fektető), adapterek (műtrágya-, mikrogranulátum-kijuttatók), de vető/ültető/palántázó gépek is kapcsolhatók.

A szabadföldi zöldségtermesztésben alkalmazott bakhátkészítők is a talajmaró jellegű elmunkálók közé sorolhatók. Ezeknél a gépeknél is – teljes szélességükben – a vízszintes tengelyre (rotorra) vannak mereven rögzítve a munkavégző – általában egyenes v. kissé hajlított, előrehajló – marókések, amelyek a beállított mélységben a talaj teljes keresztmetszetét átmunkálják. A különböző bakhátméretek és -alakok kialakítását a hátul elhelyezett formázólemezek, profilos hengerek végzik el, amelyek – mechanikus v. hidraulikus terhelhetőségükkel – a bakhátak kellő tömörségét is biztosítják. Amennyiben a bakhátak feltöltése is szükséges, a rotorról a sorok feletti szegmensek kései leszerelésre kerülnek, és a hátsó tömörítő eszközök helyett a sorközökben töltögető (eke) testek, töltögető (talajfeltöltő) profillemezek kerülnek felszerelésre, amelyekkel a bakhátak feltöltése elvégezhető.

A gépek felépítése, főbb szerkezeti egységek

Az ágyáskészítők függesztett kivitelben, különböző munkaszélességgel készülnek. Az egyszerűbb építésű (félaktív) gépek vázát zártszelvényű gerendelyek képezik, amelyet hátul talajkerekek támasztanak alá. Az első gerendelyen található a hárompontos függesztőszerkezet és a kiásó lemezkapák, majd mögöttük a második gerendely alatti terelő lemezek alakítják ki az ágyás alakját. A gépeken hátul a (sima) tömörítő henger zárja le az ágyás felszínét. Az ágyás magassága (a munkamélysége) és szélessége a kiásó lemezkapák és a terelőlemezek állításával szabályozható be. Azoknál a gépeknél, amelyeknél gömbsüveg tárcsás talajkiemelést alkalmaznak, a tárcsalevelek egy ellipszis alakú szeletet hasítanak ki a talaj felszínéből. A tárcsaleveleket felfogó tengely – haladási irányra mért – felfogási szögének változtatásával a talajmunka intenzitása növelhető vagy csökkenthető.

A talajmaró jellegű ágyáskészítők egyrésze talajmaró, ágyásformázó lemez és hajtott rögtörő (rögaprító) henger összeszereléséből alakul ki. Ezeknél a kétrotoros gépeknél az első nagy átmérőjű maróhenger mögött egy kisebb átmérőjű, forgó aprítóhenger végzi a talaj elmunkálását. A függesztett kivitelű ágyáskészítők vázát zártszelvényű gerendelyek képezik, oldalait és a munkavégző szervek feletti teret lemezborítások határolják le. A barázdák kiemelését a gép két oldalán elöl található tárcsák végzik el. A változtatható mélységben dolgozó talajmaró kések a talajt fellazítják, majd a lemezek segítségével a visszahulló talajrészecskéket a formázólemezek ágyásformára alakítják. A talajmaró tengelyére több csoportban vannak felerősítve a marókések, amelyek jobbos és balos, illetve egyenes, előreívelő késelemekből állnak. A vízszintes tengelyre szerelt, ún. aktív talajművelő eszközök munkája akkor a legjobb, ha a gép haladási sebességénél a művelőszerszám legkülső pontjának kerületi sebessége ötször nagyobb, azaz Vk / Vh @ 5. Ha ez az arány ötnél lényegesen kisebb, a gép rosszul műveli át a teljes keresztmetszetet, ha pedig lényegesen nagyobb, a porosítás szintjéig aprítja fel a kivágott talajszeletet.

A gyakorlatban olyan talajmaró jellegű ágyáskészítők is megtalálhatók, amelyeknél a tárcsás talajkiemelés után csak egy forgórészt (rotort) helyeztek el. Ezeknél a gépeknél a fellazított talajrészecskéket hajtott tömörítő hengerrel és/vagy profillemezekkel formázzák ágyássá.

Bakhátkészítő, bakhátfeltöltő gépek

A közel azonos munkaműveletet végző gépek használatát és idejét a termesztendő növény határozza meg. A talaj felső rétegét erőteljesen felaprítják, és a viszonylag kis méretű rögöket egy sávba, bakhátba terelik. Természetesen ilyenkor egy bakháttal együtt egy barázda is keletkezik. A hazai gyakorlatban széles körben a függesztett kivitelű talajmaró jellegű bakhátkészítők terjedtek el. (Kivételt képeznek a burgonyabakhát-készítő gépek, amelyeket az ágyásos termeléstechnológiában alkalmaznak, és ott a bakhátkészítést az ágyáskészítés művelete követi.) A gépek munkaszélességüktől függően 2-3-4-6-8 soron képesek a bakhátak kialakítására, a bakhátak jellemző osztástávolsága 25-50-70-75 vagy 90 cm lehet. A gépeket elöl támkerekek támasztják alá, amelyek egyúttal munkamélységük beállítására is szolgálnak. A gépek vízszintes marótengelyére – az ágyáskészítőknél már ismertetett – egyenes, előrehajló marókések spirálisan (szegmensenként) vannak felszerelve. Bakhátkészítésnél ezek a kések a rotor teljes szélességében dolgoznak – a tavaszi talaj-előkészítés során megmunkált réteget tovább lazítják –, a bakhátak kialakítását profillemezek, ill. hajtott tömörítőhengerek végzik el. Bakháttöltögetésnél a rotációs kapacsoportokat a bakhátak felett leszerelik – csak a sorközökben maradnak lazítókések –, és a bakhátoldalakat töltögető (eke)testek töltik fel a már fellazított sorközökből.

A passzív művelőszerszámokkal felszerelt töltögetőgépeknél a sorközökben – több sorban elhelyezett – rugósszárú kapák lazítják a talaj felső rétegét. A fellazított talajrétegből a kapák mögötti – paralelogramma felfüggesztésű – töltögetőtestek töltik fel a bakhátak oldalait. A töltögetőtestek szárnyai állíthatók, így a bakhátoldalakra felvitt talaj mennyisége változtatható. Egyes gépeknél a töltögetőtestek helyett – a sorközökben – állítható dőlésszögű és mélységű, talajhajtású gömbsüveg tárcsapárokat szerelnek fel, amelyek után rugós fogú, pálcás fésűk egyengetik, illetve simítják el a bakhátak oldalait.

Fóliatakarásos termesztés gépei/eszközei

A kertészeti növények termesztésekor sok esetben alkalmazzák a különböző talajtakarási eljárásokat, amikor is a takarást a fóliák talajra fektetésével érik el. A fóliatakarásos szabadföldi termesztés lehetséges megoldásai a következőkben foglalhatók össze:

  • Váz nélküli fóliatakarás: ennek két változata is elterjedt. Az első megoldás esetében közvetlenül a talaj felszínére terítik le a (fátyol)fóliát, a két szélén pedig a talajjal rögzítik. A gyakorlat ezt ún. síkfóliás termesztésnek nevezi. A másik megoldásnál a fedendő ágyás két szélén 1-1 bakhátat alakítanak ki és ezek a bakhátak – kiemelve a fóliát az ágyás felszínétől – tartják a fóliát. Az ilyen módon készített takarást váz nélküli fóliaágynak hívják, amely alsó takarás nélküli vagy alsótakarásos megoldású is lehet.
  • Fóliaalagutas takarás: ebben az esetben a fólia alá (fa; műanyag vagy fém) tartóvázat helyeznek, mintegy „kis” alagutat képezve a talaj és a kipalántázott növények felett.

A fóliatakarásos termesztés gépei/eszközei: a különböző kialakítású – sok esetben az ágyáskészítőhöz vagy palántázóhoz is kapcsolható – fóliafektető gépek (pl. FF-1400; AF-1; Checchi & Magli; Opti-Fol; Fedele; stb. típusok) lehetnek. A gépek egyrésze öntözővíz csepegtető szalag v. öntözőcső fektetésére is alkalmas. Az alagútfólia készítő gépek közül ismertebbek pl. az AFF-1000, MAS S 80, S 200, stb. típusok, amelyek általában 3-5 különböző méretű fóliaalagút készítésére is alkalmasak. A síkfóliák felszedésére, begyűjtésére is különböző eszközök (pl. FF-1000, FSZ-1400, stb.) állnak a termelők rendelkezésére.

            Dr. Fűzy József
Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása

Agagrárágazat Archívum, év/hónap
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10
10 09 09 10 10 10 08 10 10 10 09
08 08 09 09 08 06 09 09 09 09 08
06 06 08 08 06 05 08 08 08 08 07
05 05 06 06 05 04 06 06 06 06
04 04 05 05 04 03 05 05 05 05 05
03 03 04 04 03 02 04 04 04 04 04
02 01 03 03 02 03 03 03 03 03
01 02 02 02 02 02 02 02
01 01 01 01 01