Agrárágazat főoldal   Agrárágazat 2011 Augusztus


Tartalomjegyzék Őshonos állatfajták az ökológiai gazdálkodásban A korszerű épületszigetelés PUR-habbal Utolsó lap

Mezőgazdasági épületek utólagos hő és víz szigetelése szórt POLIURETÁN szigetelő


Mezőgazdasági épületek utólagos hő és víz szigetelése szórt POLIURETÁN szigetelő habbal
A szórt POLIURETÁN hab-szigetelések jelentős területe a MEZŐGAZDASÁGBAN az állattartó épületek, raktárak, csarnokok, hűtőházak utólagos, belső oldali hő és vízszigetelése.

A régi építésű sertés-, baromfi- vagy szarvasmarha-ólak oldalfalai, de leginkább a tetők héjazása még hőszigetelés

nélkül készült. Itt elsősorban a sima palatetős; a hullámpala-tetős; a cseréptetős vagy az egyszerű trapézlemez-tetős épületekre gondolunk.

A fűtésre, esetleg hűtésre felhasznált energia és a jószág által elfogyasztott

 

 

 takarmány minimalizálása feltétlenül szükséges a gazdaságos, költség-takarékostermeléshez. Az optimális hőmérsékletek betartása jelentős bevétel növekedést eredményez akár a sertéstenyésztésben, akár a szarvasmarha tartásban, vagy a baromfi nevelésben.

A jó hőszigetelés mellett fontos az állattartó épületekben a higiénia biztosítása is.

A jó hőszigetelés hiánya a nyári idényben a helységek indokolatlanul magas belső-tér hőmérsékletét okozhatja, ami csökkentheti a jószág súlygyarapodását. A téli időszakban a túl alacsony hőmérséklet pedig többlet takarmányfogyasztáshoz vezethet.

A már megépült és működő ilyen épületek utólagos hőszigetelésére a leg gazdaságosabb megoldás a tető héjazása aljának szórt POLIURETÁN habos szigetelése.

Lapos tetős épületeknél – ahol nincs külön igény a belső felületek tisztításos mosására – szóba jöhet a külső oldali szigetelés is.

Egyedül a POLIURETÁN szórt habszigetelés képes a héjazat belső felületén hermetikusan összefüggő, a régi épületszerkezettel hézagmentes kötést biztosító szigetelő réteget képezni.

A szórással a felületre felvitt kétkomponensű, a kiszórás után habosodó zártcellás kemény POLIRETÁN hab igen gyors reakció idejű, függőleges felületekre és a mennyezetre is szórható monolitikus, toldásmentes szigetelést képez, ami a fogadó felületre köztes légrés nélkül, tökéletesen feltapad. Egy réteg habszórás 10-15 mm kész habvastagságot eredményez és a rétegek száma tetszés szerint növelhető. A végleges habvastagságot, vagyis a szigetelés összvastagságát a megvalósítandó, illetve elérendő eredő hő átbocsátási tényező értéke határozza meg.

Belső oldali hő szigeteléseknél csak akkor kaphatunk épületfizikailag elfogadható megoldást, ha a szigetelő anyag légrés nélküli, tökéletes feltapad a héjazatra. Ilyenkor:

  1. Nincs kondenzáció, páralecsapódás a szórt POLIURETÁN hab és a tető héjazat között. A POLIURETÁN hab viszonylag nagy páradiffúziós ellenállása és a légrés-mentes feltapadás miatt lényegében nem alakul ki jelentős páradiffúziós áramlás. Ezáltal válik ez az „épületfizikailag” fordított megoldás a szórt hab esetében alkalmazható megoldássá. Egyedül a szórt hab képes járulékos anyagok és pótlólagos technológiák nélkül a héjazat belső felületén hermetikus, összefüggő, a héjazattal hézagmentes kötést biztosító szigetelő réteget képezni.
  2. Az ANTSZ által előírt fertőtlenítő lemosás elvégezhető anélkül, hogy a mosás folyamán a kórokozók a szigetelés mögé bekerülnének. 
  3. A hab zártcellás (zárt cellák száma: 95%), mosásnál nem vesz magába vizet.
  4. A laza, töredezett, elöregedett héjazatokat, héj szerkezeteket (40x40-es palafedés, cserépfedés, gyenge minőségű trapézlemez fedés stb.) teherbíróvá teszi.

Hullámpala lemez aljára felszórt különböző vastagságú POLIURETÁN habszigetelés mellett a tetőszerkezet eredő hő átbocsátási tényező értékét mutatja az alábbi táblázat.

A tető héjazás alján az utólagos hő szigetelés kialakítható más, táblás, zártcellás hőszigeteléssel is (például extrúdált POLISZTIROL szigetelő lemez). 

Az így kapott megoldás csak akkor azonos értékű a szórt POLIURETÁN habéval, ha a táblás szigeteléseket a héjazat alsó felületére légrés-mentesen, hermetikusan fel lehet ragasztani. Ez általában az előforduló tetőrendszereknél nem oldható meg. Ellenkező esetben ugyanis a POLISZTIROL szigetelésen keresztül a köztes légrésig kialakul egypáradiffúziós áramlás, aminek következtében a belső tér magas páratartalmú levegője eljuthat a harmatpont alatti hőmérsékletű héjazat alsó oldaláig, ahol a benne lévő vízgőz lecsapódik, vagyis kondenzálódik. Ez a téli hónapokban fokozatosan átnedvesíti a POLISZTIROL lemezt, ami végül a súlynövekedés miatt leszakadhat.

Még rosszabb a helyzet az ásványgyapottal vagy üveggyapottal, melyeknek igen kicsi a páradiffúziós ellenállása, vagyis a páradiffúziós áram „átszalad rajtuk”.

Kétségtelen tény viszont, hogy a magas tűzvédelmi követelményeket csak a nem „éghető szigetelő”szigetelő anyagok tudják biztosítani. A szórt szigetelés alkalmazhatóságát végső soron a tűzvédelmi előírások határozzák meg.

A BASF gyártmányú POLIURETÁN szórt habok olyan adalék anyagokat tartalmaznak, melyek hatására a szigetelő anyag a sugárzó hővel és s futótűzzel szemben ellenáll. Önkioltó. Mint minden műagyag a lángforrás hatására ugyan ég, parázslik, de annak megszűntével, vagy eltávolításával az önálló égés megszűnik, a tűz kialszik.

Dr. Lehoczky János

BASF Poliuretán Hungária Kft.

AGA-BAU Kft.

Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása

Agagrárágazat Archívum, év/hónap
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10
10 09 09 10 10 10 08 10 10 10 09
08 08 09 09 08 06 09 09 09 09 08
06 06 08 08 06 05 08 08 08 08 07
05 05 06 06 05 04 06 06 06 06
04 04 05 05 04 03 05 05 05 05 05
03 03 04 04 03 02 04 04 04 04 04
02 01 03 03 02 03 03 03 03 03
01 02 02 02 02 02 02 02
01 01 01 01 01