Agrárágazat főoldal   Agrárágazat 2007 November


Tartalomjegyzék GÜTTLER  ŐSZI MAGÁGYKÉSZÍTÉSI TECHNOLÓGIA Mi fán terem a marketing? Utolsó lap

Agrár Fejlesztési Hitelprogram

 

Agrár Fejlesztési Hitelprogram

 

Mint az sokak számára bizonyára ismeretes, a közelmúltban kihirdették a „Sikeres Magyarországért„ Agrár Fejlesztési Hitelprogram részletes szabályairól szóló FVM rendeletet. A hitelprogram elsősorban a kis és középvállalkozásokat (KKV), az őstermelőket, fiatal gazdálkodókat érintheti. Természetesen a hitelfelvételre jogosultnak mindenképpen regisztrált gazdálkodónak kell lennie, vagy a regisztráció iránti kérelmet a hitelkérelem benyújtását megelőzően el kell juttatnia a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.

A hitelprogram céljai az alábbiak:

*         Mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása céljából végrehajtott beruházások.

*         A termelési költségek csökkentésére irányuló fejlesztések.

*         A termelési feltételek javítását és átcsoportosítását eredményező beruházások.

*         Minőségfejlesztés.

*         A természeti környezet megóvása és minőségének javítása.

*         Az állathigiéniai körülmények vagy az állatjólét színvonalának javítása.

*         Fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez szükséges beruházás.

*         Projekt kiegészítő hitel az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázatok kiegészítő finanszírozására.

*         Agrárforrás hitel a verseny- és növekedésre képes vállalkozások tőkehelyzetét erősítő infrastruktúra- és technológiafejlesztésre.

A hitelprogram keretében felvett hitel összege pályázónként legalább ötmillió forint, de legfeljebb egymilliárd forint lehet. Fiatal mezőgazdasági vállalkozóknál ezek az értékek legalább egymillió forintot, és legfeljebb ötvenmillió forintot tehetnek ki.

Alapesetben a hitel futamideje tizenöt év, legfeljebb hároméves tőketörlesztési türelmi idő és kétéves rendelkezésre tartási idő biztosítása mellett. Az agrárforrás hitel a mezőgazdasági kis és középvállalkozások tőkehelyzetének erősítésére szolgál. Ennek a hitelnek a törlesztési ütemezése eltér a megszokottól. A futamidő 5-8 évig terjedhet, ezen belül legfeljebb 7 év lehet majd a türelmi idő.

A gazdálkodók a felvett hiteleket az alábbi fejlesztésekre fordíthatják:

- ingatlanok építése, megvásárlása, fejlesztése,

- gépek és berendezések vásárlása,

- számítógépes szoftverek vásárlása,

- nem építési célú földvásárlás a beruházás költségének legfeljebb 10%-áig,

- beruházásokhoz kapcsolódó, aktiválható költségek finanszírozása,

- a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez szükséges beruházások,

- kis és középvállalkozások tőkehelyzetük erősítésére,

- a projekt kiegészítő hitelként az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban (ÚMVP) meghirdetett pályázatok finanszírozására.

A felsorolásból is kiderül, hogy az agrárhitelt például az EMVA géptámogatási kérelmekhez is lehet kapcsolni.

A hitel kamatszintje maximum a háromhavi EURIBOR+4%. Ez a mostani kamatszinteket figyelembe véve 8,6% körül alakul. A konstrukcióhoz szükséges saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult bruttó – költségének legalább a 15%-a. A saját erő saját forrásból és vissza nem térítendő állami támogatásból állhat.

A hitelt forintban lehet igényelni. A rendelet alapján csak olyan, a felek által megkötött hitelszerződés támogatható, amelynél a hitelintézet a kamaton kívül legfeljebb egyszázalékos folyósítási jutalékot, huszonöt század százalékos rendelkezésre tartási jutalékot, az adott esetben felmerülő késedelmi kamatot és a követelés érvényesítésével kapcsolatos költségeket, valamint a szerződés módosításával kapcsolatos költségeket számolja fel.

Az egy projekthez nyújtható, államháztartási forrásból származó összes támogatás maximális intenzitása a beruházás értékének 40%-át teheti ki, amely kedvezőtlen adottságú területeken 10%-kal növelhető. Abban az esetben, ha a beruházás célja a környezetvédelemre, az állattartás higiéniai körülményeinek javítására illetve az állatokkal való kíméletes bánásmódra vonatkozó újonnan bevezetett közösségi minimumszabályok betartásához szükséges beruházások megvalósítására irányul, akkor kedvezőtlen helyzetű térségek kategóriájába tartozó területek és települések esetén 75%, illetve egyéb régiókban 60% lehet a támogatás intenzitás.

Az egyedi vállalkozásnak nyújtott, a rendeletben résztelezett pontokban foglalt hitelcél szerinti legmagasabb támogatás nem haladhatja meg a 400.000, azaz négyszázezer eurót bármely három pénzügyi évből álló bármely periódus során, vagy az 500.000, azaz ötszázezer eurót, ha a hitelfelvevő vállalkozás kedvezőtlen adottságú térségben található.

Talán a hitelforma összetettségének köszönhető, hogy az Agrárhitel eddig nem hozott áttörést a mezőgazdasági fejlesztések finanszírozásában. Pedig a konstrukció jól igazodik a mezőgazdasági termelési folyamatok jövedelemtermelő képességéhez. A hosszú lejárat lehetővé teszi a törlesztő-részletek alacsony szinten történő tartását és a finanszírozásnak a vállalkozás terhelhetőségéhez történő igazítását. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az agrárhitelnél árfolyamkockázat sincs. Nem lenne tehát tanácsos lemondani az új lehetőségről. Csupán fel kell venni olyan szaktanácsadókkal a kapcsolatot, akik komolyabban foglalkoznak ezekkel a finanszírozási módozatokkal…

 

Dr. Novák László

elnökhelyettes

Vidékfejlesztési Szaktanácsadók

Országos Szövetsége

 
Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása

Agagrárágazat Archívum, év/hónap
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10
10 09 09 10 10 10 08 10 10 10 09
08 08 09 09 08 06 09 09 09 09 08
06 06 08 08 06 05 08 08 08 08 07
05 05 06 06 05 04 06 06 06 06
04 04 05 05 04 03 05 05 05 05 05
03 03 04 04 03 02 04 04 04 04 04
02 01 03 03 02 03 03 03 03 03
01 02 02 02 02 02 02 02
01 01 01 01 01