Agrárágazat főoldal   Agrárágazat 2007 November


Tartalomjegyzék Mi fán terem a marketing? Értékes új takarmánynövényünk a keleti kecskeruta Utolsó lap

Jogszabályról, 125/2007. (X. 25.) FVM rendelet

 

Jogszabályról

125/2007. (X. 25.) FVM rendelet

 

a 2007. évi tavaszi fagykár következtében kialakult árbevételkiesés kompenzálására az egyes kereskedelmi vállalkozások által igénybe vehető kedvezményes hitelről

 

E rendelet alapján kedvezményes hitelt vehet igénybe az a kereskedelmi vállalkozás, aki/amely 2007. évi árbevétele a tavaszi fagykár miatt elmarad a tervezett árbevételétől.

A hitelkérelemhez csatolni kell a hosszú távú szerződések másolatát, illetve a szerződésekről készített összesítőt is, amely tartalmazza a 2006. és 2007. évre vonatkozó felvásárlási adatokat. A kedvezményes hitelt a kereskedelmi vállalkozás a termelés anyag- és eszközszükségletének fedezetére és egyéb kötelezettségeinek megfizetésére használhatja.

A kedvezményes hitelprogram keretében felvett hitelekhez kezességvállaló intézmény által nyújtott, legfeljebb 80% mértékű kezességvállalás az általános de minimis rendelet alapján kapcsolható. Kamattámogatásban olyan hitel részesíthető, amelynek

- futamideje legfeljebb öt év, legfeljebb egy éves tőketörlesztési türelmi idő biztosításával;

- kamata nem haladja meg a mindenkori kamatmegállapítás időpontjában érvényes háromhavi BUBOR plusz legfeljebb két százalékpontot;

- a kamaton kívül a pénzügyi intézmény a hitelszerződés megkötését követően az üzletszabályzatának megfelelő mértékű rendelkezésre tartási jutalékot, késedelmi kamatot és a követelés érvényesítésével kapcsolatos költségeket valamint szerződésmódosítási díjat számol fel.

A kamathoz a kamatmegállapítás időpontjában érvényes háromhavi BUBOR 50%-ának megfelelő összegű kamattámogatás vehető igénybe.

A hitelkérelmet 2007. december 31-ig folyamatosan lehet benyújtani a pénzügyi intézményekhez.

A kamattámogatást a kereskedelmi vállalkozás negyedévente igényelheti az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivataltól (a továbbiakban: APEH). A támogatás forrása a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésű Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzat-felhasználási keretszámla. A támogatás kifizetését a forrás rendelkezésre állását követő harminc napon belül az APEH a 10032000-01905616 számú „Agrárfinanszírozás támogatása” folyósítási számláról teljesíti.

A kamattámogatás igényléséhez a kereskedelmi vállalkozásnak mellékelnie kell a pénzügyi intézmény kamat megfizetéséről szóló igazolását, valamint első igényléskor a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) támogatástartalom meghatározásáról szóló határozatát, a záradékkal ellátott hitelkérelmet és a hitelszerződést.

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kereskedelmi vállalkozás nyilatkozzon támogatási kérelem benyújtásakor az általa bármely három pénzügyi év időszakában igénybe vett csekély összegű támogatás összegéről.

Minden egyes csekély összegű támogatás odaítélésekor bármely három pénzügyi év időszakában, bármely jogcímen odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.

Ha a kedvezményes hitel támogatástartalma túllépi az általános de minimis rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott vállalkozásonkénti 200 000 eurós összegű felső határt, nem nyújtható támogatás a kereskedelmi vállalkozás részére.

 

(A teljes jogszabály a www.fvm.hu honlapon olvasható)
Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása

Agagrárágazat Archívum, év/hónap
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10
10 09 09 10 10 10 08 10 10 10 09
08 08 09 09 08 06 09 09 09 09 08
06 06 08 08 06 05 08 08 08 08 07
05 05 06 06 05 04 06 06 06 06
04 04 05 05 04 03 05 05 05 05 05
03 03 04 04 03 02 04 04 04 04 04
02 01 03 03 02 03 03 03 03 03
01 02 02 02 02 02 02 02
01 01 01 01 01