Agrárágazat főoldal   Agrárágazat 2007 Szeptember


Tartalomjegyzék Cserepeslemez (Halny) gyártása A gazdaságos juhtartás záloga a jó minőségű gyapjú Utolsó lap

A tejtermelő tehenek takarmányozásának alternatívái

Bevezető

 

Miért kell alternatívákat keresnünk

A tejtermelő tehenészetek jövedelmezőségi mutatói mind hazánkban, mind az EU-ban csökkenő tendenciát mutatnak. A tejtermelés, mint gazdasági tevékenység célja az eredmény – profit – termelés. A megtermelt termékek értékesítési árát szinte lehetetlen meghatározó mértékben emelni, hiszen a termékpálya egészét nézve felülről erősen korlátozott. A termékpálya láncolat végén álló fogyasztók meglehetősen árérzékenyek a tejtermékekkel kapcsolatban.

 

Amennyiben a tevékenység jövedelmezőségét javítani akarjuk, úgy a termelés hatékonyságának javítása az egyetlen eszköz, amellyel ezt megtehetjük.

A hazai tejtermelési eredményeket figyelembe véve megállapítható, hogy a holstein-fríz populáció 305 napos laktációs termelése 8000 kg felett van a tej zsírtartalma 3,5%, míg fehérje tartalma 3,1% körül alakul. Amennyiben figyelembe vesszük, hogy az alacsony beltartalmi értékek mellett évről-évre romló szaporodásbiológiai mutatókkal jellemezhető a magyarországi holstein-fríz populáció, beláthatjuk, hogy az állomány nagy része ún. produkciós betegségekkel terhelt. Ez a többnyire takarmányozási eredetű, metabolikus zavar a laktáció elején jelentkezik, a növekvő tejtermelés nagyon magas táplálóanyag-igényével párhuzamosan és az egész laktációra meghatározó, negatív hatással bír.

A takarmányozás struktúráját, gépesítettségi szintjét összehasonlítva más országok hasonló mutatóival, nincs jelentős különbség, ami hátrányosan érintené hazánkat.

 

A rendelkezésre álló tömegtakarmányok minőségét illetően azonban számos hiányossággal kell megküzdeni. A gyenge minőségű tömegtakarmányok mellett nagyon magas hányadban kényszerülünk abrakféléket és különböző takarmánykiegészítőket etetni. Ez az mellett, hogy jelentősen megdrágítja a takarmányozást, kedvezőtlen takarmányozás-élettani hatással is bír.

A fentiek miatt szükséges alternatívákat találnunk a hazai tejtermelő tehenek takarmányozására. Új, hatékony takarmányozási módszerek nélkül a javításra váró problémák nem szüntethetők meg. Nem kell félni az új, máshol bizonyítottan működő technológiai elemek alkalmazásától.

 

1.)                 Takarmányozás hatékonyságának vizsgálata

A tejtermelő tehenek napi 18-24 kg takarmány-szárazanyagot vesznek fel. Ebből fedezik a létfenntartás és a termelés táplálóanyag igényét.

Takarmány hasznosítási hatékonyság – FCE (feeding conversation efficiency)

megmutatja, hogy 1 kg takarmány-szárazanyagból hány kg energia tartalomra korrigált tejet ECM – energy corrected milk) termel az állat vagy az állomány.

Pl.: 30 kg 3,6% zsírtartalmú és 3,1% fehérjetartalmú tej termelése esetén, ha azt 21 kg takarmány-szárazanyagból állítja elő az állat, az FCE érték = 1,3

(a fenti beltartalmú, 30 kg tej 27,8 kg ECM-nek felel meg. Ennek kiszámítása a következő módon történik: ECM = (0,383* zsír + % 0,242*fehérje % + 0,7832) / 3,14)

 

2.1.) Az FCE érték értékelése:

22 kg napi takarmány-szárazanyag felvétel mellett

ECM (kg/nap)                          FCE                                         Minősítés

22,0                                         0,9 – 1,1                                  Gyenge

26,5                                         1,1 – 1,3                                  Átlagos

33,0                                         1,4 – 1,6                                  Nagyon jó

36,0                                         > 1,6                                       Kiváló

 

2.2.) Az FCE növelésének lehetőségei:

2.2.1.) A TMR takarmányozási módszer hatékonnyabbá tétele:

Total Mixed Ration – TMR. Szinte mindenki hallott már róla, mindenki alkalmazza a hazai tejtermelők közül, azonban alaposabban megvizsgálva a TMR-rel szemben támasztott követelmények ritkán teljesülnek.

a.) A TMR szárazanyag tartalma:

Vizsgálatok alapján a tehenek a 45-50% közötti szárazanyag tartalmú TMR-ből veszik fel a legtöbb mennyiséget. A túl száraz TMR etetésekor a tehenek kevesebbet vesznek fel, abból könnyebben válogatnak. A TMR optimális szárazanyag tartalmát ideális esetben melasszal célszerű beállítani, mivel a nedvesítés mellett a melasz kedvezően hat a bendőben lezajló fermentációs folyamatokra, mivel a mikroorganizmusok számára gyorsan hozzáférhető energia forrást jelent. Amennyiben melasz etetésre nincs lehetőség, úgy vizet is használhatunk erre a célra.

b.) A TMR fizikai struktúrája:

A TMR különböző tulajdonságú takarmányfélék keveréke. Az egyik jelentős eltérés a komponensek között azok méretében keresendő. A Penn State University által kifejlesztett analizátorral könnyen megállapítható a TMR optimális vagy éppen kedvezőtlen összetétele.

A PennState SeparatorTM által végzett analizálás optimális esetben a következő képet adja:

Min 10-15% a felső rostán

40-50% a középső rostán

Max. 50% az alsó rostán

 

c.) A TMR homogenitása:

A különböző fizikai tulajdonságokkal bíró komponenseket úgy kell összekeverni, hogy azok a jászol egészében egyforma eloszlást mutassanak. A keverés módszere eltérő, abban jelentős különbségek mutatkoznak. A keverés módszerén túlmenően ezt a TMR jellemzőt befolyásolja még a gép műszaki állapota, a komponensek betöltésének sorrendje és a keverési idő hossza.

 

2.2.2.) Az abrakfélék, mint legfontosabb energia források alkalmazásának alternatívái:

A tömegtakarmányok önmagukban nem alkalmasak a magas termelés magas táplálóanyag igényének, elsősorban energia igényének kielégítésére. A tejtermelő tehenekkel világszerte már-már természetszerűtlenül magas mennyiségű abrakféléket etetnek.

Vizsgálatok rámutattak, hogy a túlságosan finomra darált abrakfélék etetése hajlamosít a bendő-acidózis kialakulására. Ezért célszerű a darálás helyett más módon hozzáférhetővé tenni a gabonaszemeket a bendő-mikroorganizmusok számára.

Az alábbiakban erre mutatnék be néhány lehetőséget a teljesség igénye nélkül:

 

Szárazanyag-tartalom (%)                               Betakarítás / feldolgozás

35-45                                                               Erjesztett gabona szilázs (whole crop)

65-70                                                               Frissen betakarított, roppantott szem

65-70                                                               Biológiailag kezelt teljes szem (biograin)

65-85                                                                           Karbamidos gabona szilázs (alkalage whole crop)

75-85                                                                           Frissen betakarított és lúgkezelt mag propionsavval vagy anélkül

>85                                                                             Roppantott vagy lúgkezelt szem (sodagrain)

 

A lúgkezelt abrak (sodagrain)

Az egyik leghatékonyabb módszer lehet az abrakfélék lúgkezelése. Könnyen kivitelezhető, nagyon jó étrendi hatású takarmánya a tejtermelő szarvasmarháknak. Hazánkban még kevéssé ismert, ezért az alábbiakban ezt szeretném kissé részletesebben bemutatni.

Tehát, mint azt említettem, a lúgkezelés elsődleges célja, hogy darálás nélkül tegyük hozzáférhetővé a mag tartalmát a bendő-mikroorganizmusok számára. Azonban a technológia alkalmazásával számos további előnyhöz juthatunk, amelyek mind az egészséges bendőműködés fenntartását segítik. Ezek a következők:

-          A NaOH- és a víz kölcsönhatásakor jelentős hő keletkezik. A hőmérséklet emelkedés kémiai változásokat idéz elő és megváltoztatja a mag keményítőtartalmának bendőbeli viselkedését. Hatására a búza bendőben gyorsan bomló keményítője a kukorica keményítőjéhez lesz hasonló a bendőbeli lebomlást illetően, azaz egy része védetté válik és nem robbanásszerű lebomlás jellemzi azt.

-          A kezelt takarmány felületét NaH(CO3)2 vonja be, ami lúgossá teszi azt. A pH=11.0 körül alakul. Ez egy elsődleges puffer lehet az egyébként savas karakterű szarvasmarha takarmányok bendőfolyadék pH-ra (optimum pH 6,5) gyakorolt kedvezőtlen hatásának enyhítésére.

-          A kezelés olyan gabonán is végezhető, amely nem volt légszárítva. Ez egy ökonómiai előny, hiszen a darálás és a szárítás költsége nem terheli a lúgkezelt takarmányt.

-          A gabonafélék kezelés után jól tárolhatóak a magtárakban. A már említett felületi lúgos kémhatás miatt a szokványos magtári kártevő mikroorganizmusok nem telepednek meg a takarmányon. A rágcsálók és a madarak is kevésbé szertik, mint a kezeletlen takarmányokat.

 

A kezelés költsége összehasonlítva a szárítás és darálás költségével, valamivel alacsonyabb. Ha figyelembe vesszük, hogy így kedvezőbb bendőbeli lebomlású abrakféléket kapunk, a technológia alkalmazása mindenképpen javasolható. Tapasztalatok alapján a lúgkezelt abrak etetésének elkezdése után egy-két hét múlva tejmennyiségbeli és jelentős tej-beltartalmi emelkedés figyelhető meg. Ez egyenes következménye az egészségesebben működő bendőnek, hiszen a tehén napi energia szükségletének 70-80%-át biztosító illózsírsav szintézis zavartalan lesz, így a tej beltartalma is magasabb lesz, hiszen jobb lesz a tehén energia és egyéb táplálóanyag ellátottsága.

A technológia nem kíván különösebb technikai beruházást, a napi etetési munkákba jól beilleszthető. A takarmány tárolása is a megszokott módon történhet.

 

Összefoglalva tehát a fentiek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tehenek takarmányhasznosítása (FCE) jobb legyen, ezáltal egységnyi elfogyasztott takarmány szárazanyagból több, magasabb beltartalmú tejet képesek termelni. Ezáltal a termelés hatékonysága nő, ez képes lehet részben- vagy egészben egyensúlyozni azt a hátrányt, hogy a tej értékesítési ára a termelő számára kedvezőtlen tendenciát mutat.

          

Hejel Péter

Keenan Hungária Kft.

H-1055. Budapest, Falk Miksa u. 19.

Telefon: +36-1-3023-041, +36-1-3023-042

Fax: +36-1-3023-047

Mobil: +36-30-9706-005
Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása

Agagrárágazat Archívum, év/hónap
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10
10 09 09 10 10 10 08 10 10 10 09
08 08 09 09 08 06 09 09 09 09 08
06 06 08 08 06 05 08 08 08 08 07
05 05 06 06 05 04 06 06 06 06
04 04 05 05 04 03 05 05 05 05 05
03 03 04 04 03 02 04 04 04 04 04
02 01 03 03 02 03 03 03 03 03
01 02 02 02 02 02 02 02
01 01 01 01 01