Agrárágazat főoldal   Agrárágazat 2007 Szeptember


Tartalomjegyzék A tejtermelő tehenek takarmányozásának alternatívái Utolsó lap

A gazdaságos juhtartás záloga a jó minőségű gyapjú

Ismerjük meg a gyapjút

 

A juh négyirányú termelésre (gyapjú-, tej-, hús- és szőrmetermelésre) képes, nemzetgazdasági szempontból a gyapjútermelés révén jutott különös jelentőségre. A növényi rostok termelésének, de különösen a vegyi úton előállítható műszálak gyártásának divat által diktált nagy fellendülése sokakban azt a gondolatot ébresztette, hogy a gyapjú textilipari jelentősége csakhamar csökkenni fog. Azonban napjainkban a műszálakból készült különböző termékek által okozott allergiás tünetek, ekcémák, testi és lelki betegségek újból a gyapjút, mint a juhászat egyik legfontosabb termékét fokozatosan előtérbe helyezik. Ennek tudatában az utóbbi két évtizedben egyre többen foglalkoznak világszerte a juhtenyésztéssel, és az emberiség újra felfedezi a gyapjúból készült termékek fontosságát.

 

A szakemberek meghatározása értelmében a gyapjú olyan állati szőrzet, amelynek szálai nyírás után is együtt maradnak, szálai finomak, simulékonyak, nyújthatók, erősek, rugalmasak. E tulajdonságok együttes birtokában fonalvonásra vagy nemezítésre alkalmas. A juhok gyapja főképp abban különbözik a többi állatétól (teve, yak, alpaka stb.) és a növényi rostoktól (gyapot, len, kender, juta stb.), hogy hullámos ívelődésű, azaz göndör és zsíros.

 

Nyilvánvaló, hogy ezek a tulajdonságok nem minden juhfajtára érvényesek. E tulajdonságoknak köszönhető, hogy bizonyos szövő- és fonóipari értékmérő követelményeknek eleget téve, vitathatatlanul a finom gyapjú a legalkalmasabb. Összehasonlításképpen: „Ha például a merinógyapjú tartósságát (hajtogatásának ellenálló képességét) 100 értékszámmal jelöljük, a gyapoté csak 50, a lenszálé 40, sőt a cellulóz műszálé csak 10. Nyújthatóságban a gyapjúval szemben a gyapot csak 20, a lenszál 5, a cellulóz műszál 50 értékszámot kaphat. Rugalmasságban a gyapot csak 20, a lenszál 25, a cellulóz műszál pedig 10 értéket képvisel a finom gyapjú 100 értékszámával szemben. Ezeken kívül a növényi szálak távolról sem érik el a gyapjú hőszigetelő képességét” – állapítja meg Schandl József.

Végül a gyapjú értékét növeli az a körülmény is, hogy a gyapjúfonalakból készült alsóneműk a bőrfelület nedvességét lassan adják át a külső levegőnek, ezért viselőjükre nézve a meghűlés veszélye sokkal kisebb, mint a növényi rostokból készült ruhaneműk hordozójára. „A magyar körülményekhez szokott merinójuhaink egy év alatt növesztett bundájából 1,2-1,6 kg tiszta, szövésre-fonásra alkalmas gyapjúszál mosható ki. Tekintettel arra, hogy 1 méter szövethez 0,5 kg mosott, finom gyapjú szükséges, így kiszámítható, hogy egy juh évi gyapjútermeléséből 1 egész férfiöltöny készíthető.” – állapítja meg Schandl József.

 

Gyapjúnyírás és kezelés

Jelenleg a nemzetközileg érvényben lévő gyapjúárrendszer minőségenként olyan eltéréseket mutat, amely egyértelműen a piaci igényeknek megfelelően, valamint bőséges kínálat miatt a jobb minőségű gyapjú előállítására ösztönzi a termelőket. Ez alatt elsősorban a 6 cm fürtmagasság feletti úgynevezett fésűsgyapjúk arányának növelése és a Kárt II. minőségű kategóriába sorolt sérült (csapos, nemezes, sárga, szakadékony, takarmányos stb.) gyapjúk arányának csökkentése értendő. A magyar fésűsmerinó fajta tulajdonságainál fogva 70%-os fésűs arányú gyapjú termelésére képes. Az állattartási, takarmányozási, tenyésztési elégtelenségek következtében azonban napjainkban az országos átlag évenként csak 25-30% között mozog. A gyapjú kezelésével kapcsolatos teendők java május hónapra, vagyis nyírás idejére esik.

 

Mikor érdemes nyírni?

A korai, április végi és májusi nyírás előnyeit ma már egyre több szakember és gazdálkodó ismeri el. A korán nyírt gyapjú fehér, száraz jól kezelhető, magasabb tisztasági fokú. Azonban azt a tényt kell szem előtt tartani, hogy ha a korai (februári, márciusi) kihajtással egyidejűleg a juhok nem kapnak száraz takarmányt, hasmenés következik be. A híg trágya, ill. a hulladéklé a bundára tapadva a legszebb gyapjú értékét is lerontja. Csökken a minősége, s a trágya alatt a gyapjú besárgul, fermentálódik, szakadékonnyá válik, ezért nem ajánlatos a tavaszi esős időszak beálltát kivárni.

 

Nyírás előtti teendők

Bogáncsot, koloncot, tiltott jelzéses fürtöket nyírás előtt kell eltávolítani. Legnagyobb kártételévé vált a magyar gyapjúnak az utóbbi évtized során a takarmány- és a bogáncsszennyezettség. Ez csaknem mindig a legértékesebb fésűsgyapjúkat sújtja. Megfelelő megelőzéssel – legelők, utak bogáncstalanítása, túlzottan rézsűs, foghíjas, rosszul elhelyezett etetőrácsok elkerülése – nyírás előtt még lehet javítani a gyapjú állapotán. Ez annál is fontosabb, ugyanis a lenyírt gyapjút bogáncstalanítani már nem lehet, mert az a bundák összeszaggatásával jár, és az ilyen gyapjú pedig bármilyen hosszú fürtű is, fésűsnek már nem minősíthető.

 

 

 

A nyírás

Gyapjúnyírásra száraz, meleg időt kell választani. Csak teljesen száraz bundájú juhot nyírassunk. A nyírás előtt legalább 12 órával a juhokat etetni és itatni nem szabad. A nyírás megkezdése előtt a bundáról lecsüngő koloncokat le kell vagdosni, a juhok lábairól és a bundáról minden takarmányt, szalmát vagy egyéb szennyező anyagot is le kell szedni, nehogy azok nyírás közben a gyapjú közé keveredhessenek. A kiáztatott koloncokból kiválasztott, alaposan megszárított gyapjúfürtöket ne tegyük a haslábgyapjúba, hanem „mosott kolonc” megjelöléssel külön zsákoljuk.

 

Kézi nyírás

A kézi nyíráshoz a közismert rugós kézi ollót, ritkábban szabóollót szoktak használni. Fontos, hogy az ollók hajlított hegyűek legyenek, mert ezeknél nehezebb a juhokat megsebezni.

Meg kell itt emlékezni az ún. nyírási sebekről. A nyírási seb a juhok gondatlan nyírásakor a bőrfelületen a nyíróollóval okozott könnyen fertőződő seb. A begyógyult sebhelyen nőtt gyapjú rontja a következő évi gyapjú minőségét, mert a vágás következtében a pehelyszálak hagymája benyomul az irharétegbe, és a hegyszövet kenderkóchoz hasonló durva, hamis szálakat, ebszőrt növeszt.

Kézi nyíráskor a nyírófejre tolt fésű vastagságától függően a gyapjú visszamaradó tarlója sekély és egyenletes legyen. Az olló ferde vágási felülete alacsonyabb részén 3 mm-nél, a magasabb részén pedig a tarló 5 mm-nél ne legyen magasabb. A gyapjút a tövénél – rövid tarlót hagyva – egy vágással kell lenyírni. Nem szabad a gyapjút szecskázni. A szecska jelentősen rontja a gyapjú minőségét, és kedvezőtlenül érinti a gyapjú átvételi árát. A jó nyíró kézzel napi 25-30 juhot is képes megnyírni.

 

Gépi nyírás

A juhokat bakokon, nyíróasztalokon vagy a földön lehet nyírni. A géppel nyírók dolgozhatnak ülve és állva. A juhot általában ültetve kell nyírni. Az állatokat a hasi oldalon, illetve a végtago-kon, a lábtőtől és a csánktól kezdődően a gerinc felé haladva kell nyírni. Utoljára nyírják a fejen, a farkon és a lábakon maradt gyapjút. Legtöbb helyen ma már géppel nyírnak.

Gépi nyíráskor a nyírófejre tolt fésű vastagságától függően a tarló átlagosan 3-4 mm-nél ne legyen magasabb. A gépi nyírást is hátráltatja, ha az olló nem éles. A gépi nyíráshoz a juhokat elő kell készíteni, és a fejéről, lábvégekről, herékről, tőgyről stb. a gyapjút kézi ollóval előre le kell nyírni.

 

 

 

A lenyírt gyapjú osztályozása

A lenyírt gyapjút alapvetően az állatok kora és neme szerint osztályozni kell (anya, kos és toklyó, bárány stb.) és ezen belül el kell különíteni azokat a bundákat, amelyek az átlagosnál durvábbak, esetleg színesek vagy hibásak (nemezés, sárga, csapos, koloncos, takarmányos és egyéb). Emelné a gyapjú értékét, ha a válogatóasztalon a bundák összegöngyölése előtt leválasztásra kerülnének a többnyire hibás, csökkent értékű bundaszélek, amelyek külön zsákolandók.

 

Fehér gyapjú

A fehér gyapjú szigorú előválogatást kíván meg. Első lépésben a legfehérebb bundák kiválasztása történik. Ezt követi a bundaszélek nagyobb mérvű, gondos leválasztása. Például a még –enyhén csapos gyapjú sem minősülhet fehérnek, mert mosás után előtűnnek a sárgás fürtvégek. Fehér gyapjú minősítést tehát csak minden egyébtől elkülönített, bundaszerkezetétől meg nem fosztott, fehér gyapjú kaphat.

 

Haslábgyapjú házi mosása

Általában a megnyírt gyapjú 8%-a haslábgyapjút képez, amely nem a színgyapjú átlagáraként kerül értékesítésre. A termelőnek és a vásárlónak az az érdeke, hogy az ilyen jellegű gyapjú értékesítés előtt kimosásra kerüljön. Ilyen gyapjút mosás előtt kolonctalanítani kell. A mosás a következőképpen történjen:

Bő víz többszöri cseréjével egy-két napig áztatni kell a gyapjút. Ezt követi a kézi mosás, amelyet nem szabad gyúrással végezni, hanem mindig lassú mozgatással, azaz lötyköléssel kell tisztítani a gyapjút. A tisztulási folyamatot a kézmeleg víz gyorsítja.

A haslábgyapjú gyárilag történő mosásakor általában 100 liter vízhez 0,25 kg zsíralkohol-szulfátot és 0,25 kg szódát számítanak.

 

Házilag történő mosáskor tekintettel arra, hogy a szükséges zsíralkoholszulfátot és szódát nem mindig lehet kapni, a háztartási boltokban kapható Ultra pasztát használhatjuk. Ebből 0,25 kg szükséges 100 liter vízhez. Jó előáztatás esetén ez a mennyiség 8-10 kg gyapjú mosásához elegendő. A mosást követi a szárítás, amelyet lecsurgatással, kinyomkodással végezzünk.

 

A gyapjú szikkasztása és zsákolása

 

A szikkasztás célja a test természetes párájának eltávolítása a gyapjúból. A gyapjú akkor megfelelően szikkasztott, ha egyöntetűen nem hideg, nem nedves tapintatú, s a fürtvégződések szilárdak, nem képlékenyek. Szikkasztásra a hodály a legalkalmasabb, feltéve, ha deszkalapot teszünk alá és kereszthuzatot csinálunk. A bundák nyírási felülettel, kifelé összegöngyölve kerüljenek zsákokba. Egy zsákba 18-20 bunda helyezhető el, ami 70-80 kg gyapjúnak felel meg. Tiltott jelzéses gyapjút a bunda többi részéről el kell választani, és külön zsákba rakni.

 

Dr. Vahid Yousefi

mezőgazdaság tudományok kandidátusa

 

dr. Vahidné Kóbori Judit

közgazdász

 

1142 Budapest, Ungvár u. 52/B

Telefon: 251-0435

 
Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása

Agagrárágazat Archívum, év/hónap
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10
10 09 09 10 10 10 08 10 10 10 09
08 08 09 09 08 06 09 09 09 09 08
06 06 08 08 06 05 08 08 08 08 07
05 05 06 06 05 04 06 06 06 06
04 04 05 05 04 03 05 05 05 05 05
03 03 04 04 03 02 04 04 04 04 04
02 01 03 03 02 03 03 03 03 03
01 02 02 02 02 02 02 02
01 01 01 01 01