Agrárágazat főoldal   Agrárágazat 2007 Február


Tartalomjegyzék A szárazborsó termesztése Pack  pakk Utolsó lap

Fóliasátrak építése

Szerző: Dr. Makovényi Ferenc

A következő cikk a fóliasátrak építéséről szól, annak telepítésével, szerkezeteivel foglakozik, és nem térünk ki a fóliasátorban folyó technológiai folyamatokra, a növénytermesztés, hajtatás különböző ismereteire. A fóliaházak elterjedése a műanyagok technológiai fejlődésével a második világháború után vált általánossá, amikor az olcsó fólia az üvegházak helyett alternatívát kínált a gazdálkodóknak. A mai elterjedéséről a következő táblázat ad hiteles képet:

 

A műanyag fóliasátor előnye, hogy a növényházaknál használt vázas rúdszerkezetekből összeépített szerkezetekkel szemben félkör keresztmetszetű alagutas rendszerrel kialakítható. Ennek az egyszerűségében rejlik a fő előnye, miután az alapozást, a költséges és bonyolult csomópontokat tartalmazó szerkezetet és a nehéz és drága üvegszerkezeteket nem kell megépíteni. A fólia cseréje egyszerűen megoldható, miután az csak rá van hajtva az íves vázszerkezetre. A fény kedvezőbb beesési szöge miatt az üvegházhoz viszonyítva 10-15%-kal jobbak a fény- és hőviszonyok a fóliasátrakban. A fóliák általában jobban áteresztik a fényt, mint az üveg, pontosabban a fólia alatt a fény összetétele jobban hasonlít a fény természetes összetevőihez, mint az üveg alatt. A fólia jobban átengedi a kék és ultraibolya sugarakat, ezáltal a fóliasátorban a növények zömökebbek. Az átengedett hosszú hullámok miatt a levegő és a talaj erősebben felmelegszik, melynek következtében erős páraképződés indul meg a sátron belül. Ez a pára éjszaka a fólia belső felületén kicsapódik, ezzel gátolva a hőveszteséget. Általában is elmondható, hogy a fólia jobban szigeteli el a belső teret a külsőtől, mint az üvegház, ezért a növényekből távozó víz a fóliasátoron belül marad, abban állandó párás környezetet teremtve.

 


 

A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy alapvetően háromféle vázszerkezet létezik: a fóliaalagút, a fólia – hajtatóágy és a nagyméretű fóliasátor. A fóliaalagút olyan kisméretű fóliasátor, ahol a sátor szélessége 50 és 150 cm között van, magassága 40-60 cm. Ennek a szerkezetnek horganyzott acélhuzal vagy meghajlított kemény PVC cső vázat készítenek méterenként. Ezt a vázat elég 30-40 centiméterre a fölbe dugni, külön alapozást nem igényel.

 


 

A fólia –hajtatóágy 2-3 méter széles fóliasátor, 70-80 centiméter magassággal, míg fóliasátorról 1.8 méter magasság felett beszélhetünk. A fóliasátor vázszerkezete már erősebb, mint a hajtatóágy vagy a fóliaalagút szerkezete, ennek a szerkezetnek már alapot illik készíteni. Legelterjedtebb a beton pontalap, ami akár egy 70-90 centiméter mélyre beásott, 20-25 centiméter átmérőjű kibetonozott PVC vagy beton cső lehet. A fóliasátrak hosszmerevítését a gerincvonalon végigvezetett bilincsekkel rögzített fém csövek illetve a szélső állások andráskereszt merevítései adják.

 

A szerkezet alakja a leggazdaságosabb területlefedést biztosítja, ennél kevesebb anyagmennyiséggel nem lehet lefedni a teret.

A szerkezet íves formája – helyes tájolás esetében – áramvonalasabb, szélterhelés szempontjából kedvezőbb, mint a függőleges homlokzattal rendelkező üvegházak. A szélkárok amúgy is a leggyakoribb meghibásodási okai a fóliasátraknak, ezért ezek elhelyezésével, telepítésével külön foglalkozunk.

 

A fóliasátrak elhelyezése

Az egyhajós, alagút rendszerű fóliasátrakat kelet-nyugati irányban célszerű felépíteni.

Amerikában a fóliasátrak mellé a mi hófogó kerítéseinkhez hasonló szerkezetet telepítenek , amelyik a szelet megtöri, megemeli, ezzel a fóliasátrak szélkára jelentősen enyhíthető. Amennyiben a terület alakja, fekvése és az uralkodó szélirány nem indokol mást, a tömbösített fóliasátrakat az üvegházakhoz hasonlóan észak-déli irányba építik.

Fontos megemlíteni, hogy a fóliasátrak építése építési engedély köteles tevékenység, a hatályos jogszabályok szerint a telken a következő megszorításokkal telepíthető:

 

Az OTÉK 35.§-a az elő-, oldal – és hátsókert előírásairól a következőket mondja:

(6) Az elő- és oldalkert előírt legkisebb méretén belül nem lehet:

- növénytermesztés céljára szolgáló kerti növényház (üvegház), fóliasátor,

- szennyvízszikkasztó (talaj-abszorpciós csatornapótló) műtárgy,

- árnyékszék,

- kemence, húsfüstölő,

- állatkifutó,

- trágyatároló, komposztáló, továbbá

- siló, nem terepszint alatti vagy terepszint alatti fedetlen kialakítású ömlesztett anyag-, folyadék- vagy gáztároló.

(7) A hátsókert előírt legkisebb méretén belül – a szükséges védőtávolságok megtartásával - valamennyi melléképítmény elhelyezhető. Növényházat (üvegházat), fóliasátrat a 31. § rendelkezéseinek keretei között – helyi építési szabályzat és szabályozási terv eltérő rendelkezése hiányában – a teleknek a szomszédos telekkel közös határától legalább 1,50 m távolságra szabad elhelyezni.

 

A tervezett szabályozások szerint a fóliasátor építése nem lesz építési engedélyhez kötve , de ezt a helyi önkormányzat rendeletben mégis előírhatja. Jelenleg is ellenőrizni kell az érvényes helyi szabályozást, ugyanis ez területenként változó, ezért építés előtt, hogy a szomszédsági pert és a jogvitákat elkerüljük, a helyi önkormányzatnál kell tájékozódni a hatályos jogszabályokról.

 

A jogszabály egyébként azt is előírja, hogy milyen épületrészek hogyan számítandók be a beépített területbe. Ebben a tekintetben a fóliasátor kedvező helyzetben van, ugyanis nem számít bele a telek beépített területébe a legfeljebb 4.5 méter magas sátor. Ez azt jelenti, hogy 9 méteres fesztávig érdemes belterületen fóliasátrat építeni, ugyanis ez még nem növeli a telek beépített területét. Az OTÉK tételesen a következőket mondja:

„74. Telek beépített területe: a telken álló, a környező terepszinthez képest 1,0 m-nél magasabbra emelkedő építmények vízszintes síkban mért vetületi területeinek összege. A vetületi területek számítása során figyelmen kívül kell hagyni,

- az árnyékszék, a növénytermesztés céljára szolgáló, legfeljebb 4,50 m-es gerincmagasságú növényház (üvegház), fóliasátor, a terepszint alatti építmény és a melléképítmények,

- a terepcsatlakozástól legalább 2 m-rel magasabban lévő és az építmény tömegétől legfeljebb 1,50 m-re kiálló erkély, függőfolyosó, ereszpárkány, előtető, továbbá az építményhez tartozó előlépcső vízszintes vetületét. „

 


 

A fóliáról

A fóliasátrak lényege, szerkezeti alkotóeleme maga a lágy polietilén fólia. Látni fogjuk, hogy a fóliák között óriási különbségek vannak, amelyek árban és műszaki jellemzőben is megnyilvánulnak, ezért érdemes a fólia kiválasztásánál körültekintően eljárni. Nem biztos, hogy a legolcsóbb fólia leggazdaságosabb hosszabb távon!

A hazai kínálatot végignézve alapvetően a következő három termék van a piacon.

 

TVK-heliofol sátorfóliák

A HelioPlast Kft. Közép-Európa vezető szélesfólia gyártója. A széles választék lehetőséget nyújt a felhasználói céloknak leginkább megfelelő típus kiválasztására. A TVK-heliofol szélesfóliák az alábbi kedvező tulajdonságokkal rendelkeznek: kiváló UV stablitás, jó fényáteresztő képesség, nagy szakítószilárdság, koextrudált, háromrétegű szerkezet, folyamatos hosszméret jelölés, nyolcrétegű hajtogatás, rövid tekercsszélesség, fiziológiailag közömbösek, teljes mértékben újrahasznosíthatók.

 

A TVK-heliofol sátorfóliák kiváló fényáteresztő képességükkel, nagy rugalmasságukkal, szakítószilárdságukkal és időjárás-állóságukkal tűnnek ki. A felhasználási célnak megfelelően adalékolt többrétegű fóliatípusok optimális feltételeket biztosítanak a különböző növényi kultúrák termesztéséhez.

 

A SOLAR agrofólia korszerű gépsoron, nyugat-európai technológiával, többrétegű anyagból készül. Ennek előnyei: a hosszabb élettartam, a nagyobb szakítási szilárdság, a nagy rugalmasság, a jó fényáteresztő képesség, a kedvező mikroklíma. A SOLAR agrofólia kiváló minőségét a magas szintű szakmai tudás, a folyamatos minőség-ellenőrzés, és a felhasználók igényeinek ismerete együttesen biztosítják.

 

Agrofol kertészeti fólia

az Agrofol kertészeti fólia-termékcsalád 1999 év elején mutatkozott be Magyarországon. A korábbi évek során megszerzett minőségi-fólia gyártásának tapasztalata, a felkért számos agrármérnök és szaktanácsadó szakmai észrevétele alapján, valamint korszerű adalékanyagok felhasználásával gyártják az Agrofol kertészeti fólia-termékcsalád termékeit.

 

Az Agrofol kertészeti fólia-termékcsalád a hajtatott zöldségtermesztés, a szabadföldi palánta előnevelés valamint a virágkertészet és dísznövénytermesztés során felhasználható kertészeti polietilén fóliatermékek széles kínálatával rendelkezik. Közel 400-féle kertészeti fóliakínálatával már a legszélesebb felhasználói igényeket is ki tudják elégíteni.

Sátorfóliáik – kiváló fényáteresztő képességgel, nagy szakítószilárdsággal és jó mechanikai tulajdonsággal, továbbá kiváló additivitással (egy/két/három/négy komponensű hatóanyag tartalommal) rendelkeznek.

 

Termékválasztékuk a legkorszerűbb egy/két/három és négy komponensű fóliákat tartalmazza, melyek a magyar piacon újdonságnak számítanak. Termékkínálatukban megtalálhatóak az igen korszerűnek számító talaj nélküli, ún. tápoldatos vízkultúrás növénytermesztéshez felhasználható termékek is. Termékeiket ellátják egy – a polietilén termékek természetes öregedését csökkentő – adalékanyaggal is, mely az Agrofol-termékek élettartamát hosszabbítja meg. a receptúra módosítását a termékek változatlan listaára mellett vezették be. Országos szinten közel 150 értékesítési partnerükön keresztül nagyszámú egyéni gazdálkodó használja már termékeiket.

 

A fóliák élettartama, fényáteresztő képessége, öregedése, szilárdsága, belső felületi kiképzése, csepegésállósága különböző, érdemes tehát a vásárláskor alaposan végiggondolni, hogy milyen célra, mennyi időre tervezzük fóliasátrunk élettartamát.

 

Ajánlott honlapok: www.helioplast.hu, www.agrofol.hu, www.albatrossplastunion.com, www.clovis.co.uk, www.firsttunnels.co.uk, www.morrispolytunnels.co.uk

Dr. Makovényi Ferenc

egyetemi docens
Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása

Agagrárágazat Archívum, év/hónap
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10
10 09 09 10 10 10 08 10 10 10 09
08 08 09 09 08 06 09 09 09 09 08
06 06 08 08 06 05 08 08 08 08 07
05 05 06 06 05 04 06 06 06 06
04 04 05 05 04 03 05 05 05 05 05
03 03 04 04 03 02 04 04 04 04 04
02 01 03 03 02 03 03 03 03 03
01 02 02 02 02 02 02 02
01 01 01 01 01