Agrárágazat főoldal   Agrárágazat 2006 augusztus


Tartalomjegyzék Elektronikus élőállat-mérlegek A takarmány energiaforrásának hatása a sertéstest zsíreloszlására Utolsó lap

Almostrágya kezelési szabályok és a tárolók megoldásai

Szerző: Pazsiczki Imre

Trágyatároló kiválasztási és építési szempontok: A különböző trágyatárolási megoldások telepi és gazdasági szempontok alapján más és más beruházás-típust tesznek indokolttá. A tárolók ma már csak szigetelt földmedencék, betonozott vagy fém, földfelszín alatti vagy feletti, többnyire több ezer köbméteres tartályok, építmények lehetnek.
A beruházás típusát és méretét befolyásoló legfontosabb tényezők:

I. Trágya mennyiségek

1. állatfaj és állatállomány

(telepméret),

2. tartástechnológia,

II. Telepi körülmények

1. helyszín adottságai,

a) talajszerkezet,

b) fekvés, tájolás,

c) méretkorlátok,

2. trágyamozgatási, -szállítási lehetőségek,

3. régiós ill. lokális feltételek,

III. Gazdasági-pénzügyi feltételek

IV. Trágyaelhelyező terület

Almozásos tartás trágyatárolási szabályai (A kapcsolódó előírás):

Mind az istállótrágya, mind a hígtrágya tárolására szolgáló műtárgyakat el kell látni szivárgásérzékelő rendszerrel, megfelelő monitoringrendszerrel.

Istállótrágyát szigetelt alapú, a csurgalékvíz összegyűjtésére szolgáló gyűjtőcsatornákkal és aknákkal ellátott trágyatelepen kell tárolni. A csurgalékvíz a hígtrágyával azonos módon használható fel, vagy a trágyára visszaöntözhető. A tárolókapacitásnak elegendőnek kell lennie legalább 8 havi istállótrágya tárolására. Így biztosítható, hogy az istállótrágya optimális érettségi állapotban kerüljön felhasználásra.

Mélyalmos trágya – amennyiben nem ütközik más előírással – előzetes tárolás nélkül is kijuttatható. Abban az esetben, ha az előírások ezt nem teszik lehetővé, az istállótrágyával azonos módon kell tárolni és kezelni. A karámföld tárolása az istállótrágyával azonos módon történik. Amennyiben a karámok burkolattal rendelkeznek, azok csurgalékvizeinek gyűjtését úgy kell megoldani, hogy az ne veszélyeztethesse a környezetet.

Ideiglenes trágyakazal mezőgazdasági tábla szélén – legfeljebb 2 hónap időtartamra – olyan helyen alakítható ki elszivárgás elleni védelem nélkül, ahol a felszín alatti víz legmagasabb szintje 1,5m alatt van, és felszíni víz nincs 100 m-en belül. Ideiglenes trágyakazal nem létesíthető vízjárta területen, alagcsövezett mezőgazdasági tábla szélén.

Almostrágya-tárolók kialakítása

Az almostrágya tárolására hazánkban is a betonozott, oldalfalakkal ellátott téglalap vagy négyzet alapterületű építmények terjedtek el. A tároló kialakításához megfelelő nagyságú területre és sima, elmunkált felszínre van szükség. A betonréteg alá építési technológiától függően sóder, homok és különböző szigetelő rétegeket kell kialakítani. A trágyamozgatás, -kezelés és tárolás jellegéből adódóan a trágya viszonylag nagy felületen helyezkedik el, ami kisebb talajterhelést von maga után. A talajmunkákkal szemben enyhébb elvárások fogalmazódnak meg, mint hígtrágyatárolók esetében. A földmunkák lényege a sík padozat alapjának és a közlekedési útvonalaknak a kialakítása. Ez a munka kanalas és tolólapos földmunkagépekkel történik. A tárolóhoz a trágyaszállító és rakodógépek mozgását „időjárástól függetlenül” lehetővé tévő közlekedőút kell, hogy vezessen tekintve, hogy a trágya elszállítása csak ilyen önjáró gépekkel történik. A földmunkák része a trágyatárolóból elfolyó csurgaléklé összegyűjtésére szolgáló akna ill. beton medence helyének kialakítása is.

A tároló beton aljának (padozatnak) nem csupán a tárolt trágya tömegét kell elbírnia, hanem főképpen a rajta mozgó kanalas rakodó- illetve trágyaszállító járművek tömegét. Ezért az építmény méretezésekor, tervezésekor ezt figyelembe kell venni. A padozatnak az elfolyó trágyalé összegyűjtését szolgáló csatorna irányába minimális lejtéssel kell készülnie. A felületnek simának és keménynek kell lennie, hogy egyrészt a trágyalé el tudjon folyni, másrészt a rakodógép kanala ne sérthesse fel a felületet. A tároló anyagának olyan tömörnek és hibátlannak (üreg és repedésmentes) kell lennie, hogy biztosítsa a szivárgásmentes tárolást.

Az oldalfalnak olyan magasnak és falvastagságúnak kell lennie, hogy megfelelő támasztással biztosítsa a maximális trágyamennyiség betárolhatóságát. Így a falmagasság általában legalább 1,5-2 méter értékű. Az előzőekben felsorolt elvárásokat a tervezéssel, megfelelő statikai, építészeti számításokkal alátámasztottan kell megalapozni, majd megfelelően kivitelezni.

Az elfolyó trágyalé a hígtrágyatárolás szabályai szerint tárolandó. Felhasználása a trágyakazal visszalocsolására a trágya érlelése és a nyári kiszáradás megakadályozása szempontjából előnyös.

A tároló feltöltése és kiürítése mobil rakodógépek segítségével történhet. Napi vagy átmeneti (telepi) tároló esetén a trágyát beépített keresztirányú trágyakihúzó és villás felhordó (trágyaprizmázó) hordja be a tárolóba. Innen rakodógépekkel lehet továbbszállítani a tároló belsejébe vagy a nagy, telepen kívüli tárolóba az anyagot.

Épületen belüli tárolás

A gyakorlatban előfordul, hogy szakmai indokok alapján a trágyát fedett helyen kell tárolni. Ilyen eset például a trágyaszárításos technológiájú tojótyúktartás, ekkor a szárított trágyát csarnoktárolóba célszerű tárolni. Ennél a megoldásnál az istállókból kiszállított baromfiürülék nem a pótkocsira, hanem további szállítószalagokon keresztül a csarnoktárolóba jut. A csarnoktároló trágyatároló része megegyezik az előzőekben ismertetett beton tárolóval, azonban itt oszlopok és fedél kerül a tároló fölé.

Pazsiczki Imre

FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet
Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása

Agagrárágazat Archívum, év/hónap
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10
10 09 09 10 10 10 08 10 10 10 09
08 08 09 09 08 06 09 09 09 09 08
06 06 08 08 06 05 08 08 08 08 07
05 05 06 06 05 04 06 06 06 06
04 04 05 05 04 03 05 05 05 05 05
03 03 04 04 03 02 04 04 04 04 04
02 01 03 03 02 03 03 03 03 03
01 02 02 02 02 02 02 02
01 01 01 01 01