Agrárágazat főoldal   Agrárágazat 2005 Szeptember


Tartalomjegyzék Tovább erősíti piaci pozícióit az AXIÁL A DERBY-TÚR Bt. Utolsó lap

A szőlő gépi betakarítása


A szőlő betakarításának nagy kézimunkaerő-igénye és a szüret idején jelentkező nagy munkacsúcs ösztönözte a szüretelőgépek kifejlesztését. A kézimunkaerő-igény a hagyományos kéziszüret esetében szokásos 200-250 h/ha-ról a szüretelőgépek segítségével 3-6 h/ha-ra csökkenthető.
A szőlő gépi betakarítása

 

A hazai 101.000 ha területű szűlőültetvénynek jelenleg kb.50%-a alkalmas gépi betakarításra, ennek ellenére a géppel szüretelt terület részaránya a elmúlt évben a 3%-ot sem érte el.

Ma már a munkabér és annak járulékos költségei miatt a magyarországi nagyüzemekben is jelentős megtakarítást eredményez a gépi betakarításra való átállás. Emellett a betakarítógép kb. 1 ha/h területteljesítménye lehetővé teszi , hogy a szüretelés a szőlő optimális érettségi állapotában történjen. A másodérésű fürtök gépi szedésnél a tőkén maradnak, így .jobb minőségű , standard végtermék érhető el.

Mivel a gépnek a szedéshez nem kell látnia a fürtöket, egy adott szőlőfajtára és kordonra beállítva éjjel-nappal azonos hatásfokú és minőségű betakarítás végezhető vele.

Az alkalmazott szüretelőgépek között csak a szerkezeti felépítésben vannak bizonyos eltérések, működési elvük lényegében azonos. Túlnyomórészt hidas traktorra épített, mechanikus rázó rendszerűek. A szőlőbogyókat a horizontális alternáló mozgást végző szedőelemek verik le a tőkékről.

A szőlőszüretelő kombájnok vontatott és magajáró kivitelben készülnek. A magajáró gépeknek gyakran mind a négy kereke hidromotorokkal hajtott és kormányozható, ami a terepen való mozgásokat nagymértékben elősegíti, azonban a gép beszerzési árát megnöveli. Áttelepülésnél, sorvégeken fordulásnál a hátsó kerekeket kormányozzák, amelyek a gép szimmetriatengelyéhez képest 90°-ban elfordíthatók. Üzemeltetés közben az iránykorrekció az első kerekek elfordításával végezhető. A kerekek hidraulikus munkahengereken keresztül kapcsolódnak a vázhoz, így a belső hídmagasság változtatható. Ezeket a gépeket nagyüzemekben (szövetkezetekben) lehet gazdaságosan alkalmazni, illetve gépkörök vagy erre a célra szakosodott vállalkozók képesek a gépek nagy teljesítményét jól hasznosítani.

A gépek meghajtását általában 60-117 kW közötti teljesítményű dízelmotorok biztosítják. Az ősszkerékhajtású kombájnok - összehasonlítva a vontatott szüretelőgépekkel - nagyobb területteljesítményt érnek el, jobb a fordulékonyságuk, nagyobb biztonsággal mozognak a terepen, és általában komfortosabb a kivitelezésük.

Ehhez járul a nagyobb gyűjtőtartály, a hidrosztatikus hajtás, a terepviszonyoknak és a szőlőkultúrának megfelelő, optimális haladási sebesség beállítását biztosító szerkezet.

A magajáró gépek területteljesítménye kedvező körülrnények között 0,4-0,7 ha/h.

A vontatott kombájnok alkalmazása közepes és nagyobb gazdaságokban jöhet számításba, melyek segítségével a külső munkaerőtől függetleníthetjük a szüreti munkák szervezését. Vontatásukhoz vízszintes területen legalább 37 kW, lejtős területen 44-55 kW teljesítményű traktor szükséges.

A gép kiválasztása során a következő fontosabb kritériumokat kell előzetesen vizsgálni: a betakarítógép tömege, a súlypont elhelyezkedése, építési módja, a járószerkezet kialakítása, a meghajtás, a gyűjtőtartály nagysága, a szállító- és tisztítószerkezetek működése.

A betakarítógép felépítése és működése

A közvetlenül a szőlősorra vízszintes irányban ható, ütő-rázó mozgással történő termésleválasztás elvén működő szüretelőgépelőnye, hogy a meglevő huzalos támberendezéseknél, középmagas vagy magas tőkeformáknál azonnal vagy kisebb átalakítás után üzembe helyezhető. A szüretelőgép termésleválasztó szerkerete közel a szőlősor síkjába eső, a fürtök zónájában rögzített vagy állítható műanyag lécek vagy ujjak, két egymással szemben elhelyezett sorából áll. Az egymással szemben levő termésleválasztó elemek (verőujjak, verőlécek) párhuzamosan mozognak 0-500 l/perc frekvenciával. A termésleválasztó elemek első és hátsó sorának mozgása 180°-kal eltolt, ennek következtében a szőlősövény ritmusos lengő mozgást végez.

Az 1990-ig széles körben alkalmazott rázószerkezet verőlécei azonosan vízszintes irányban lengő mozgást végeznek, és a szőlőnövényzetre ütéseket mérnek. A periodikus ütések hatására a termény leválik. A leválasztószerkezet lengésszámát tág határok között, fokozat nélkül lehet állítani. A haladási sebesség és a verőlécek frekvenciájának beállítása fontos feladat azért, hogy megfelelő munkaminőséget érhessünk el. Hátrány, hogy a verőlécek végen utólengések alakulhatnak ki.

Az 1990 után kifejlesztett termésleválasztó szerkezetnél az előbb említett hátrány nagyrészt megszűnik, ennek következtében a szőlőbogyó leválasztása kíméletesebben történik.

A másik megoldás a rezgőpálcás rendszer alkalmazása, ami tulajdonképpen a hagyományos verőlécek merevítése. A régebbi gépek az újabb rezgőpálcás rendszerrel könnyen felszerelhetők.

Mindkét verőszerkezet alacsonyabb frekvenciával működik, mint a hagyományos rendszerű verőszerkezetek. Jobban alkalmazkodnak a szőlősorokhoz, és a termésleválasztó szerkezeten nem alakulnak ki ellenőrizetlen utólengések.

A szőlőkombájnok működési elve azonos: a hidas traktorokhoz hasonlóan beközölik a kordont úgy, hogy a növényzet a két oldalon elhelyezkedő verőlécek közé kerüljön. A verőlécek helyzete és egymástól való távolsága hidraulikusan állítható. Úgyszintén állítható a hajlított lécek rezgésszáma és amplitúdója is.

A leválasztott termés felfogására csaknem minden géptípusnál az egymáshoz pikkelyszerűen csatlakozó felfogótálcákat alkalmazzák. A két - részben egymást is fedő - tálcasor közrefogja a tőkesort, és csak akkor és annyira nyílik szét, amennyire azt a sorba benyúló tőketörzsek, karók, oszlopok megkívánják. Ilyen szempontból nagy jelentősége van az „akadályok" számának, méretének és elhelyezkedési módjának.

A lerázott (vert) szőlőfürtök földre hullását rugalmas takaróelemek gátolják meg, amelyek az oszlopokat és a szőlőtörzseket közrefogják, tő közben pedig összetakarnak. Az alsó gyűjtőelemekből a szőlőt kosaras szállítószalagok hordják fel a felső, hidraulikusan billenthető tartályokba, amelyekben hidramotorral hajtott csiga teríti el egyenletesen a gyümölcsöt.

A leveleket, a szár-, kocsány- vagy vessződarabokat szívó ventilátor távolítja el. A felfogott termés gyűjtőtartályba juttatása is hasonló a különböző géptípusokon. A vízszintes és függőleges szállítószalagok többnyire nyitott lapátozásúak, de gyártanak serleges felhordóval ellátott gépet is.

A gyűjtőtartály ürítése oldalra vagy hátra billentéssel, vagy a tartályba beépített szállítócsiga segítségével történik.

A termés feldolgozóba szállítása műanyag fóliával bélelt vagy fém tartályládákban, normál és speciális pótkocsikban ömlesztve, zúzva inertgázban egyaránt szokásos. A célszerű megoldást a készítendő bor minősége, a sortávolság, az útviszonyok, a feldolgozóüzem távolsága és fogadókapacitása alapján kell kiválasztani.

A szőlő támrendszerével kapcsolatos követelmények

A gépi betakarítás stabil, erős huzalos támrendszert igényel. A vibrációt nem veszi át kellő mértékben sem a túlzottan rugalmas (műanyag oszlop), sem a túl merev (betonoszlop) támrendszer. A túl merev oszlopok és az éles sarkok a betakarítógép rázószerkezetében sérüléseket okozhatnak. 60-70 mm amplitúdó esetén a fa- és fémoszlopok megfelelnek. Az éles sarkos keményfa (p1. akác) támrendszer rendkívül masszív, erős rázószerkezetet igényel, ezért kevésbé felel meg. Az oszlopok mérete, nagysága változó, átmerője 10-20 cm között mozog. A verőléceket nem elsősorban a fa, hanem a fába vert szög teheti tönkre. A külső huzaltartóval ellátott fém támoszlopoknak az a hátrányuk, hogy a huzaltartók könnyen sérülnek.

A fenyő (és a bambusz) támoszlopok sem felelnek meg, mivel könnyen törnek. A letörött részek a betakarítógépben és a szőlőfeldolgozó gépekben sérüléseket okozhatnak.

A gépi betakarításhoz legmegfelelőbb a legyező művelési mód alkalmazása. A középmagas és magas kordon (többek kőzött a Sylvoz és Vertiko) művelési módoknál is jól alkalmazható a szőlőszüretelő kombájn, de a tőkesérülések, törések száma jelentősen növekszik.

Betakarítási veszteség, munkaminőség

A gépi betakarítás veszteségét a tőkén elhagyott szőlő és a betakarított szőlőbogyókból elfolyó lé okozza. A veszteség kedvezőtlen körülmények között 10% vagy annál több is lehet.

A támrendszer tartóoszlopaihoz közel nagyobb az elhagyási veszteség, mivel a vibrációt az oszlopok felfogják. A szőlőtőkét ezért nem szabad a támoszlophoz közel ültetni vagy hozzákötőzni.

Vizsgálatok szerint a támrendszerek közvetlen környékén 300-400 kg szőlő/ha aradhat el.

Amennyiben a vesszőket mélyen a vezérhuzal alá kötőzik, nagyobb veszteség alakulhat ki, mivel a rázószerkezet (ha rögzített) gyakran nem éri el a fürtöket.

A léveszteség a szőlő érési fokától és egészségi állapotától, valamint a fajtától függően változik. A túlérett termésben a növekvő mértékű rothadás esetén növekszik a léveszteség, mivel a rothadó (penészedő) szőlőbogyók könnyen felrepednek.

Legkisebb a léveszteség a teljes érésben lévő, de még egészséges szőlő esetében. A teljes érés elérése különösen azon fajtáknál fontos, amelyeknél a szőlőbogyók erősen kőtődnek a kocsányhoz. Idetartoznak a Burgundi fajták, melyek gépi betakarítását legalább 15 cukorfoknál kell elkezdeni. Gépi betakarításhoz a vastagabb héjú szőlőfajták alkalmasabbak. Minél vékonyabb héjú a szőlőbogyó, annál nagyobb lesz a léveszteség.

A könnyen leváló (pergő) bogyók (p1. Rizlingszilváni) sérülékenyebbek és így növekszik a léveszteség. De ugyanígy a nehezen leváló bogyók is erősebben sérülnek, és nagyobb az elhagyási és a léveszteség is.

Az érési folyamat előrehaladtával csökken a fürtök, a bogyók leválasztásához szükséges erő nagysága, de növekszik a léveszteség is. Kedvező körülmények között a szüretelőkombájnok vesztesége 2-3% között marad. A betakarítási veszteség és a szüreti munkaminőség a gépek műszaki állapotától, a szőlőfajtától, az érési foktól, az egészségi állapottól, a művelési módtól, a támrendszertől, a szállítás módjától és nagymértékben a kezelőszemélyzet szakmai felkészültségétől függ.

A jó minőség elérése érdekében a következőket kell alapvetően figyelembe venni:

- kíméletes gépi betakarítás érett és egészséges szőlőben lehetséges,

- a verőlécek ütésszámát (frekvenciáját) a verőlécck számát a haladási sebességgel összhangban kell beállítani,

- a nagyon rothadt termést nem szabad géppel szüretelni, mivel nagy lesz a veszteség és a minőségromlás,

- naponta alaposan tisztítani kell a gépet, hogy megakadályozzuk az ecetbaktériumok szaporodását,

- a nagy haladási sebesség csökkenti ugyan a bérmunkaköltségeket, de ugyanakkor magasabb rázófrekvencia szükséges, és emiatt nagyobb lesz a tőkék és a huzalos támrendszer sérülése.

Számos organoleptikus vizsgálat bizonyította, hogy nincs érzékelhető minőségi különbség a kézi és gépi úton betakarított egészséges termésből készült bor között.

Automatizálás

A munkaminőség javítása és a teljesítmény növelése érdekében egyes típusokat elektronikus szabályozó rendszerrel láttak el.

A kormányzást, a betakarítógép soron tartását, a gép vízszintes helyzetben tartását, a kerékcsúszás szabályozását, a motor és hidraulikus berendezés kapcsolatát az újabb gépeken automatizálták, ami a gép vezetőjét jelentősen tehermentesíti. A rázószerkezet frekvenciájának fokozat nélküli állítása az amplitúdóállítással bővült.

Az elektronika segítségével a rázószerkezet függőleges helyzete a szőlőtermés elhelyezkedése szerint automatikusan változtatható.

Ezek a megoldások a gyümölcs kíméletes betakarítását segítik. A tisztítóventilátorok működését, munkaminőségét szemrevételezéssel lehet állítani. Az új rendszerű rázószerkezetekkel kevesebb levél és csekély mennyiségű idegen anyag kerül a betakarított szőlő közé.

Hasonlóan a gabonakombájnokhoz, a szüretelőkombájnok esetében is lehetőség van fedélzeti komputerek alkalmazására az üzemgazdasági adatok gyűjtése érdekében. Ez különösen bérmunkavégzés során előnyős.

Az első, illetve hátsó kerekek változtatható terhelésével, a hajtásteljesítmény növekedésével az üzembiztonság javul. Hosszirányban általában 30%-os, keresztirányban 25%-os lejtőn biztonságosan üzemeltethetők a betakarítógépek.

További előny, hogy a vezető részére klimatizált fülkét alakítottak ki, amely egyben a zajvédelmet is biztosítja. A légrugózású vezetőülés, amely a vezető testsúlyához állítható, az egészségvédelem fontos része.

A betakarítógépek, mint a hidas traktorok

Néhány betakarítógép hidas eszközhordozó traktorként is használható. Ez több sorköz művetését teszi lehetővé egy menetben, ami munkaidő-megtakarítást, jobb gépkihasználást eredményez. A hidas traktorként történő alkalmazás mellett szól a jó fordulékonyság, a gép stabilitása, a széles járókerekek és egyes gépeken az automatikus vízszintszabályozás.

Hátránya - különösen talajművelésben - a traktorvezető fülke magasban való elhelyezése miatt a nehéz soron tartás. Nagyok az átszerelési költségek, mivel a speciális munkaműveletek elvégzéséhez alkalmas adaptereket gyakran kell cserélni. Legeredményesebb a négysoros, környezetkímélő növényvédő adapter alkalmazása. Emellett az elővágó kasza és a háromsoros lombvágó használata terjedt el.

Fontos szempont a káros talajtömörödés elkerülése, mivel az önjáró kombájn teljes súlya a 10 tonnát is elérheti. A megoldás - amellett, hogy széles, alacsonynyomású abroncsokkal látták el a gépet -

a nagy tömeget felvevő gyepszőnyeg. Az elmúlt években a szőlősgazdák kórében nálunk is egyre ismertebbé vált a gyeptakarásos művelésmód. Július végétől a sorok közt a talajművelést (mechanikus gyomirtás) abba kell hagyni, hogy a természetes gyomflóra kialakuljon, így a felső talajréteg kevésbé károsodik a szüret idejére.

Sipos Géza - Racskó József

Debreceni Egyetem ATC

Felhasznált irodalom:

Szendrő Péter: Mezőgazdasági géptan
Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása

Agagrárágazat Archívum, év/hónap
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10
10 09 09 10 10 10 08 10 10 10 09
08 08 09 09 08 06 09 09 09 09 08
06 06 08 08 06 05 08 08 08 08 07
05 05 06 06 05 04 06 06 06 06
04 04 05 05 04 03 05 05 05 05 05
03 03 04 04 03 02 04 04 04 04 04
02 01 03 03 02 03 03 03 03 03
01 02 02 02 02 02 02 02
01 01 01 01 01