Agrárágazat főoldal   Agrárágazat -2005 December


Tartalomjegyzék A MULMIX TERJESZKEDIK MAGYARORSZÁGON FIERAGRICOLA: a jövő mezőgazdasága Utolsó lap

MEZŐGAZDASÁGI KÖNNYŰSZERKEZETES ÉPÜLETEK III.

Szerző: Dr. Seregi György
1. Gabonatárolók

Követelmények

Az utóbbi két év átlagon felüli gabonatermésének köszönhetően megnőtt az igény a gabonatárolókkal szemben. Ez mind a hazai szükségletre tárolandó mennyiségre, mind az intervenciós gyűjtő tárolásra vonatkozik. A nagyrészt pályázat útján elnyerhető beruházások új feladatok elé állították a lebonyolítókat, a tervezőket, a szerkezetgyártókat, az építőket és a műszaki ellenőröket. A követelmények között első helyen szerepelt a gyors megvalósítás mellett a gazdaságos és szakszerű kivitel. Az igények kielégítése érdekében egy év alatt mintegy egy millió tonna új gabonatárolót kell építeni. Ilyen feladat végrehajtására alkalmas a könnyűszerkezetes építés, mert e módszerrel az elemeket üzemben előre lehet gyártani, közúton a helyszínre szállítani és autódarukkal vagy kézi erővel gyorsan, szárazkötések (csavarozások) alkalmazásával felszerelni.

Vizsgáljuk meg milyen technológiai (raktározási), építészeti és szerkezet kialakítási követelményei vannak a gabonatárolóknál.

- Az épület keresztmetszetét a tárolási igények határozzák meg. A gabona természetes rézsűje 30°, amit a térkihasználás érdekében magastetős csarnokkal lehet jól követni, megfelelő szabad légtér biztosításával. A gabona tárolása 3-4 m magas hosszirányú támfalat igényel.

- Közbenső oszlopot a jó be- és kitárolás érdekében nem célszerű alkalmazni. Az egyhajós tároló szélességét (illetve a tetőszerkezet belső szabad fesztávolságát) 18-30 m között célszerű felvenni. Ennél szélesebb tárolási igény esetén többhajós csarnokot gazdaságos építeni.

- A kapuk szélessége min. 4 m, magassága 4,2 m legyen. A kapukat 50-60 m csarnokhossz alatt a végfalon (1. ábra), ennél hosszabb tárolónál az oldalfalon 10-12 m-enként célszerű elhelyezni (2. ábra).

- A ki- és betárolás technológiáját az épület kialakításánál figyelembe kell venni. Mobil rakodógép esetén a padló és oldalfal kialakításánál, felső szállítószalag esetén a tetőszerkezet méretezésénél.

- Az épület, illetve a tárolandó gabona szellőzéséről gondoskodni kell.

- Az épület minimális (kb. 50 Lux) természetes, illetve mesterséges világításáról gondoskodni kell.

Szerkezeti megoldások

Az épületszerkezetek helyes kiválasztásának alapvető szempontja, hogy olyan anyagokat kell alkalmazni, ami az adott feladat követelményeit legjobban kielégíti mind műszaki, mind gazdaságossági szempontból. Ennek az elvnek megfelelően a gyakorlatban az alakult ki, hogy az alapozást, a padlószerkezetet és a támfalakat betonból, illetve vasbetonból, a támfal feletti oldalfalakat, végfalakat és a tetőszerkezetet acélvázas könnyűszerkezettel célszerű megépíteni. A kapukat az erős, sokszor durva igénybevételek miatt acélvázzal és fém burkolattal tanácsos megtervezni. Az esetlegesen alkalmazott nyílászárók fémből, a felülvilágítók polykarbonátból legyenek.

Természetesen a különféle anyagokkal megépített épületnek egységesnek kell lennie, vagyis összhangot, megfelelő kapcsolatot, esetenként együttdolgozást kell biztosítani az épületszerkezetek között. Esetünkben ez a megállapítás elsősorban a vb. támfalra és a könnyűszerkezet kapcsolatára vonatkozik.

A vasbeton támfal lehet monolit vagy előregyártott kivitelű, szerkezetileg pedig szögtámfal vagy súlytámfal. A monolit szerkezet előnye, hogy a támfal felülete hézagmentes, merevsége teljes hosszban egységes, anyagfelhasználása kisebb, mint az előregyártott megoldásé. Hátránya, hogy a helyszíni munka nagyobb, mert zsaluzatot kell készíteni. (3. ábra) Gazdaságosságát fokozza, ha a közelben készbeton-gyártó üzem van, ha nincs, a betonkészítést a helyszínen kell megoldani. Az előregyártott elemekből készült támfal betonminőségét a gyártó garantálja, a helyszínen ezek kapcsolatát, együttdolgozását, egyenletes süllyedését (esetleges alapozását), hézagképzését kell megoldani (4. ábra).

A szögtámfal vasbetonból készül, amit a gabona oldalnyomására és a statikai rendszertől függően a tetőszerkezetről átadódó erőkre kell méretezni. A szögtámfalnak széles talpa van, amely benyúlik a padozatba, a talaj, illetve a padlóterhelés a kiborulás ellen véd.

A súlytámfal saját tömegével áll ellen az oldalnyomásnak, ami jelentősen több betonnal érhető el, bár az is igaz, hogy a benne lévő vasmennyiség kevesebb, mint ami a szögtámfalakban beépítésre kerül. Ezért ezt ritkán alkalmazzák és inkább keresik a takarékos megoldásokat. Ilyen a gyomaendrődi ipari parkban megvalósult 100.000 tonna kapacitású tároló (kivitelező: SÜD-BAU Kft.; tervező: Szent István Egyetem, Gödöllő, GATE Kht.; építész: Ruda Győző; technológia: Dr. Hentz Károly), amelynél merev terpesztett támfalat terveztek az 5. ábrán látható megoldás szerint. Ez a statikai rendszer gazdaságos megoldású, mert mind a gabona oldalnyomását, mind a koncentrált tetőterhelést kis anyagmennyiséggel fel tudja venni. Itt ugyanis a kb. 6,0 m-enként elhelyezett acél szaruállásokat ráhelyezték a támfalra, így azokat koncentráltan terhelik. Az erőbevezetésről megfelelő vasalással gondoskodni kell, ha a támfal monolitikusan készül. Ha előregyártott megoldású, akkor 3 m-es elemeket készítenek, és az acél főtartót ennek közepére helyezik. A támfal belmagassága 4 m.

Végül megemlítjük, hogy a mostanában „divatba” jött zsalukőből a Kemecsén épült tárolónál készült 4 m magas támfal, amelyet monolit vb. oszlopokkal és koszorúval gyámolítottak. A zsalukő támfalat statikailag méretezni és ennek megfelelően vasalni szükséges.

Az acél tetőszerkezet kialakításánál több lehetőség kínálkozik. Leginkább elterjedt a gazdaságos anyagfelhasználású, rácsos kéttámaszú főtartó, amely az alapba befogott oszlopokra támaszkodik. Igaz, hogy a rácsos tartó gyártása munkaigényesebb, mint a tömör gerincű tartóé, hazai viszonylatban mégis olcsóbb a kisebb anyagfelhasználás miatt (6-7 ábra), ezeket alkalmazza a K-Corp Kft. A monolit vagy előregyártott szögtámfal az acél oszlop belső síkjához csatlakozik, hogy a gabona egysíkú felülettel érintkezzen (8. ábra). A rácsos főtartó (szaruzat) oszlopát rá is lehet helyezni a támfalra, ekkor az oszlop hosszából lehet megtakarítani. Ilyen esetben az oszlopnak célszerű csuklósan kapcsolódni a támfalhoz, az oszlop-gerenda kapcsolatot pedig sarokmereven kell kialakítani. Ennél az elrendezésnél a főtartó oszlopa nem ad át hajlítónyomatékot a támfalra. A főtartók távolsága a szokásos 6,0 m helyett ez utóbbi esetben 3,0 m-nél nagyobb nem szokott lenni.

A 3-9 m közötti főállásokra hidegen hajlított Z, vagy U szelemeneket helyeznek hosszirányban, amelyekre lejtésirányban, kasírozott páralecsapódás elleni filccel ellátott horganyzott trapéz hullámlemez kerül. A szelemenek magassága a főtartók távolságától függően 120-200 mm, a trapézlemez mérete az 1,2-2,4 m-enként elhelyezett szelemen távolságtól függően 40-80 mm lehet. Erre a célra alkalmas szelemeneket és hullámlemezeket többek között a Dunaferr (METAB) és a Lindab gyárt. A hosszirányú merevséget szélrácsok, hosszkötések biztosítják, amelyeket általában köracélból készült András-keresztekkel oldják meg (9. ábra).

Tömör gerincű főtartót is készítenek (lásd az 5. ábrát), amelyet vagy külön oszlopra vagy a támfalra helyeznek. Statikai rendszere hasonló lehet a rácsos főtartónál elmondottakéhoz. A főtartó szélestalpú IPE szelvényből készül, a közölt példánál 8,2 m magasságban torokgerendát is alkalmaztak. Ez utóbbi csökkenti a gerenda nyomatékait. A torokgerendára felső szállítószalagot is fel lehet szerelni, ez esetben kiegészítő rácsozást alkalmaznak. Ezt az ábrán szaggatott vonallal jelölték.

Az 5. ábrán többhajós csarnok keresztmetszete látható. Ennek kényes pontja a belső vízelvezetésű vápa. A vápa méretével nem szabad takarékoskodni, mert különösen hóolvadáskor könnyen beázik. Horganyzott acéllemezzel bélelik, igényes megoldásnál elektromosan fűtik, hogy jégdugó ne keletkezzen.

Többhajós csarnok látható a 10. ábrán, amelynek főtartóját rácsos többtámaszú kivitelben készítették. Ez a tartó csuklós oszloptalppal és sarokmerev oszlop-gerenda kapcsolattal készült. A tiszta belmagasság 5,0 m, a csarnok hossza 84 m.

A kapukat az ismertetett beruházásoknál acél keretből készítették és horganyzott trapéz hullámlemezzel burkolták. Típusuk: 5000/4500 mm méretű kétszárnyú tolókapu. Igényesebb kivitelű és ennek megfelelően magasabb árú a távirányítású szekcionált (elemekből kialakított) kapu. A K-Corp közreműködésével készült vasmegyeri tároló homlokzati képe a kapukkal a 11. ábrán látható.

A gabonatárolók szellőzését célszerű a gerincen végigfutó tetőszellőzővel megoldani (lásd az 5. ábrán). Ez azonban csak akkor biztosít teljes átöblítést, ha a csarnok alsó részén is vannak megfelelő szellőző nyílások. Optimális megoldás, ha középen a hajó padlójába is van besüllyesztett szellőző csatorna, mert ez a gabona befülledését megakadályozza. 3 m tárolási magasságig a 14% alatti nedvességtartalmú gabona nem igényel külön szellőztetést. A szellőzőket rovar- ill. madár kártevők ellen hálóval kell ellátni.

Padozatos tárolás

A telepekre a gabona általában ömlesztve, gépkocsin vagy vagonban érkezik. A tárolótérbe szállítószalagok, láncos szállítók (rédlerek), serleges felvonók vagy pneumatikus szállítóberendezések segítségével jut be a gabona. A gépkocsiról közvetlenül a tárolótérbe ürítik vagy a garatba ömlesztik. A belső mozgatást kanalas rakodógépek végzik.

A padozatos tárolásnál fontos a padló minősége. Az említett tárolóknál 25-30 cm vastag zúzott kőre 20 cm homokos kavicsterítés, víz elleni szigetelés és 15-20 cm vasalt, vagy acélhéj erősítésű beton kerül (12. ábra). Ezt esetenként kéregerősítéssel vagy csiszolással teszik kopásállóvá, illetve simává.

Gabonatárolókkal kapcsolatos további példákat és szempontokat sorozatunk III/2. részében közlünk.
Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása

Agagrárágazat Archívum, év/hónap
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10
10 09 09 10 10 10 08 10 10 10 09
08 08 09 09 08 06 09 09 09 09 08
06 06 08 08 06 05 08 08 08 08 07
05 05 06 06 05 04 06 06 06 06
04 04 05 05 04 03 05 05 05 05 05
03 03 04 04 03 02 04 04 04 04 04
02 01 03 03 02 03 03 03 03 03
01 02 02 02 02 02 02 02
01 01 01 01 01