AGRÁRÁGAZAT, Mezőgazdasági havilap 2004 Március
HIRDETÉS-ON-LINE
INGATLAN
UTAZÁS
LOVAGLÁS
KUTYA
MEZŐGAZDASÁG
FORUM
REGISZTRÁCIÓ
MAGAZIN
ÚJSÁGOK
TARTALOM
CÉGINFORMÁCIÓ
e-mail: pointernet@axelero.hu


Lapzártától lapzártáig
Aktuális növényvédelem
A magágykészítés gépesítése
Már elmúltunk tíz évesek - Advanta Hungary
Permetezőgépek kötelező időszakos felülvizsgálata
PRISTA kenőolajok a mezőgazdaságban
A szőlő gyomirtása
A gyomirtás, mint a kukoricatermesztés egyik alapvető kérdése
Gyümölcsök tárolása
HŰTÖTT ELOSZTÓ KÖZPONT GYÁLON
Fogyasztói magatartás a húskészítmények piacán
Az MGBSZ által javasolt 2004. I. félévi szolgáltatási tarifák
AgrárágazatTöbb mint vízpótlás és tápoldatozás!
Több mint vízpótlás és tápoldatozás!
Az öntözéstechnika fontossága
kukorica vetés előkészítése
A szélenergia hasznosítása a vízgazdálkodásban
Csomagolószerek és felhasználási területük VI.
Tavaszi fagykárok elleni védekezés a kertészetben
Hidegen ajánljuk
A cipész és az ő kaptafája…
Bőtejelő tehenek anyagforgalmi zavarai I.
LOVARDÁK, ISTÁLLÓK TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE VI.

Lapzártától lapzártáig


AGRÁRMEGÁLLAPODÁS
A gazdák több mint egy hétig tartó demonstrációját követően február 25-én megállapodás született a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, valamint a mezőgazdasági érdekképviseletek és a gazdademonstráció képviselői között.
A Kormány nevében az FVM miniszter, valamint a mezőgazdasági érdekképviseletek és a gazdademonstráció képviselői, az agrártermelők helyzetének javítása céljából az alábbiakban állapodtak meg:

1. Operatív agrárintézkedések a csatlakozás előtti időszakban
Az EU által finanszírozott közvetlen termelői támogatáshoz adott nemzeti kiegészítés (az ún. top-up) kifizetésének részbeni előrehozására nemzeti forrásból finanszírozott támogatási intézkedések kerülnek meghirdetésre a következők szerint:
- földalapú támogatás (8000 Ft/hektár) folyósítása a termelők által használt - a gazda regisztráció keretében - nyilvántartásba vett mezőgazdasági területre;
- támogatás folyósítása a március 31-i anyajuhállomány után 1600 Ft/db;
- támogatás folyósítása a március 31-i anyatehén állomány után 40.000 Ft/db;
- támogatás a tejkvóta alapján 2 Ft/kg.
A fent említett támogatásokra a termelők ígérvényt kapnak, amely faktorálás útján május-június hónapban lesz beváltható. Az előre hozott kifizetés kapcsán felmerülő költség (kamat, faktordíj) 50%-át az állam támogatásból átvállalja. A top-up fennmaradó részére a jogosultság 2004. szeptemberében nyílik meg.


A nagyításhoz kattintson a képre!
2. Európa Terv agrárcsatlakozási hitelkonstrukció módosítása
Az Európa Terv Agrárhitel Programja 60 Mrd Ft-tal bővítésére kerül. A keretbővítésből 30 Mrd Ft az egyéni termelők (őstermelők, egyéni vállalkozók) részére, 30 Mrd Ft pedig - az integrátorok és élelmiszeripari vállalkozások kizárásával - a mezőgazdasági társas vállalkozások részére kerül elkülönítésre, 2004. március 31-ig történő fenntartással. A jelenlegi kisvállalkozásokról szóló törvény alapján kis- és középvállalkozásnak nem minősülő mezőgazdasági szövetkezetek részére az MFB árfolyam-garanciális hitelkeretéből 10 Mrd forint elkülönítésre kerül.

3. A Parmalat és Hajdú Bét Rt-nél fennálló termelői követelések kezelése
A két cégnél fennálló jelentős termelői követelések részbeni megfinanszírozására állam által garantált hitelkonstrukció bevezetésére kerül sor. Ennek keretében 900 millió Ft hitel felvétele a Hajdú-Bét Rt. termelői beszállítói köre számára biztosításra kerül. A hitelkonstrukció kialakításánál lehetőség lesz a termelői tulajdonszerzés finanszírozására.

4. Hazai piacvédelmi intézkedések
Az orosz műtrágya importra kivetett magyar pótvám fenntartásának kérdése újratárgyalásra kerül. A Kormány megteszi az EU csatlakozásig alkalmazható import-korlátozások bevezetését szolgáló intézkedéseket. Azonnali intézkedések születnek a sertés és sertéshús importtermékek szigorúbb állategészségügyi ellenőrzésére vonatkozóan. Erre a gazdálkodók és az FVM közös bizottságot hoz létre.

5. Tejpiaci intézkedések

a/ A 16/2004. (II. 13.) számú FVM rendelet szerint a tejtermelők kiegészítő tejtámogatásban részesülnek 4 Ft/liter mértéken, a 2004. április 15-ig értékesített tej mennyisége után.

b/ Sor kerül az EU csatlakozásig szólóan az irányár 68,-Ft/liter+ÁFA mértéken történő meghirdetésére.

c/ Sor kerül a kvótaszabályozásról szóló rendelettervezet meghirdetésére.

d/ A tejágazat pozíciójának javítása érdekében az 1. pontban említett intézkedések keretében 8000 Ft/hektár, takarmánytermő területre is vonatkozó földalapú támogatás, valamint 2 Ft/kg tejkvóta-támogatás kerül meghirdetésre.

e/ A tejimitátumok kikerülnek a kedvezményes ÁFA körből. Az FVM kezdeményezi az imitátumok áruházakban történő elkülönítését, pontos megjelölését és forgalmuk szűkítését.

f./ 2004. április 30-ig, a 68 Ft/liter felvásárlási árat megfizető tejfeldolgozók számára a feleslegkezeléshez kapcsolódó, költségcsökkentő támogatás kerül meghirdetésre, legfeljebb 60 millió liter mennyiség és maximum 40 Ft/liter támogatás mértékig.

g./ Azoknál a termelőknél, akik 2003. év végén a tejfeldolgozóktól az eredeti megállapodással ellentétben nem kapták meg a Tej Terméktanács által garantált felvásárlási árat, 1,6 Mrd Ft erejéig a felvásárlási ár az EU csatlakozást megelőzően kompenzálásra kerül.

h./ 2004. január és február hónapban értékesített tej mennyisége után további 4 Ft/liter támogatás kerül meghirdetésre.
i./ Sor kerül az állami kvótafelvásárlásnak 40 Ft/liter mértéken történő meghirdetésére.
j./ 2004. május 1-től az 1-8. osztályos iskolásoknak teljes körűen bevezetésre kerül az Iskolatej Program.

6. A Kormány kezdeményezi az ÁFA-törvény módosításával, hogy a SAPARD program támogatása;
- a 2003. év végén sorban álló, illetve a korábbi években vállalt, de 2004-ben kifizetésre kerülő agrártámogatások, valamint a 2004-re áthúzódó determinációk kifizetése;
- a központosított bevételek (erdőfenntartási járulék, termőföldvédelmi támogatások, állattenyésztési hozzájárulás, hal- és vadgazdálkodási alapok) terhére folyósított támogatások;
- valamint a közvetlen termelői támogatások nemzeti kiegészítése (top-up);
ne minősüljenek az ÁFA visszaigénylés összegét csökkentő államháztartási támogatásnak.

7. Egyéb intézkedések
- Sor kerül egyes, a korábban igénybe vett állattenyésztési támogatásokkal kapcsolatos tartási kötelezettség külön szabályozás szerinti feloldására.
- Sor kerül a családi gazdaságok működéséhez kapcsolódó egyes kötelmek feloldására.
- Sor kerül a támogatásokkal megvalósított beruházások meghatározott körében üzemeltetési kötelezettségének feloldására,
- Egyes kedvezményes hitelek és adósságrendezési feltételek felülvizsgálatra kerülnek.
- A sertések haszonállat-tartási előírásainak betartásához kapcsolódó, 1600 Ft/egyed támogatás 2000 Ft/egyed mértékre módosul.
- A felek kölcsönösen vállalják, hogy a sertéspiac szabályozás keretén belül közösen tovább működtetik az árbizottságot. Az FVM a sertés-termékpálya egyes támogatásait az árbizottság működéséhez köti.
- Felülvizsgálatra kerül, hogy abban az esetben, ha egy sertés kereskedő igazoltan nem igényelte a sertések haszonállat-tartási előírásainak betartásához kapcsolódó támogatást, és a termelő igényelte azt, akkor ez ne minősüljön jogosulatlan támogatás igénybevételnek.
- A szalmonellózis és baromfi-tífusz elleni védekezésről és a mentesség megtartásáról szóló, a 49/2002. (V.24.) FVM rendelet alapján szalmonella mentesnek minősülő hús- és tojótípusú nagyszülő- és szülőállományok tulajdonosai, a tenyészállományok éves átlag létszáma alapján darabonként 120 Ft támogatásban részesülnek.
- Visszaállításra kerül a gyümölcsbor termékek jövedéki adójának korábbi mértéke.
Tekintettel arra, hogy a demonstrálók több ágazatra és problémakörre terjesztették ki követeléseiket, a megállapodás tételei egy csomagnak tekintendők, együttesen kezelendők. Az FVM vállalja, hogy erősíti a termelők érdekeit képviselő szervezeteket, megfelelő eszközöket is biztosítva számukra a termelők érdekében való fellépésre. A megállapodó felek a fentiek elfogadásával a gazdademonstrációt befejezettnek tekintik. A megállapodó felek vállalják, hogy a megállapodásban foglaltakat betartják és betartatják. Amennyiben a megállapodó felek valamelyike a megállapodásban foglaltaktól eltér, a megállapodás felmondásra kerül.

AGRÁRMEGÁLLAPODÁS - REAKCIÓK
A különböző állattenyésztési ágazatokat eltérő módon érinti a kormány és a termelők között született megállapodás, azt összességében mégis elfogadhatónak értékelte Sákán Antal, a Magyar Gazdák és Fogyasztók Önvédelmi Mozgalma (Magföm) képviselője. A sertéstartók országos nagygyűlésének elnöke közölte, hogy a sertéstartók követeléseinek döntő része teljesült. A megállapodás értelmében a sertéstartók és sertéstenyésztők több olyan, az Európai Unióba is átvihető, három évig fenntartható támogatást kapnak, amely eddig nem létezett.
Sákán Antal és Paulina László, a baromfitartók országos nagygyűlésének ügyvivő-testületi tagja, az országos demonstrációs bizottság képviselői szerint a megállapodás lényegében elfogadható, ám a kiharcolt támogatásoknál lényegesen többre volna szükség. Véleményük szerint világossá vált, hogy erős termelői érdekképviseletek megalakítására van szükség, ezért belátható időn belül létrehozzák a sertéstartók önálló országos érdekvédelmi szervezetét.
Mádl István, a Tejtermelők Országos Nagygyűlésének ügyvivő testületi tagja szerint a megállapodás alapján május 1-jéig biztosítva van a tejtermelők megélhetése. A kialkudott literenkénti 75 forintos ár az FVM által megajánlott 68 forintos literenkénti irányárból, továbbá a literenkénti 4 forintos tejtermelési támogatásból, a 2 forintos kvóta után járó támogatásból, valamint 1 forintos, a legelő használatért járó földalapú támogatásból tevődik össze.

AGRÁRBÜDZSE - TÁMOGATÁSOK
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) az idén mintegy 400 milliárd forintos agrárbüdzsével számol - mondta február 26-i sajtótájékoztatóján Benedek Fülöp, az FVM közigazgatási államtitkára. A 400 milliárd forintos agrárköltségvetés úgy áll össze, hogy mintegy 150 milliárd forint a nemzeti támogatás, 92-93 milliárd forintot tesz ki az uniós forrásokhoz adott nemzeti kiegészítés, a TOPUP, 100 milliárd forint az intézményfinanszírozási keret, és további mintegy 60-70 milliárd a különböző uniós programokhoz adott nemzeti társfinanszírozás összege.
Benedek Fülöp közölte: a nemzeti támogatási összegből eddig már elköltöttek mintegy 50 milliárd forintot és a nemzeti kiegészítésből is le van kötve mintegy 46 milliárd forint. Az intézményfinanszírozási keretből a takarékossági intézkedések miatt zároltak 4 milliárd forintot és elköltöttek 25 milliárdot.
A társfinanszírozásra az államtitkár szerint mintegy 100 milliárd forint lenne költhető, ám reálisan abból csak mintegy 60-70 milliárd forintot lehet majd felhasználni.
Benedek Fülöp közölte azt is, hogy tavaly az agrárium támogatására mintegy 234 milliárd forint állt rendelkezésre. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az áfa-visszaigénylések - amelyet a kormány jóváhagyott - további 20 milliárd forintnyi bevételt jelenthetnek a gazdáknak.

Benedek Fülöp jelezte azt is, hogy a nemzeti támogatásokról szóló rendelet már elkészült. Ismertetve a főbb támogatási célokat elmondta: fejlesztésekre mintegy 27 milliárd forint áll rendelkezésre, amelyből 25 milliárd forintot tesz ki a múlt évről áthúzódó költségek fedezése. Piacfejlesztési támogatásra 32 milliárd forint vehető igénybe, amelyből az áthúzódó hatások miatt már elköltöttek 19 milliárd forintot. Az állattenyésztés fejlesztésére 12 milliárd forint áll rendelkezésre, míg a biológiai alapok megőrzését és a vízgazdálkodás fejlesztését mintegy 1,5-1,5 milliárd forintos összeg szolgálja. Az oktatás és a kutatás-fejlesztés támogatására 2 milliárd forint van a nemzeti forrásban előirányozva. Az agrárfinanszírozás, amely elsősorban a különböző kamattámogatásokat és garanciákat foglalja magába, 14 milliárd forinttal szerepel a támogatások között. A vidékfejlesztési szolgáltatásokra 7,5 milliárd forint, míg az agrárfoglalkoztatás támogatására 3 milliárd forint fordítható.
Kérdésre válaszolva Benedek Fülöp elmondta: az FVM és a demonstráló gazdák közötti megállapodás alapján kifizetendő pénzekhez a gazdálkodók május táján juthatnak hozzá. A tárca sajtóosztálya közölte: az agrármegállapodás mintegy 30 milliárd forintba kerül majd.

AZ AGRÁRGAZDASÁG EURÓPAI INTEGRÁCIÓJA
Magyarország európai uniós csatlakozása legnagyobb mértékben az agráriumra lesz hatással, előnyökkel és megpróbáltatásokkal egyaránt - hangsúlyozta Németh Imre február 26-án Bábolnán, "Az agrárgazdaságunk európai integrációja" című előadássorozat nyitórendezvényén.

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter elmondta: annak, hogy Magyarország az úgynevezett területalapú támogatási rendszert választotta, több előnye lesz. "A tavalyi összesítés szerint 4,5 millió hektár földterületre kapunk támogatást, hektáronként átlagosan 17 ezer forintot, négy állattenyésztési és három növénytermesztési célra és ehhez társul a központi kormányzati kiegészítés". (Február 20-án, az Agro+Mashexpo Kiállításon az FVM illetései részletesebben az alábbiakat közölték: a területalapú támogatások esetében az EU-tól ez év végén, jövő év elején érkező kb. 17 ezer forint/ha (ez az a bizonyos EU 25%) összegre a növénytermesztők közül nemcsak a GOFR (Gabona, Olajos, Fehéje, Rost) növényeket termesztők, hanem a szőlős, gyümölcsös gazdák is számíthatnak, sőt a legelő tulajdonosok egy bizonyos része is. A támogatás alsó határa 1 ha, de a szőlő és a gyümölcs esetében folynak a tárgyalások a 0,3 hektáros alsó határ megállapításáról.

A fenti összeget kiegészíti a magyar költségvetés által biztosított, kb. 22-25 ezer forint/ha (ez az a bizonyos nemzeti 30%), de az EU kikötése szerint csak GOFR növények termesztésére, valamint szarvasmarha és juh tartására jár majd. Ebből az összegből kíván a kormány a hírösszefoglalónk legelső hírének (AGRÁRMEGÁLLAPODÁS) 1. pontja szerinti előlegeket kifizetni ez év május-júniusáig. - főszerk.)
Az első év biztosan átrendezi a termelési szokásokat és a piaci körülményeket, mert - mint fogalmazott a miniszter - a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar hihetetlen versenynyomásnak lesz kitéve. "Emiatt kell jól átgondolni, hogy mit és mennyit termeljenek a gazdák és a különféle csoportok" - tette hozzá.
Fontosnak nevezte, hogy a termelők egyaránt figyeljék a versenytársakat és a piacot, és az eddigieknél nagyobb szerepet kell vállalniuk magukra az érdekvédőknek is, ugyanis "egy-egy magyar gazdálkodó nehezen tud eredményesen versenyezni az évtizedek óta jól szervezett nyugati virág, vagy gyümölcstermelő szövetkezetekkel."

EU-TÁMOGATÁS A MAGYAR VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMHOZ
Létrejött a megállapodás Magyarország és az Európai Unió között a 2004-2006 közötti időszakra vonatkozó magyar mezőgazdasági és vidékfejlesztési operatív programról.
A program - amely többek között a versenyképesség javítására, a tartós fejlődésre, a munkahelyek megőrzésére és a vidéki övezetek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt - e három év alatt 317,2 millió eurós támogatást kap, s ezt magyar részről a költségvetés 105,6 millió eurós összeggel egészíti ki. A megállapodás hírét bejelentve Franz Fischler méltatta a magyar kormányt "azért a jelentős előrelépésért, amelyet Magyarország tett a strukturális alapok jövendő programjainak előkészítése során."
A program prioritásait a magyar hatóságok határozzák meg és döntik el, hogy mely tervek részesülhetnek az EU támogatásából. Fischler sürgette a magyar hatóságokat: gyorsítsák fel a szükséges ügyintézési eljárást, hogy a lehető legnagyobb mértékben igénybe vehessék az EU-támogatást.

Az EU által jóváhagyott magyar program a következő elemeket tartalmazza:

- versenyképes mezőgazdasági termékek támogatása: az EU ehhez 180,9 millió eurót ad 2004-2006 között. Ez a fejezet a mezőgazdasági termelés (ideértve a halászatot is) versenyképességének fejlesztését célozza, olyan beruházásokkal, amelyek csökkentik a költségeket és növelik a hozzáadott értéket, illetve a termékek minőségét. Fontos szempont a környezet védelme, a higiénia és az egészségügyi feltételek, valamint az állatok jólétét szolgáló normák javítása.
- az agráripar modernizálása: az EU-támogatás itt 44,4 millió euró.
- a vidéki körzetek fejlesztése, 84 millió eurós közösségi hozzájárulással. Itt fontos szempont a munkahelyteremtés, hogy e körzetekben a mezőgazdaság mellett más tevékenységek (például falusi turizmus, kézműves ipar) is megjelenjenek. E fejezetben szerepel az infrastruktúra fejlesztése is, mint amely fokozza a vidéki körzetek vonzerejét.
- technikai jellegű támogatás (az EU-hozzájárulás itt 7,9 millió euró.)
Az Európai Unió a 2004-2006 közötti időszakban 22 milliárd eurót szán a 10 csatlakozó ország helyzetének javítására a strukturális alapokból és a kohéziós alapból. Magyarország összesen 1,995 milliárd euróhoz juthat a strukturális alapokból, s ezt kiegészíti 1,1 milliárd euró a kohéziós alapból a különböző infrastrukturális beruházások finanszírozására.
(forrás: MTI)

Top 100 Best Websites Monitored by: InternetSeer - Web Site Monitoring

powered by Pointernet-DB Kft.

E-mail:pointernet@axelero.hu