Agrárágazat főoldal   Agrárágazat 2003 Október


Tartalomjegyzék Növényvédelmi teendők az őszi időszakban A cukorrépa-termesztés helyzete hazánkban Utolsó lap

Kukorica és cirokfélék fajtabemutatója és szakmai napja a GabonaKutatóbanA Gabonatermesztési Kutató Kht. szeptember 2-3.-án, újszegedi telephelyén tartott nagysikerű kukorica és cirok fajtabemutatót.
A rendezvény keretében a délelőtt folyamán érdekes előadásokat hallhattunk a kukorica és a cirok termesztéséről, gazdasági helyzetükről. Ezek összefoglalásaként megállapíthatjuk, hogy az uniós csatlakozást követően a kukoricatermesztés előtt nagy jövő állhat és a ciroktermesztés jövedelmezősége is tovább nőhet.
A megfelelő nyereség eléréséhez természetesen szükséges az alanyi jogon járó támogatásokhoz való hozzájutás. Ezek alapfeltétele a regisztráció, azonban ezen a téren még mindig sok a lemaradásban lévő gazdálkodó!
Ugyanilyen fontos feladat a megfelelő termelési szerkezet kialakítása, a kellő technikai színvonal megteremtése, és végül, de nem utolsó sorban a fémzárolt vetőmagvak használata.
A vetőmag kérdésénél feltétlenül ki kell emelni, hogy olyan vetőmagot kell választanunk, ami lehetőségeink és az adott természeti körülmények között a legköltséghatékonyabban, a legtöbb hasznot hajtva terem. A kukorica esetében ez a vetőmag ára és a termelési költségek mellett a vízleadó képesség kérdését is felveti, hiszen a magas szárítási költségek jelentősen ronthatják a nyereséget.
A természet szárító képességére bezzeg nem lehetet panasz az idén! Az aszály hatalmas károkat okozott és felhívta a figyelmet arra is, hogy ilyen körülmények között csak kellő szakmai hozzáértéssel lehet sikeresen termelni. A kukorica esetében ez azt jelenti, hogy a megfelelő fajta megválasztása mellett, többek között kisebb tőszámra, átgondolt termesztéstechnológiára és öntözésre van szükség. Az aszálykár mérséklésére adott esetben megoldást nyújthat a kukorica és a takarmánycirok tömegtakarmányként történő együttvetése is.
A szárazság mellett a kukorica bogár kártétele is egyre több fejtörést okoz a termelőknek. Az ellene való védekezésnél nagyon fontos a monokultúrás termesztés elkerülése, azaz a 2-3 évenkénti növényváltás betartása. A vegyszeres védekezésre már a lárvák esetében is fel kell készülni csávázással, talajfertőtlenítéssel, az imágók ellen pedig fontos a térségi, több termelő összefogásával, együttesen végrehajtott védekezés, mert a kezelések csak így lehetnek igazán hatékonyak.
A GMO (genetikailag módosított) hibridek alkalmazása 2007-ig bizonyosan várat magára az egész Unióban, azonban a kísérleti eredmények eddigi állása szerint teljes védettséget ezek sem élveznek a kukorica bogárral szemben, mint ahogy a biológiai védekezési eljárások sem hoztak áttörést ezidáig.
Végül, de nem utolsó sorban az FM Hivatal Csongrád megyei munkatársa hívta fel a jelenlévők figyelmét arra a problémára, hogy a különböző károk, így az aszálykárok kapcsán beadott kártérítési igényeknél, a feltüntetett területek nagysága sokszor eltér a korábban bejelentett területek nagyságától, így pedig a kártérítési igény hibás és visszaküldésre kerül.
Az előadások után finom ízelítőt kaphattunk kukoricából készült pékárukból és süteményekből, majd következhetett a gyakorlati fajtabemutató.
A Gabonatermesztési Kutató Kht. által ajánlott hibridek sora évről évre módosul. Az új hibridek helyet kérnek, és háttérbe szorulnak azok, amelyek jelentősége, piaci forgalma csökken. Az újak közül figyelemre méltóak a Szegedi SC 271, a Szegedi SC 352, a Szegedi TC 377, és a Szegedi SC 463 R. A 2003-as tavaszi forgalmazásban már e hibridek szerepeltek, bár vetőmagjuk korlátozott mennyiségben állt rendelkezésre. Az elmúlt év kedvező kísérleti tapasztalatai és a hibridek iránti érdeklődés alapján 2003-ban nagyobb vetőmagkészletet állítanak elő, hogy 2004. tavaszán már nagyobb igényt tudjanak kielégíteni. Az újdonságok közé tartozik a kísérleti jelleggel szaporított Szegedi TC 273 és Szegedi TC 462 elismert hibridek, valamint a Szegedi 269, harmadik éves fajtajelölt.
A GK Kht. szakemberei kiemelték: egy-egy fajtaajánlatot elvileg a forgalmazott vetőmag mennyisége minősít, napjainkban azonban inkább azt tapasztaljuk, hogy a vetőmagforgalmat a promócióba fektetett pénz határozza meg. Véleményük szerint a vetőmag cégek egyes hibridjei között kisebb a különbség, mint azt feltételeznénk az értékesített vetőmag mennyisége alapján. A fajtatulajdonosok a piacért, az eladható zsákok mennyiségéért minden évben versenyre kelnek. A verseny nemes, a verseny nyertese pedig a kukoricatermelő kell, hogy legyen - tették hozzá.
A derékhad
A korábban elismert hibrideket elsősorban a termesztési tapasztalatok, az újakat pedig legtöbbször csak a kisparcellás kísérletek eredményeivel lehet jellemezni. A Magyarországon forgalmazott hibridek értékéről legnagyobb biztonsággal az OMMI leíró fajtajegyzéke alapján tudunk tájékozódni. A leíró fajtajegyzékben az elismert hibridek rövid jellemzésén túl az évenként elvégzett kisparcellás kísérleti eredményeket tanulmányozhatjuk.
Az elismert hibridek kísérletében 2002-ben az igen korai hibridek közül a Szegedi SC 271 és Szegedi TC 273 rangos helyet értek el. A Szegedi SC 271 4,7%-kal múlta felül a kísérleti átlagot, teljesítménye minden kísérleti helyen átlagon felüli, előnye a kedvezőtlenebb termőhelyeken egyértelműen megmutatkozott. Utóbbi termőhelyek esetében a termőtőszámot néhány ezer növénnyel csökkenteni is lehet, mert az egyes növények szép nagy csöveket nevelnek. Koraisága ellenére a tenyészterületet nagyon jól hasznosítja.
Az Ella a GK Kht. vetőmagforgalmának egyik meghatározó hibridje. Termőképessége az elismert hibridek kísérletében standard szinten van. Azonban, ha az OMMI elismert hibridek kísérletéből csak az aszály sújtotta termőhelyeket vizsgáljuk és külön értékeljük a hibrideket, az Ella termőképessége 7,3%-kal múlja felül a standard szintet. Ez az adat is jól alátámasztja az Ella kiváló szárazságtűrésére vonatkozó kedvező tapasztalatokat.
2002-ben először szerepelt a Szegedi SC 352 az elismert hibridek kísérletében. Termőképessége 9,54 t/ha, 8,1%-al volt jobb a standard szintnél. A hibrid FAO száma 340, tehát a kiemelkedő termőképesség nagyon kedvező betakarításkori szemnedvességgel párosul.
A középérésű tenyészidejű hibridek körében a Veronika szintén inkább az aszályos években teljesít átlagon felül. A Szegedi SC 463 R pedig az eddigi eredmények alapján az intenzív, kedvező termőhelyek hibridje. Éréskor a levélzet hosszan zöld marad, kiegyenlített, szép habitusú. A háromvonalas hibridek jelentős számban vannak jelen a GK Kht. fajtaajánlatában, az Anita, a Szegedi TC 277, a Bella, a Szegedi TC 367 mind jelentős szerepet töltenek be. Ajánlatukban újabb TC hibridek is megjelentek, a Szegedi TC 377 legfontosabb termesztési tulajdonságaiban például versenyképes az ismert kétvonalas hibridekkel is. A szegedi SC 352-vel együtt ezt a két hibridet ajánlják biotermesztésre, mert gyomelnyomó képességük átlagon felüli.
2003-ban, az üzemi fajtasorokban több új, bevezetés alatt álló hibridjük is van, melyekről a betakarítással fognak értékes adatokhoz jutni.
Cirokfélék
A GabonaKutató munkatársai a takarmánycirok (szemes- és siló, valamint szudánifű) fajtákat és hibrideket, valamint a seprűcirok fajtákat a kukoricával együtt mutatták be.
2003 tavaszán nagyon sokan keresték a silócirok hibrideket és a szudánifüvet, azonban a Kht. vetőmagkészlete elmaradt a piaci igényektől. Mindezeket figyelembe véve, 2004-re már megfelelő készlettel készülnek.
Mint azt a szakemberektől megtudtuk, a seprűcirok fajtáknál a belső piac kiegyensúlyozott, és egyre több külföldi termelő is érdeklődik a növény vetőmagja iránt, ami igazi szegedi kuriózum.
A fajtabemutató után, a GabonaKutató jó szokásának megfelelően, ízletes ebéd és kötetlen beszélgetés várta a meghívottakat.

Szabó - Kocsis János
Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása

Agagrárágazat Archívum, év/hónap
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10
10 09 09 10 10 10 08 10 10 10 09
08 08 09 09 08 06 09 09 09 09 08
06 06 08 08 06 05 08 08 08 08 07
05 05 06 06 05 04 06 06 06 06
04 04 05 05 04 03 05 05 05 05 05
03 03 04 04 03 02 04 04 04 04 04
02 01 03 03 02 03 03 03 03 03
01 02 02 02 02 02 02 02
01 01 01 01 01