AGRÁRÁGAZAT, Mezőgazdasági havilap 2003 Május
HIRDETÉS-ON-LINE
INGATLAN
UTAZÁS
LOVAGLÁS
KUTYA
MEZŐGAZDASÁG
FORUM
REGISZTRÁCIÓ
MAGAZIN
ÚJSÁGOK
TARTALOM
CÉGINFORMÁCIÓ
e-mail: pointernet@axelero.hu


Lapzártától lapzártáig
A csatlakozási tárgyalások eredményei...
Aktuális növényvédelem
Jelentős tápanyag hiány a hazai földeken
Servitec Kft
A 60-90 kW teljesítményű, univerzális traktorok kiválasztása
(VII. rész)
A Magyar Öntözési Egyesület 2003. évi rendes közgyűlése
Miért érdemes öntözni a szőlőt?
Saját kúttal - gazdaságosabb!
Mikroöntözés
A KITE AJÁNLATA HÍGTRÁGYAKEZELÉSRE
Zöldségek, gyümölcsök hűtött tárolása, rakatolása
Esettanulmány a relatív páratartalom fontosságáról
Hogyan tegyük jövedelmezőbbé az állatok téli tartását
VIGYÁZAT! KULLANCSVESZÉLY!
A magyar juhtenyésztés helyzete és fejlesztési problémái
Pillanatkép strucc-ügyben
Malactakarmányozási Szimpózium Mélykúton
Baromfiistállók és telepek
Gyümölcs-szárítmányok csomagolása
Csomagolószerek és felhasználási területük II.


Pillanatkép strucc-ügyben

2003. február 16-án Londonban tartotta alakuló ülését az EOC (European Ostrich Council - Európai Strucctanács). Megállapodás született arról, hogy az EOC célja többek között, hogy lobbizzon az európai strucctenyésztés érdekében a különböző politikai és döntéshozó testületeknél, minden eszközzel küzdjön az európai strucctenyésztőkért. Szervezze és irányítsa a különböző kutatásokat, szemináriumokat, konferenciákat, továbbképzéseket szervezzen, segítve ezzel az ismeretek széleskörű terjesztését.
A 17 országot 30 jelenlévő képviselte. Magyarország nevében Tóth Tibor és Dr. Balogh Sándor vett részt az alakuló ülésen. Hazánkat az a megtiszteltetés érte, hogy a szavazás során egyhangúlag az egyik alelnöki tisztet mi kaptuk meg. Az EOC elnöke Luk Schelfhout - Belgium - titkára Margit Schmitt - Ausztria - alelnökök Laura Mackenzie Bontron - Franciaország - Zdravko Pandur - Horvátország, Dr. Balogh Sándor - Magyarország.
2003. április 27-én már a második találkozót tartottuk meg és megállapodás született a székhely - Bécs - a tagdíj és a szavazati jog tekintetében, nemzeti szövetségeknek 100 euro/év - 2 szavazat - egyéni tagoknak 50 euro/év - 1 szavazat.
Fontos és órákig tartó vita során alakult ki az a döntés, hogy a strucckarámok kerítése 160 cm magas kell, hogy legyen, és a férőhelyek nagysága tekintetében az alábbi adatok kerülnek majd Brüsszel illetve Strassbourg asztalára.


KORCSOPORT MAXIMÁLIS ÁLLATLÉTSZÁM CSOPORTONKÉNT FEDETT BELSŐ TÉR - ISTÁLLÓ KIFUTÓ MADARANKÉNT, MINIMÁLIS TERÜLET
1-6 hét 40 A madár nyugodt, ülő helyzetben való pihenéséhez szükséges terület 4-szerese 5 m2, de nem kevesebb, mint 100 m2
6 hét - 6 hó 40 A madár nyugodt, ülő helyzetben való pihenéséhez szükséges terület 4-szerese 15 m2, de nem kevesebb, mint 200 m2
6-12 hó A rendelkezésre álló terület nagyságától függ A madár nyugodt, ülő helyzetben való pihenéséhez szükséges terület 4-szerese 80 m2, de nem kevesebb, mint 600 m2
1 év-tenyész A rendelkezésre álló terület nagyságától függ A madár nyugodt, ülő helyzetben való pihenéséhez szükséges terület 4-szerese 150 m2, de nem kevesebb, mint 600 m2
Felnőtt madarak A rendelkezésre álló terület nagyságától, a tartási módszertől (duó, trió, hárem) függ A madár nyugodt, ülő helyzetben való pihenéséhez szükséges terület 4-szerese 250 m2, de nem kevesebb, mint 750 m2

Megállapításra került az a fontos tény, hogy az Európai Unióban a strucc a baromfiak között nyert besorolást. Lásd Euro-Lex - ratites - poultry.
Következő tanácskozásunk időpontja várhatóan július hónapban lesz. Szeptemberben Németországban nemzetközi szimpózium, Ausztriában pedig kifejezetten a struccok takarmányozásáról szóló kongresszus kerül megrendezésre.
Manapság kicsivé lett a világ. Szomorúan tapasztaltuk, hogy az egyik résztvevő, aki Magyarországra 1-5 napos strucccsibéket szállított, az EOC tanácskozást megelőző napon ellátogatott Magyarországra és elmondta, hogy megdöbbent, amikor a tőle elszállított csibéket meglátogatta, és arról tájékoztatták, hogy az eladás után semmiféle ASS-ben (After Sale Support) - eladás utáni segítségnyújtás, támogatás - a vásárló nem részesült. Kapott viszont olyan tájékoztatást, hogy a részére szállított csibék 1 éves korra kb. 200 kilósak és 3,5 m magas állatokká fogják kinőni magukat. Igaz ugyan, hogy Kanadában sikerült kitartó tenyésztői munkával egy olyan vérvonalat létrehozni, melynek kifejlett hímivarú egyedei 170 kilogrammos testsúlyt, a nőivarú egyedei 150 kg-os testsúlyt is elérő, valóban sudár termetű kitűnő benyomást keltő madarak. De az előbb említett testsúlyt csak teljes kifejlettségük, azaz 2 éves kor után érik el, továbbá - hiszen mindennek ára van - a szaporasági mutatók viszont romlottak, azaz az egy tojótól évente nyerhető tojások száma relatíve csökkent. Ebből a struccpopulációból került néhány egyed Svédországba, majd Belgiumba.
Szögezzük le végre, hazánkba 1993. április 27-e óta, amikor Hajdúnánásra az első kilenc strucc-csibe Nagy-Britanniából bekerült, ugyan sok helyről igazán színes jó és rossz genetikai háttérrel rendelkező, különböző korú struccot szállítottak be, közel járunk az igazsághoz, hogy az egyik minden tekintetben legsokrétűbb struccpopuláció gazdái vagyunk. Legyünk tehát jó gazdái!!
Segítsük egymást azzal is, hogy ne ragaszkodjunk feltétlenül külföldi állatokhoz. Éppen elég strucc-csibe van hazánkban is. Vásároljunk tehát például egy adott helyről tojócsibéket és egy biztosan nem vérrokon állományból kakasokat! Amellett, hogy nem kell a külföldi szállítás gondjait vállalnunk, így kizárhatjuk a rokontenyésztés veszélyét is! Napjainkban Európa-szerte igen sokféle állatbetegség - újak és régiek egyaránt - felütötte fejét. Sajnos minden elővigyázatosság ellenére is fennáll a veszélye annak, hogy egy külföldről származó strucc-csibe csoporttal veszélyes, tragikus veszteségeket okozó betegségeket is importálhatunk.
Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több olyan lelkiismeretes tenyésztő van sorainkban, akik évek óta nyilvántartást vezetnek állataikról, naplójukban nyomon követhető állataik termelése, teljesítménye és állategészségügyi helyzete. De az igazán figyelmes strucctenyésztők még az időjárásra, madaraik takarmányozására, a keltetésre vonatkozó részletes feljegyzésekkel is hosszú évekre visszamenőleg rendelkeznek. Azt ugye nem szükséges hangsúlyoznunk, hogy ezek a jegyzetek állattenyésztési szempontból felbecsülhetetlen értékű információkat tartalmaznak. Biztosak lehetünk abban, hogy az ilyen a strucctenyésztéshez, a szó nemes értelmében "alázattal" viszonyuló tenyésztőktől a tőlük történő állatvásárlások után értékes segítséget nyújtó támogatásra is számíthatunk.
Ha erőinket egyesítve, a sokéves tapasztalatokat közkinccsé téve, kihasználva hazánk földrajzi elhelyezkedéséből kínálkozó adottságait, ismerve legjobb jóakaratú tenyésztőink lelkiismeretes, hangyaszorgalommal végzett szelekciós munkáját, ki- és felhasználva a Magyarországon megtermelhető jó minőségű és nagy mennyiségben rendelkezésre álló takarmányok adta lehetőségeket, akkor valóban nemzetközi szinten is elismerést kiváltó eredményeket fogunk elérni!
Bizonyára mindenkit foglalkoztató kérdés, mikor lesz végre Magyarországon olyan struccvágóhíd, ahová az állatokat vágásra szállíthatják, úgy, hogy állataikért tisztességes nyereséget biztosító vételárat kaphatnak. Egy vállalkozótól nem várható el, hogy veszteséget termeljen, és egy vágóhíd, ha csak struccvágásból akar megélni, eleve bukásra van ítélve. Ezt egyébként több európai példa is bizonyítja. Ezért született az a döntés, hogy az Európai Unióban engedélyezik, hogy a különböző vágóhidakon, ahol vörös-hús előállítás folyik, térben és időben elkülönítve lehet struccokat vágni, így a "holt-időszakokat" kihasználva megoldható a strucctenyésztők égető, fojtogató problémája, úgy, hogy a vágóhíd működése is nyereségesebbé tehető. A másik lehetséges megoldás, lásd Németország, Nagy-Britannia az, hogy a nagyobb tenyésztők minisztériumi engedéllyel rendelkezve évente meghatározott számú (150-10000) állatot levághatnak a telepen kialakított "mini vágóhídon", természetesen állatorvosi felügyelet mellett, az állatvédelmi és az állatok vágására vonatkozó törvényes előírásokat betartva.
Remélhető, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás, a sok-sok problémával megküzdeni kényszerülő magyar mezőgazdaság ugyan csak kis részét képező strucctenyésztés számára is megoldást fog jelenteni, annál is inkább, hogy a struccoktól származó termékekre nincs kvóta, van viszont egy lassan, de biztosan növekvő kereslet.

Dr. Balogh Sándor

Top 100 Best Websites Monitored by: InternetSeer - Web Site Monitoring

powered by Pointernet-DB Kft.

E-mail:pointernet@axelero.hu