Az idei év a vírusok éve volt 
a paprikatermesztésben
Agrárágazat
vissza

Paprika mozaik betegség tünete a növényen

A paprika (Capsicum annuum L.) a növényvírusokkal szemben különösen fogékony kultúrnövényünk. Több mint 40 vírusfaj fertőzheti, amelyek gyakran okozhatnak járványszerűen fellépő, súlyos betegségeket. A hazai kutatások paprikán eddig 16 vírus előfordulását igazolták.Ötéves szaktanácsadói tevékenységünk alatt nem láttunk ennyiféle és ilyen súlyos mértékű vírustünet, illetve kártételt, mint idén. Feltűnően nagy számú vírussal fertőzött állománnyal találkoztunk a Jászságban, szabadföldön és a fóliás hajtásban egyaránt. Ez, véleményünk szerint elsősorban annak köszönhető, hogy az enyhe tél kedvezett a vírusvektorok (levéltetvek, tripszek) áttelelésének. Több fűtetlen duplafalú fóliás berendezésben még az egyébként hidegre érzékeny Kaliforniai virágtripsz (Frankliniella occidentalis) is sikeresen át tudott telelni. A keletkezett károkat csak súlyosbította, hogy a termelők többsége elhanyagolta a palántanevelő fertőtlenítését, valamint a palántakori rovarkártevők elleni védekezést.

A vírusbetegségek tünet alapján történő felismerése sokszor nem könnyű, aminek számos oka lehet. A tünetek kialakulását jelentősen befolyásolja a környezet, a növény kora, fajtája, kondíciója, valamint az a tény, hogy a paprika töveket egyszerre többféle vírus is fertőzheti, komplex tüneteket kialakítva. A vírusfertőzésre utaló legjellegzetesebb tünetek a levelek torzulása, mozaikos színelváltozása, gyűrűs vagy vonalas mintázottsága, a szár és a hajtások elhalása, a bogyó torzulása és szövetelhalása, a növény növekedésének gátlása

2. Paprika bokrosodása (CMV)


Szeptemberben több állományból mintát vettünk és az elsődleges szerológiai vizsgálatok eredményei alapján az alábbiakban szeretnénk összefoglalni az idény előforduló leggyakoribb vírusokat és azok jellemzőit

3. Uborkamozaik (CMV) tünete pritamin paprikán

A gazdaságilag jelentős vírusok a Tobamo vírusok (dohánymozaik vírus – TMV, paradicsom mozaik vírus – ToMV, paprika enyhe foltosság vírus – PMMV), az uborka mozaik vírus – CMV, a burgonya Y vírus – PVY, és a paradicsom foltos hervadás vírus – TSWV.

A legnagyobb gondot a bogyótüneteket okozó Tobamovírusok jelentik. A Tobamovírus-fajok közös tulajdonsága, hogy a fertőzött növényekben nagy koncentrációt érnek el, rendkívül stabilak, mechanikailag könnyen átvihetők, így hamar elfertőződhet az egész állomány. Legfontosabb fertőzési forrás a vetőmag, amelynek felületén hosszú ideig fertőzőképesek maradnak. Fertőznek azonban a talajból is. Terjesztésükben a legnagyobb szerepet (mechanikai átvitellel, metszéssel és szedéssel) az ember játssza. Specifikus állatvektoraik nem ismertek. A paprikán kívül még számos kultúr- és gyomnövényt fertőznek, amelyek további vírusforrások lehetnek.

4. Dohánymozaik (TMV) tünete paprikabogyón

Védekezni ellenük nagyon nehéz. A legtöbb esetben – ahol ezek a vírusok megjelentek – a termelő kénytelen áttérni rezisztens fajták használatára, amely a fajtaigényeknek megfelelően általában jelentős technológiai változtatásokkal jár együtt. A termelők többsége inkább kockáztat a következő évben is, minthogy ezeket a változtatásokat végrehajtsa. Rezisztens fajták használatánál gond, hogy azok csak a dohánymozaik vírus különböző patotípusai ellen nyújtanak védelmet, és a fajták között is különbség van aszerint, hogy mely patotípusokkal szemben rezisztensek (Bajnok, Cecil, Ciklon, HRF, stb.). ezeken a fajtákon más vírus is okozhat jelentős kártételt, sőt a dohánymozaikkal megegyező tüneteket is (paprika enyhe foltosság vírus – PMMV), amely a vetőmagcég és a termelők közötti nézeteltéréshez vezethet.

Tapasztalataink alapján a tobamovírusok fertőzésének mértékét erősen befolyásolja a fajta, a növényállomány kondíciója, az alkalmazott technológia, és a fonálférgek jelenléte. Meggyőződésünk szerint a talajfertőtlenítés ugyan nem pusztítja el a vírusokat, de a növény gyökerén sebzést ejtő, illetve a kondícióját legyengítő és ezáltal közvetítve vírustünetek megjelenését elősegítő talajlakó élőlényeket – elsősorban fonálférgeket – elpusztítja.

5. Tripsz kártétele palántán

A védekezési módszerek közül rendkívül fontosnak tartjuk a vírusgyanús tövek azonnali eltávolítását (és azutáni kézmosást) az állományból. Enyhébb vírusfertőzés meglétekor a növény igényeinek maximális biztosítása esetén (opt. hőmérséklet, szellőztetés, folyamatos tápanyag ellátottság, stb.) a vírustünetek a termésekről időszakosan eltünhetnek.


Az Uborka mozaik vírus (CMV) az idei évben jelentős károkat okozott szabadföldön és a fóliás termesztésben egyaránt. Megjelenését a későtavaszi levéltetű invázió után tapasztaltuk. Több állományt teljesen tönkretett. E vírus különböző törzsei okozzák a paprika úgynevezett bokrosodásos (újhitűség) betegségét. A fertőzött növényen a levelek elkeskenyednek, fényüket vesztik, enyhén mozaikossá válnak. A szár ízközei megrövidülnek és jelentős oldalhajtás képződés indul meg. A növény sok virágot hoz és azok rendszerint be is kötődnek, de a kialakult bogyók súlyosan torzulnak („gubics paprika”) és szabálytalanul színeződnek. Elsősorban a szabadföld paprikát betegíti meg, de – mint az idei év is bizonyítja – előfordulhat a termesztő berendezésekben is.

6. Paradicsom foltos elhalás vírus (TSWV) tünete ültetés után

A vírus fennmaradásában és terjedésében fontos szerepet töltenek be a vírusgazda gyomnövények és a levéltetű vektorok


.

A Burgonya Y vírus (PVY) különböző törzsei a paprika érszalagosodás betegségét idézik elő. Már a 70-es években leírták szabadföldi paprikáról, de újabban egyre gyakrabban előfordul a hajtatóházakban is.

7. Paradicsom foltos elhalás vírus (TSWV) tünete fiatal bogyón

A levéltetűvektorokkal terjedő vírusok elleni védekezés alapja a vírusátvitel megelőzése. Ez csak akkor hatásos, ha olyan készítményeket alkalmazunk, amelyek már a levéltetvek szívogatását megakadályozzák (Chess 25 WP 0,5 kg/ha, Vektafid A 3-6 1/ha).

A Paradicsom foltos elhalás vírus (TSWV) két éve van jelen a jászsági régióban, és szinte már mindenhol, általánosan előfordul. Terjedése tripszekkel, valamint mechanikai úton történhet. Tüneteire jellemző a paprikabogyó súlyos károsodása, amely szövetelhalásban, gyűrűs torzulásokban nyilvánul meg. A sárga gyűrűk és az elhalt foltok a leveleken is megjelenhetnek.

8. Paradicsom foltos elhalás vírus (TSWV) tünete Ciklon F1 fajtán

A legsúlyosabb fertőzése akkor várható, ha a palántanevelés folyamán már tripsszel fertőzött az állomány. Ilyenkor már a palánták kisebb-nagyobb százalékán láthatók a tünetek. Ezek a növények legtöbbször levelüket elhullajtják és el is pusztulnak a jobb kondícióval rendelkező – de vírussal fertőzött – növényeken a tünetek valamilyen stressz után válnak súlyossá. Ebből a szempontból kritikus időszak az ültetés után 2-3 hét, valamint a harmadik emelet kötődése utáni időszak. E vírus elleni védekezés a vírusvektor tripszek elleni rendszeres védekezésre, valamint a beteg növények azonnali megsemmisítésre korlátozódik. Ezeket már a palántanevelésben el kell kezdeni! (Gondot jelent, hogy a termelők közül sokan még nem ismerik fel időben a tripszek jelenlétét a palántanevelőben.)

A Jászságban idén előforduló jelentősebb vírusokat az 1. táblázat foglalja össze.

Összefoglalva, a vírusok ellen az alábbiakban felsorolt védekezési módszereket alkalmazhatjuk:

-Vírusmentes szaporítóanyag használata

-Magcsávázás (NaOH)

-A vírusokat terjesztő vektorok elleni védekezés

-Palántakori növényszelekció

-Az állományból a vírusgyanús tövek eltávolítása, megsemmisítése

-Gyomirtás az állományban és a fóliák környékén

-Az általános higiéniai szabályok betartása (kézzel történő mechanikai átvitel megelőzésére gyakori kézmosás a fitotechnikai munkák folyamán)

-A monokultúrás paprikatermesztés kerülése

-Rezisztens fajták használata.1. táblázat: fontosabb paprikát károsító vírusok a Jászságban

Vírus neve

Jellegzetes tünettípus

Terjedési mód

Dohány mozaik vírus

(Tobacco mosaic virus – TMV)

Zöld mozaik, Nekrózis, Szövetelhalások a bogyón

Mag, Talaj, mechanikai

Paradicsom mozaik vírus

(Tomato mosaic Tobamovirus – ToMV)

Zöld – sárgamozaik, Szövetelhalások a bogyón

Paprika enyhe foltosság vírus

(Pepper mild mottle Tobamovirus – PMMV)

Sárga mozaik, Nekrózis

Uborka mozaik vírus

(Cucumber mosaic Cucumovírus - CMV)

Bokrosodás, Virágelrúgás, Deformáció

Levéltetű vektorok, mechanikai

Burgonya Y vírus

(Potato Y Potyvirus – PVY)

Érszalagosodás, Nekrózis

Paradicsom foltos hervadás vírus

(Tomato spotted wilt Tospovirus – TSWV)

Gyűrűs foltosság, Nekrózis

Tripszek, mechanikai