Hajlékony falú szállítótartályok mezőgazdasági és élelmiszeripari árukhoz
Agrárágazat
vissza

Az ömlesztett áruk szállítására, tárolására mind gyakrabban használják a hajlékony falu szállí-tótartályokat, angol nevük (Flexible Intermediate Bulk Container) rövidítése nyomán FIBC-ket vagy népszerű nevükön big-bag-eket.
Az Európai FIBC Szövetség a következőképpen definiálja ezeket az eszközöket: hajlékony falu tartály, amely töltés után kézzel már nem mozgatható és amelyet por, granulátum, szem-csés anyagok vagy pépes termékek disztribúciójához használnak minden további csomagolás nélkül; kivitele olyan, hogy tartósan hozzárögzített vagy rászerelhető eszközzel felülről emel-hető és térfogata max. 3 m3.


A big-bag-eket legtöbbször szövött, nagy teherbírású polipropilén szövetből varrással állítják elő négyzetes vagy négyszög alakú fenékkel és a tetején 1, 2 vagy 4 emelőfüllel, igény szerin-ti töltő és ürítőnyílásokkal.
A védőképesség növelésére (pl. párnázás) a szövetet öntött polipropilén bevonattal látják el vagy igény szerint bélészsákot (ez többnyire polietilénből készül) alkalmaznak.
A hajlékony falú konténereket az alábbi 3 csoportba sorolják:
1. Nagy teherbírású (strapabíró): többszöri töltésre, ismételt felhasználásra szolgáló, javít-ható típus.
2. Általános (standard): korlátozott számú ismételt felhasználásra tervezett és engedélye-zett típus. Ha megsérül, ismételt felhasználásra már nem alkalmas (a bélészsák cseréje nem minősül sérülésnek).
3. Egyutas típus, amelyeket egyszeri töltésre és ürítésre terveztek.
A hajlékony falu konténerek teljesítőképességének jellemzésére két fő paraméter szolgál:
Hasznos terhelés ( Safe Working Load - SWL): az előállító által garantált biztonságos ter-helhetőség, kg-ban.
Biztonsági tényező (SF): a vizsgálati terhelés és a hasznos terhelés hányadosa.
A biztonsági tényező a fenti konténer-csoportokra eltérő, a strapabíró típusé 8 : 1, az általános típusé 6 : 1, az egyutasé 5 : 1.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egyutas, 500 kg hasznos terhelhetőségű konténert vizs-gálatkor 2500 kg-mal kell megterhelni, és a vizsgált minták nem repedhetnek vagy szakad-hatnak a terhelés hatására.
A fentiekben jellemzett hajlékony falu konténerek elterjedését mind műszaki, mind gazdasági előnyök indokolják. Ilyenek főleg:
- könnyen tölthető és üríthető egyszerű gépesítéssel is,
- a töltési - ürítési művelet igen gyors,
- különféle emelő és rakodógépekkel mozgathatók (pl. villástargonca, futómacska, daru)
- ismételt felhasználhatóság,
- csomagolóanyag takarékosság, környezetvédelem,
- mindezek révén igen jelentős költségcsökkentés.
A vegyipar mellett a mezőgazdaság és az élelmiszeripar napjainkban még igen jelentős zsák-felhasználó. Pedig igen könnyű belátni a hajlékony falu konténeres szállítás anyag- és költségtakarékos voltát a zsákos ömlesztett áru szállítással szemben.
Pl. 1000 kg ömlesztett anyag szállításához 20 db (50 kg-os) zsák szükséges. Ennek költsége önmagában meghaladhatja a hajlékony falu konténer árát, nem beszélve a zsákok egységra-komány képzéséhez szükséges egyéb eszközről (rakodólap, pántszalag vagy nyújtható fólia).
Ezeket az előnyöket egyre több helyen ismerik fel a magyar mezőgazdaságban és élelmiszerfeldolgozó iparban is.
Két területet emelhetünk ki, ahol már évek óta sikeresen, tömegszerűen alkalmazzák a hajlé-kony falu konténereket, összefüggésben azzal az új műszaki megoldással is, amely egy speci-ális, üresen egymásba rakható fém szerkezet segítségével akár 4 szintes halmazolást tesz lehetővé, raktári állványzat nélkül.
A Pioneer Hi-Breed Magyarország Rt. 1999 őszétől kukorica vetőmag tárolására, szállítására használ az említett keretszerkezetbe függesztett hajlékony falu konténereket, igen kedvező tapasztalatokkal.
Az UNILEVER Magyarország Kft. Bajai Hűtőház már ötödik éve (de napjainkban már szinte valamennyi hűtőház) alkalmazza a hasáb alakú hajlékony falu konténereket mélyhűtött zöldségfélék (zöldborsó, csemegekukorica, répazöldségek stb.) tárolására a lefagyasztástól a fogyasztói csomagolásig terjedő időszakban.
Az öt évvel ezelőtt vásárolt konténerek az ismételt töltési-ürítési igénybevételeket igen jól elviselik, újratöltéskor csak a bélészsákot kell cserélni, így használatuk igen gazdaságos a korábbi, egyszeri használat után eldobandó zsákos fagyasztott-árú tárolással szemben.


dr. Kertész Béla