Agrárágazat főoldal   Agrárágazat 2011 Október


Tartalomjegyzék Kukoricanemesítés a KISKUN Kutatóközpontban Szerves savak alkalmazása a szemestermény-tartósításban Utolsó lap

Gabona magvak minőségmegőrző tárolása, a raktári kártevők elleni hatékony védele


Gabona magvak minőségmegőrző tárolása, a raktári kártevők elleni hatékony védelem
Az új termény betárolása idején fontos, alapvető feladata a gazdálkodónak, hogy megfelelően előkészített, a minőségi tárolásra alkalmas tárolót biztosítson a gabona magvak vagy egyéb betakarított szemes termények számára. Ennek fontossága azért is kiemelt, mert a már eddig is nagy ráfordítással megtermelt szemes termények értékmegőrzése a tárolókban történik. Rossz tárolással kockára tehetjük a nagy fáradtsággal megtermelt termést. Gondatlanságunk eredményeként elveszhet a megérdemelt haszon.

A minőségmegőrző tárolás a megelőző (preventív) és kárelhárító (effektív) védelemből áll. A megelőző jellegű védelem biztosítása szemes termények tárolásakor, minden esetben kötelező. Elhanyagolása, vagy a szakszerűtlen kivitelezése, jelentős károk forrása lehet. Ugyanakkor a kárelhárító beavatkozás már akkor történik, amikor valamelyik károsító megjelenik a tárolás során, és kártételbe kezd. Itt a kártételi helyzet felismerése majd a beavatkozás gyorsasága, és annak szakszerűsége a fontos kérdés. Ebből is jól látható, hogy a megelőző védelem biztosítását követően a tárolás során is vannak feladataink. Ez abból áll, hogy folyamatosan biztosítsuk a tárolás minőségi feltételeit, és folyamatosan ellenőrizzük, hogy nem települt-e be a tároló térbe kártevő, és nem kezd-e károsításba a tárolt szemes terményben. Azt már hangsúlyozni is felesleges, hogy ennek elmulasztása sokba kerülhet a tulajdonosnak. A bekövetkezett kár (veszteség) már nem pótolható. Megkésett beavatkozással (védekezéssel) a kártételi folyamatot megállíthatjuk, a további károk kialakulását megakadályozhatjuk. A következőkben tekintsük át a szemes termények minőségi tárolására vonatkozó legalapvetőbb teendőinket, a kártétel megelőzés és a kár kialakulásakor adódó feladatainkat.

Betárolás előtti feladatok az üres raktárban

A 43/2010-es FVM rendelet értelmében a gazdálkodó köteles a tároló-helyek betárolás előtti és betárolást követő fertőtlenítésére, a termény minőségi megőrzésére. A betárolást megelőző üres raktár-mentesítése a takarítással és a helység karbantartásával kezdődik. Tárolásra alkalmas száraz, hűvös, jól szellőztethető tárolótérben helyezzük el az új termést. A betároláskor, korábbról ott maradt, esetlegesen fertőzött szemes termény nem lehet a terménytárolóban. Amennyiben mégis egy légtérben vagyunk kénytelenek az új és a régi terményt tárolni, azt egymástól jól elkülönítve tegyük. Az együtt-tárolt régebbi tételt az új betárolása előtt hatékonyan fertőtlenítsük le

A legbiztosabb preventív módszer, ha a betárolás előtti takarítást teljesen üres raktárban végezzük. Az ott visszamaradt, esetlegesen fertőzött termés, vagy szemét maradványokat el kell szállítani és meg kell semmisíteni. A tárolótérben használt eszközöket, tárgyakat fertőtleníteni szükséges. A raktár belső felületén (padozaton, falakon) repedések, a károsítók rejtőzködésére alkalmas mélyedések lehetnek. A kártevők itt nagy eséllyel rejtőzködnek, az új fertőzés kiinduló forrásai lehetnek Ezért ezek megszüntetéséről, fertőtlenítéséről is gondoskodnunk kell. Az ablakokra sűrűszövésű hálót kell szerelni, ha az időközben megsérült, a pótlásról gondoskodni kell. Az ajtók jól záródók legyenek, az alattuk kialakult hézag, a kártevő rovarok (és a rágcsálók) bejutását segíti. A gabonaneműek szállítására használt szállító eszközök, sőt a gépjárművek is fertőtlenítést igényelnek. Az alkalmi tárolók (padlás, istálló, hodály, stb.) megfelelően higiénés tárolásra alkalmatlanok. A termények tárolásához az igényeket kielégítő terménytárolóra van szükség. Ezért lehetőség szerint erre a célra, ezt kell biztosítani. Megjegyzendő, hogy legkönnyebben és leghatékonyabban a sima falú, résmentes felületű tárolók, mint például a fémsilók, vagy betonsilók tarthatók karban.

Az alapos takarítás után, csak a padozat és falfelületek száradását követően tárolhatjuk be a szemes terményt A tárolhatóság fontos követelménye, hogy a magvak nedvességtartalma és hőmérséklete ne emelkedjen. Nedves felületű magtárba a termény ömlesztve sem, és zsákolva sem vihető be. A tárolt termény hőmérsékletét és nedvességtartalmát rendszeresen ellenőrizni kell. Betárolás előtt fertőtlenítési céllal gyakran meszelik a falakat. A meszelés hasznos, de fertőtlenítő hatása nem kielégítő hatékonyságú, ezért a felületek rovarölő-szeres permetezésére is szükség lehet. E célra Cyren EC, Megatox 40 EC, Reldan 40 EC használható. Az üres raktár gázosítására Degesh Magtoxin (tabletta, golyó, pellet), Degesh Phostoxin Golyó, Pellets, Quikphos, vagy Tekphos készítmény használható. A gázosítást csak jogosítvánnyal rendelkező egészségügyi gázmester végezheti.

A megelőző védekezés része a betárolás-kori terményvédelem. Ez úgy történik, hogy a betárolásra használt felhordó szalag fölé permetező szórófejet szerelnek, és egyenletes permetlé eloszlással a szalagon haladó gabonát rovar-ölőszerrel lepermetezik. Tapasztalatok szerint ez a kezelés akár hat hónapig is védettséget nyújt a raktári kártevőkkel szemben. Az erre a célra használt Actellic 50 EC esetében 14 nap, a Reldan 40 EC esetében 21 nap az élelmezés-egészségügyi várakozási idő. A kezelés után a terményt élelmezési és takarmányozási célra, az előírt időig felhasználni tilos. A túlnedvesedés elkerülése végett alacsony vízmennyiséggel (300 ml/t) juttathatjuk ki a szereket, és az adagolásra is figyelemmel kell lenni.

Terménygázosítás

Amennyiben a tárolt termény-károsítókkal fertőződik, leghatékonyabban termény-gázosítással szüntethetjük meg a fertőzést, és állíthatjuk le a kártételt. A gázosítást ez esetben is, csak szakképzett egészségügyi gázmester végezheti. A felhasználással kapcsolatos előírások betartása (és betartatása) rá nézve kötelező. Ebbe a tárolótér biztonságos szigetelése és a gázosítás befejezése utáni szellőztetés is beletartozik. A raktározott gabona- és egyéb magvak kártevő irtásánál alkalmazott gázosítószerek a Degesch Magtoxin (tabletta, golyó, pellet), Degesch Phostoxin Golyó, Pellets, Detia-Gas EX-B, Magnaphos, Quikphos, Tekphos.

 

A gabona- és egyéb tárolt magvak fontosabb kártevőinek áttekintése

A tárolt szemes terményeket rágcsálók, rovarok és atkák károsíthatják.

A rágcsálók közül leggyakrabban a háziegér, a vándor- és házi-patkány károsítására számíthatunk. Az egér és patkány-mentesítés is a megelőzéssel kezdődik. Az új termény befogadására alkalmas, szakszerűen előkészített tárolótér rágcsálóktól mentes. Azaz a raktárban rágcsálók nem fordulhatnak elő és a bejutásuk lehetőségét is meg kell akadályoznunk. A rágcsálók raktári megtelepedésének megakadályozására (vagy megtelepedésük esetén elpusztításukra) rágcsálóirtó csalétek kihelyezésére van szükség. Az etetőládákban kihelyezett rágcsálóirtószer pótlásáról alkalmanként gondoskodni kell. Amennyiben a rágcsálók a raktárban megtelepedtek, járataik a raktár belsejében fellelhetők, legcélravezetőbb ellenük a gázosítás.

A rovarok közül leggyakrabban a egyes raktári kártevő bogár-fajok (zsizsikek, lisztbogarak, lapbogarak, kapra-bogarak) fordulhatnak elő. Pillangósok magvaiban a valódi zsizsikek károsítanak. A zsizsikek (vagy zsuzsokok) három faja ismert, mint a gabonazsizsik, rizszsizsik és a kukoricazsizsik. Ezek az ormányosbogarak a gabonaszemekben fejlődnek, a gabona magvakkal az egész Világon széthurcolták őket, kozmopolitákká váltak. A leggyakoribb és legismertebb raktári kártevők. A lisztbogarak raktározott magvak, vagy azok őrleményeire specializálódott gyászbogár fajok. Legismertebb a házi lisztbogár, de gyakran találkozhatunk a 3-4 mm-es kislisztbogarakkal is. A kis lisztbogarak két faja fordul leggyakrabban elő a magtárakban a kis lisztbogár és a kukorica-lisztbogár. Elhanyagolt raktárakban a zsizsikek és kislisztbogarak mellett a lapbogarak közé tartozó vörösbarna gabonabogár (jövevénybogár) is előfordul. Jelenlétükre leginkább akkor számíthatunk, ha sok a sérült szem a gabona magvak között. A gabonaszemben fejlődik a csuklyásszú félék közé tarozó gabona csuklyásszú (hibásan gabona-álszú). Kártétele esetenként jelentős lehet. A kapra-bogarak hírhedt, nagy kárt okozó raktári kártevők. Szerencsére Magyarországon ritkán fordulnak elő, de trópusi országokból alkalmanként behurcolhatják őket.

További kártevő rovarok lehetnek a raktárakban egyes lepkefajok, mint a raktári molyok. Legismertebb a lisztmoly és az aszalványmoly. Utóbbi a háztartásokban is gyakran megjelenik és felszaporodik. A raktári gabonamoly és a mezei gabonamoly is jelentős károkat okozhat. Előbbi gyakran zsákolt terményekben, utóbbi főként csövesen tárolt kukoricában jelentkezik.

Olajos magvakban, és tárolt gabona magvakban (és azok örleményeiben) károsítanak a raktári atkák. Legismertebb a lisztatka, de esetenként a barnalábú lisztatka is előfordul. Kártételük magas hőmérsékletű és nedvességtartalmú terményekben jelentkezik. A kártétel felszámolása nehéz, csak precíz gázosítással lehetséges.

A kártevők felderítése

A kárt okozó rovarok időbeli felderítése fontos kármegelőzési feladat. A felderítést, ellenőrzést folyamatosan kell végezni. Ennek módszere a vizuális raktárellenőrzés, mintavétel és a csapdázás. Utóbbi lehet mechanikus elvű és ivari feromon csalogató anyaggal működő. A mintavételre jól beváltak a mintázó-tőr, mintázó-bot, kúpos és csigás mintavevő, vagy a merítőkanál. A terményből vett mintából rostálással választjuk el a kártevőket. A mechanikus csapdák a szonda- és veremcsapda. A csapdázás előnye, hogy a terményben állandó jelleggel elhelyezve a csapdák már kis kártevő létszám esetén (azaz a jelentősebb kártételt megelőzően) is jelzik a bajt. Az ivari (szex) feromon csapdát csak néhány kártevő (főként molyok) megfigyelésére álnak rendelkezésünkre. Használatuk esetén időben, szinte a kár kialakulása előtt tájékozódunk a károsító fellépéséről. A raktárakban állandó működtetésük ajánlott.

Vitathatatlan, hogy a szemes termények minőségmegőrző tárolása alapvető érdekünk és feladatunk. Ennek biztosítása már a tárolásra való felkészüléssel kezdődik, és a termény kitárolásával (elszállításával) fejeződik be.

dr.Szeőke Kálmán

növényvédelmi szakmérnök

(Székesfehérvár)

Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása

Agagrárágazat Archívum, év/hónap
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10
10 09 09 10 10 10 08 10 10 10 09
08 08 09 09 08 06 09 09 09 09 08
06 06 08 08 06 05 08 08 08 08 07
05 05 06 06 05 04 06 06 06 06
04 04 05 05 04 03 05 05 05 05 05
03 03 04 04 03 02 04 04 04 04 04
02 01 03 03 02 03 03 03 03 03
01 02 02 02 02 02 02 02
01 01 01 01 01