Dieta főoldal   Fokhagyma


Tartalomjegyzék Fokhagyma - The Science Behind Garlic Fokhagyma - A Primer on the Chemistry of Garlic Utolsó lap

Fokhagyma - Chemists Shed Light On Health Benefits Of Garlic

Vegyészek fényt derítettek a fokhagyma egészségügyi előnyeire
Chemists Shed Light On Health Benefits Of Garlic

ScienceDaily (Jan. 31, 2009) — A Queen''''s-led team has discovered the reason why garlic is so good for us

Researchers have widely believed that the organic compound, allicin – which gives garlic its aroma and flavour – acts as the world''''s most powerful antioxidant. But until now it hasn''''t been clear how allicin works, or how it stacks up compared to more common antioxidants such as Vitamin E and coenzyme Q10, which stop the damaging effects of radicals.

"We didn''''t understand how garlic could contain such an efficient antioxidant, since it didn''''t have a substantial amount of the types of compounds usually responsible for high antioxidant activity in plants, such as the flavanoids found in green tea or grapes," says Chemistry professor Derek Pratt, who led the study. "If allicin was indeed responsible for this activity in garlic, we wanted to find out how it worked."

The research team questioned the ability of allicin to trap damaging radicals so effectively, and considered the possibility that a decomposition product of allicin may instead be responsible. Through experiments with synthetically-produced allicin, they found that an acid produced when the compound decomposes rapidly reacts with radicals.

Their findings are published in the January 2009 issue of the international chemistry journal Angewandte Chemie.

"Basically the allicin compound has to decompose in order to generate a potent antioxidant," explains Dr. Pratt, who is Canada Research Chair in Free Radical Chemistry. "The reaction between the sulfenic acid and radicals is as fast as it can get, limited only by the time it takes for the two molecules to come into contact. No one has ever seen compounds, natural or synthetic, react this quickly as antioxidants."

The researcher is confident that a link exists between the reactivity of the sulfenic acid and the medicinal benefits of garlic. "While garlic has been used as a herbal medicine for centuries and there are many garlic supplements on the market, until now there has been no convincing explanation as to why garlic is beneficial," says Dr. Pratt. "I think we have taken the first step in uncovering a fundamental chemical mechanism which may explain garlic''''s medicinal benefits."

Along with onions, leeks and shallots, garlic is a species in the family Alliaceae. All of these other plants contain a compound that is very similar to allicin, but they do not have the same medicinal properties. Dr. Pratt and his colleagues believe that this is due to a slower rate of decomposition of the allicin analogs in the onions, leaks and shallots, which leads to a lower level of sulfenic acid available to react as antioxidants with radicals.

The study was funded by the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC) and the Ontario Ministry of Innovation. Other members of the research team are Queen''''s Chemistry post-doctoral researcher Vipraja Vaidya and Keith Ingold, from the National Research Council of Canada.

-----------------------------------------

Nyers fordítás (Google)

Vegyészek fényt derítettek a fokhagyma egészségügyi előnyeire

ScienceDaily (január 31, 2009) - A Queen''''s által vezetett csapat felfedezte az oka annak, fokhagyma, így jó nekünk.

A kutatók széles körben hitték, hogy a szerves vegyület, allicin - amely a fokhagyma illatú és ízű - működik a világ legerősebb antioxidáns. De eddig nem volt világos, hogyan működik allicin, vagy hogyan stack-ig képest gyakrabban antioxidánsok, mint például E-vitamin és Q10 koenzim, melyek gátolják a káros hatásait gyökök.

"Nem értettük, hogyan fokhagymát is tartalmazhatnak, mint egy hatékony antioxidáns, mivel nem volt olyan jelentős összeget a típusú vegyületek általában felelős a magas antioxidáns a növényekben, mint például a flavanoids található zöld tea vagy a szőlő," azt mondja, kémia tanár Derek Pratt, aki a tanulmány vezetője. "Ha allicin valóban felelős ennek a tevékenységnek fokhagymát, azt akarta, hogy megtudja, hogyan működött."

A kutatócsoport megkérdőjelezte képességét, allicin, hogy csapdába káros gyököket, így hatékonyan, és úgy ítélte meg annak lehetőségét, hogy a bomlástermékeként allicin ehelyett a felelős. Kísérletek segítségével a szintetikusan előállított allicin, azt találták, hogy a savas előállított, amikor a vegyület gyorsan lebomlik reagál gyököket.

Eredményeiket teszik közzé a januári 2009 kérdését a nemzetközi kémiai folyóirat Angewandte Chemie.

"Alapjában véve a allicin vegyület felbomlását, hogy létrehoz egy erős antioxidáns," magyarázza Dr. Pratt, aki a kanadai Research elnök Free Radical kémia. "A reakció közötti sulfenic sav és gyökök olyan gyors, mint meg is kap, kizárólag csak a szükséges időt a két molekula történő érintkezésre. Soha senki sem látott vegyületek, természetes vagy szintetikus, reagálnak a leggyorsabban antioxidánsok. "

A kutató bízik abban, hogy kapcsolat áll fenn a reaktivitás a sulfenic sav és a gyógyszer előnyei fokhagyma. "Míg a fokhagyma óta használják, mint a gyógynövény évszázadok óta, és sok fokhagyma-kiegészítők a piacon, mostanáig nem volt meggyőző magyarázatot, hogy miért fokhagyma előnyös," mondja Dr. Pratt. "Azt hiszem, megtette az első lépést feltárásában alapvető kémiai mechanizmust, amelyek magyarázatot adhatnak a fokhagyma gyógyászati ellátások."

Együtt hagyma, póréhagyma és mogyoróhagyma, fokhagyma faj a családban Hagymafélék. Mindezen egyéb növények tartalmaznak egy olyan vegyület, amely nagyon hasonlít a allicin, de nem azonos gyógyászati tulajdonságokkal. Dr. Pratt és kollegái úgy vélik, hogy ez miatt lassúbb lebomlása az allicin-analógok a hagymát, szivárgások és gyöngyhagyma, ami alacsonyabb szintű sulfenic sav álló reagálni, mint antioxidánsok a radikálisok.

A tanulmányt finanszírozott a Természettudományi és Műszaki Kutatási Tanács Kanada (NSERC) és az Ontario Minisztérium Innovációs. Többi tagja a kutatócsoport a Queen''''s kémia posztdoktori kutató Vipraja Vaidya és Keith Ingold, a Nemzeti Kutatási Tanács Kanada

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/01/090130154901.htmEgyedi keresés a POINTERNET Diéta oldalaira vonatkozóan


Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása