Transpack főoldal   Transpack 2012, 4. szám


Tartalomjegyzék Szabályok erdejében tapogatózva Mostan színes tintákról álmodom Utolsó lap

Pályázati aktualitások

Az előző számban az Új Széchenyi Terv keretében újdonságként megjelenő Mikrovállalkozások fejlesztése (GOP-2011-2.1.1/M; KMOP-2011-1.2.1/M) elnevezésű pályázati lehetőséggel foglalkoztunk. Jelen cikkünkben egy másik igen népszerű pályázati lehetőséggel ismertetjük meg az érdeklődőket.

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása (GOP-2011-2.2.1, KMOP-2011-1.2.5.)

Jelen pályázati kiírás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs technológiai megoldások hatékony alkalmazása révén. A pályázat a hazai kis vállalkozások számára nyújt fejlesztési lehetőségeket 2011.július 1.-től 2012. december 31-ig, vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig.

Támogatott tevékenységek

1. Vállalati CRM, értékesítés terület;

2. Gyártási terület;

3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;

4. Kontrolling és döntéstámogatás;

5. Beszerzési, logisztikai terület;

6. Táv- és csoportmunka támogatás;

7. Pénzügyi, számviteli terület;

8. Internetes értékesítés

9. Internetes megjelenés

10.Munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) bevezetése;

11. Elektronikus iratkezelési rendszer bevezetése

12. Kiegészítő, (tudásmenedzsment vagy ERP-hez kapcsolódó mobil technikát használó, vagy térinformatikai és földrajzi információs (GIS), vagy RFID technológiát alkalmazó) specializált rendszer bevezetése

A pályázat készítése során a fenti 12 célterületből legalább két célterületet kell kiválasztani. A 9-12.szám alatti célterület csak az 1-8. célterület közül választott támogatható tevékenységgel együtt pályázható. Az „Internetes értékesítés” és az „Internetes megjelenés” célterületek együttesen nem pályázhatóak.

Fontos, hogy az 1-3. célterületek csak azon pályázók esetében támogathatóak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt. 

A pályázat az alábbi fejlesztések megvalósítását nem támogatja:

a) Meglévő, adott típusú rendszer felhasználószám bővítését

b) Meglévő, adott típusú rendszer verziófrissítését

c) Meglévő web áruház vagy honlap esetén kizárólag tartalomfrissítését, arculat átalakítását

d) Meglévő rendszer által lefedett célterület kiegészítését

e) Korábban támogatásban részesült célterületre irányuló fejlesztést a fenntartási időszak végéig.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

  • Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,
  • Szövetkezetek, gazdasági kamarák, vállalkozások érdekképviseletét ellátó szervezetek,
  • Kereskedelmi-szakmai szervezetek, szövetségek és kamarák, nonprofit szervezetek.

A pályázati kiírásra csak olyan szervezet nyújthat be pályázatot, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt. 

A pályázatban a partner vagy kapcsolt vállalkozások egy vállalkozásnak minősülnek.

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft, de maximum a meghatározott támogatási mértéknek megfelelő arányban. Ez a mérték a Konvergencia Régiókban 50%, a Közép-Magyarországi Régióban 40%. 

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akinek a saját tőkéje a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív, vagy akinek a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent.

Továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki nem rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel.

Támogatott tevékenységek

  • Információs technológia-fejlesztés.
  • Tanácsadás igénybevétele.

A pályázóknak az alábbi kötelező vállalásokat kell teljesíni:  

  • A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá.

Emellé még az alábbiak közül egyet vállalni kell:

  • A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben a pályázó üzleti tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a pályázat keretében elnyert támogatás értékének 25%-át, a Közép-Magyarországi Régióban legalább az 50%-át, vagy
  • A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben az elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedésének el kell érnie a pályázat keretében elnyert támogatás értékének legalább a 120%-át, a Közép-Magyarországi Régióban a 200%-át.

A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie.

A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással termelő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt befejezését követő 3. év végéig az adott régióban fenntartja és üzemelteti.

Pályázati hírek, információk

  • 2012. március 29-én felfüggesztés került a KMOP-2011-1.2.1./M pályázati kiírás, így e konstrukció keretén belül a Közép-Magyarországi régió vállalkozásai nem pályázhatnak.
  • Kiírásra kerültek a munkahelyi képzéséket támogató pályázati lehetőségek mind a mikro- kis-közép és nagyvállalatok számára. A pályázatok kódszáma TÁMOP 2.1.3.A-B-C.

 

Jelenleg futó és várható pályázati lehetőségek

Ebben a rovatban a következő hónapokban aktuális, az iparág és az újság célközönsége számára releváns néhány pályázati lehetőségre hívjuk fel a figyelmet. Az alábbi táblázat a legnépszerűbb gazdaságfejlesztési pályázatokat mutatja. A felsorolt jogcímeket az említett szempontok szerint önkényesen ragadtuk ki az Új Széchenyi Terv széleskörű lehetőségeiből.

Somogyi Tibor, Berkes István; Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda

 

 

Jogcím

Beadási határidő

Támogatás

%

Támogatás

MFt

Támogatott tevékenységek köre

Egyéb információ

Mikrovállalkozások fejlesztése

2011.03.01-2012.12.31.

45 %

1-10 MFt

Eszközbeszerzés, információs-technológia fejlesztés, ingatlanvásárlás, felújítás, bővítés

Hitellel kötelezően kombinálandó pályázati lehetőség. Folyamatos bírálat, jogosultsági kritériumok alapján.

KMR-ben 2012.03.29.-től felfüggesztve!

Mikro-, kis- és középvállalkozások

 technológiai fejlesztése

2011.03.01-2012.12.31.

40 %

3-20 MFt

Eszközbeszerzés, információs-technológia fejlesztés

Folyamatos bírálat jogosultsági kritériumok alapján.

KMR-ben 2012.01.28-tól felfüggesztve!

Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

2011.03.01-2012.12.31.

max. 35%

15-100 MFt

Eszközbeszerzés, információs-technológia fejlesztés, infrastrukturális és ingatlan beruházás

Szakaszos elbírálás, bírálat pontozási rendszer alapján.

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

2011.07.01-2012.12.31.

40-50%

1-10 MFt

Információs technológia-fejlesztés, tanácsadás igénybevétele

Folyamatos bírálat jogosultsági kritériumok alapján.

Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergen-cia és a Közép-Magyarországi régiókban

2012.05.01-től

folyamatos

25-100 %

max. 10 MFt

Szakmai képzések, idegen nyelvi képzések, a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések, számítás-technikai, informatikai képzések.

A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos.

Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a konvergencia és a Közép-Magyarországi régiókban

2012.05.01-2012.05.31.

25-100 %

1-50 MFt

Szakmai képzések, idegen nyelvi képzések, a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések, számítás-technikai, informatikai képzések.

A határidő lejárta után a benyújtás - forráskimerülésig – augusztus, november, február, május hónapokban minden hónap első napjától az utolsó napjáig lehetséges. 

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergen-cia és a Közép-Magyarországi régiókban

2011.05.01-2012.05.31.

25-100 %

5-150 MFt

Szakmai képzések, idegen nyelvi képzések, a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések, számítás-technikai, informatikai képzések.

A határidő lejárta után a benyújtás - forráskimerülésig – augusztus, november, február, május hónapokban minden hónap első napjától az utolsó napjáig lehetséges.
Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása