HIRDETÉS-ON-LINE
SZTARVILÁG
SZÍVÜGYEK
DIVAT
ÉLETMÓD
DIÉTA
SZÉPSÉG
FORUM
REGISZTRÁCIÓ
MUNKA
KÉPZÉS
ZENE
AKT, MODEL
PSZICHOLÓGIA
PSZICHOLÓGIA- LINKEK

POINTERNET MAGAZIN, DIÉTA, SZTÁRVILÁG, SZÍVÜGYEK, DIVAT, SZÉPSÉG, ÉLETMÓD,KÉPZÉS, MUNKA, SZABADIDŐ

Merevedési zavar Ismeretek, gyakorlati tanácsok; olyan esetekkkel kacsolatban, amelyeket nem mindig tudunk megoldani tapasztalatok hiányában.


Galériák felnőtteknek


Afrodiziákum, Bogumil Elixír


Kábítószer és/vagy drog?

A Szokás, kóros szokás, hozzászokás – e fogalmak között a határ nem éles. Életünkben nagyon fontos szerepet játszanak a szokások, de ki tudja megmondani, hogy mikor válik a szokás rossz szokássá? A legklasszikusabb példa rá az alkoholfogyasztás. Általában elfogadott tény, hogy a mérsékelt alkoholfogyasztás hozzátartozik a társasági érintkezéshez, a mindennapi élethez. Ugyanakkor az alkoholfogyasztás bizonyos mértéke már egyértelműen kimeríti a kezelendő betegség kritériumait. A társadalom – az alkoholhoz képest – jobban elfogadja a dohányzást és sokkal kevésbé a kábítószerek fogyasztását. Pedig mindhárom esetben könnyen kialakulhat kóros hozzászokás, az addikció.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által kiadott definíció szerint „kábítószer minden olyan anyag, amely a fogékony biológiai struktúrák ingerléséhez vezet, amelynek fogyasztása tiltott, vagy a nem tiltott anyagok közül, amelyek fogyasztása veszélyes, visszaélésre alkalmas vagy deviáns”.

A toxikomániával kapcsolatos kérdések ma világszerte az orvostudomány, a pszichológia és a szociológia legvitatottabb kérdései közé tartoznak. A közvélemény érdeklődése évről évre nő. Bár a tömegkommunikációs eszközök, a játékfilmek és a szépirodalom alkotásai elárasztanak bennünket különböző, külföldről érkező információkkal, ezek helyes értékelése nem biztosított. Hiányoznak olyan ismeretterjesztő, felvilágosító művek, melyek a közvélemény számára hozzáférhetőek lennének. Felvilágosítás hiányában pedig a beáramló információk téves következtetésekre vezetik a hozzá nem értőket, sőt, a kábítószerkérdéssel szakszerűen nem foglalkozó szülőket, pedagógusokat. Magyarországon a legnépszerűbb a DADA-program (dohányzás-alkohol-drog- AIDS).

Minden történelmi, társadalmi kultúrkörnyezetnek megvolt a specifikus kábítószere. Az évezredek óta ismert kábító hatású anyagok rendkívül érdekes módon terjedtek el lelőhelyükről. Terjedésük útvonalát történelmi, gazdasági, szociokulturális körülmények befolyásolták. A használt növények vagy drogok jellemzők népekre, kultúrákra és földrajzi területekre. A drog nem azonos a kábítószerrel. A drog: az angolszász nyelvhasználatban gyógyszert, kábítószert jelent. A klasszikus gyógyszertani tankönyv szerint kábítószer mindaz, ami „hatást gyakorol az élő sejtre”.

A Btk. nem határozza meg a kábítószer fogalmát. Az 1/1968. (V. 12.) BM-EüM együttes rendelet mondja ki, hogy kábítószer-élvezetre alkalmas anyagnak (kábítószernek) az Egységes Kábítószer Egyezmény alapján nemzetközileg kábítószernek nyilvánított, továbbá a Magyar Köztársaságban kábítószernek minősített anyagokat és készítményeket, valamint azok bármily hígítását kell tekinteni. A Btk. 286/A § értelmező rendelkezése szerint kábítószeren a visszaélés szempontjából veszélyes pszichotróp anyagot is érteni kell.

A kábítószer-probléma Magyarországon nem új keletű probléma. A századfordulótól az 1945-ig terjedő időszakban is a visszaélés igen jelentős eszköze volt a drog. Az elsők között használatos szerek egyike volt a nyers ópium, elsőként termesztették Aszódon, majd technikai úton állítottak elő morfint, ezt követően melléktermékként kodeint. Később, 1936-ban már lehetséges volt kokaint is előállítani mesterségesen, melyet helyi érzéstelenítésre használtak fel. Az 1930-as évektől kezdődően az altatószerekkel való visszaélés rohamosan terjedt Európában, ezen belül Magyarországon is.

Hazánkban a hatvanas évek végétől kezdődően vannak információk a drogfogyasztásról. Egzakt statisztikai tények csak igen kis számban vannak. A hatvanas években a heroin, a hetvenes években elsősorban a szipuzás, a gyógyszerszedés és a kokain volt a meghatározó. A nyolcvanas évek második felére már egyre gyakrabban vannak adatok marihuána, LSD és egyéb ópiátszármazékok fogyasztásáról is. Az 1990-es években megjelentek a szintetikus drogok (designer drugs).

Végezetül leírok egy perzsa anekdotát, mely szemléltetően írja le az alkohol, az ópium és a hasis hatásai közötti különbséget. Három ember éjjel egy város bezárt kapujához érkezik. Az egyik alkohol, a másik ópium, a harmadik hasis hatása alatt áll. Az alkoholista dühösen felkiált: „Miért nem törjük be a kaput, kardunkkal meg tudnánk oldani.” Az ópiumszívó azt mondja: „Ó, nem, nyugodtan kint maradhatunk, majd bemegyünk reggel, amikor a kaput kinyitják.” A hasis hatása alatt állónak más volt a véleménye: „Feleslegesen fecsegünk, minden további nélkül megtehetjük, hogy bebújunk a kulcslyukon.”
Dr. Kovács Márta Blanka

igazságügyi orvos szakértő


Mo. Térképe Moziműsor TV műsor Színház
Szótárak: Angol-Magyar Német-Magyar Többnyelvű szótár
Menetrendek: BKV, MÁV Volán MALÉV MAHART
Telefonszámok: MATÁV, Hasznos tel.számok Westel900 Pannon GSM Vodafone

Bogumil Házi Patikájapowered by Pointernet-DB Kft.

E-mail:pointernet@axelero.hu


Top 100 Best Websites