Főlap
Hazai Információk


Tartalomjegyzék FVM AVOP 1996. ÉVI LIV. TÖRVÉNY Utolsó lap

FVM ErdészetHazánk mai területén az erdőállomány az államalapítás óta ezer éven át fokozatosan csökkent, de a XIX. század elejéig lényegesen nem változott. Az ország erdősültsége körülbelül 30 százalék lehetett, ami mintegy 2,8 millió hektárt jelent. Az idők során a vasútépítés, a bányászat, a nagy építkezések faigénye és a mezőgazdasági területek növekedése miatt visszaszorult az erdő. A mai Magyarországon az erdő területe a húszas évek elejére 1 millió hektárra csökkent. Az I. világháborút lezáró trianoni békeszerződéssel a történelmi Magyarország területének kétharmadát, erdeinek 84 százalékát veszítette el. Az új helyzet új feladatokat jelentett az erdőgazdálkodás számára is. Az erdészeti vezetés fölismerte a az ebből adódó stratégiai feladatot, és nagyarányú alföldfásítási és erdősítési programot hirdetett meg, amelyet törvénybe is iktattak. A program a II. világháború után új lendületet kapott, az utóbbi tíz évben azonban a fásítási tevékenység sajnálatosan alábbhagyott. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium feladatait meghatározó kormányrendelet értelmében ágazati irányítás alá tartozik többek között az erdőgazdálkodás, az erdővagyon védelme, az elsődleges faipari termelés, és ezekhez kapcsolódó szolgáltatás.

Az Erdészeti Hivatal stratégiai feladatait az alábbiakban foglalhatjuk össze: érvényesíti a hosszú távú erdőállomány­gazdálkodási tervekben rögzített tartamos erdőgazdálkodást. Kidolgozza az erdészeti jogszabályokat és alakítja az erdészeti politikát. Irányítja az erdőgazdálkodási tevékenységet, az erdővagyon védelmét, és az elsődleges fafeldolgozást. Vizsgálja a fagazdálkodás nemzetgazdasági összefüggéseit. Összehangolja az erdészettel összefüggő környezet- és természetvédelmi tevékenységet, irányítja és szervezi az erdővédelemmel kapcsolatos tevékenységet, fenntartja és működteti az erdővédelmi mérő- és megfigyelő rendszert. Működteti az erdőtelepítési beruházások szakmai és pénzügyi támogatását. A rendszerváltozás óta kialakuló magánerdő-gazdálkodás működését értékeli, fejlesztési lehetőségeket dolgoz ki, és összefogja a birtokrendezési ügyeket. Az Erdészeti Hivatal szakmai irányítási és felügyelete alá tartozik az Erdészeti Szakszolgálat. Elkészítteti és jóváhagyja a körzeti erdőterveket. Fenntartja az Országos Erdőállomány Adattárat, és az erdők állapotáról éves tájékoztatót készít. Meghatározza az erdészeti-műszaki fejlesztés irányait, és ide tartoznak az erdei vasutak és az erdőfeltárás igazgatási ügyei is. A hivatal látja el a másodfokú hatósági és erdészeti szakhatósági feladatokat is.

Részt vesz az oktatás és kutatás irányelveinek kidolgozásában. Teljesíti a két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatokat, valamint a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét.

Közreműködik számos hazai és nemzetközi szervezet és bizottság tevékenységében, kapcsolatot tart ágazati tudományos és szakmai egyesületekkel. A felsorolt feladatokat a hivatal három osztálya - az erdészetpolitikai , az erdészeti igazgatási és erdővédelmi, valamint a magán-erdőgazdálkodási és szabályozási - látja el. Az erdőgazdálkodás igazgatási és egyéb szakfeladatait az Állami Erdészeti Szolgálat végzi el központi és tíz vidéki igazgatósága segítségével.2004.07.21. 22:28

További információk: http://www.fvm.hu

2004.12.14 09:24A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása