POPLAR   POPLÁR MAGÁNERDÉSZETI KFT
Hírek, információk
Szakmai rendszer
Erdőtelepítési alrendszer
Erdőfelújítási alrendszer
Erdőtulajdonosok alrendszere
  Magán Erdőgazdálkodók
  Erdőgazdálkodó társ.
  MEGOSZ tagok
Piaci Információs Rendszer
  Fakereskedelem
     Regisztráció
     Törzsadatbázis
     Kínálat
     Kereslet
     Kínálat elemző modul
  Erdő adás-vétel
  Gépkereskedelem
  Fabank inform. rend.

A projektet az Európai Unió támogatja

A Poplár Magán Erdészeti Kft 1997-ben kezdte meg tevékenységét korlátolt felelősségű társaságként.
Az erdőterületek egy részén cca. 1300 hektár területen erdőgazdálkodóként tevékenykedik, 1400 hektáron szakirányítási feladatokat lát el.

Éves szinten 250-300 hektár erdőtelepítési, erdő-felújítási munka kerül elvégzésre.
A megalakuláskor kitűzött cél a magántulajdonban lévő erdőterületeken szakirányítási, kivitelezési munkák végzése.

Az erdőgazdálkodással kapcsolatos teljes körű szolgáltatás biztosítása.
A vállalkozás tevékenysége során megcélzott célcsoport a személyi és tárgyi eszközökkel nem rendelkező közösségi (erdőbirtokosságok) és magánerdő tulajdonosok köre.

Poplár Magán Erdészeti Kft, Székhely: 3381 Pély Fő út 163., Telep hely: 3300 Eger, Rövid u.3.
Tel/Fax:36/  413-034, Tel: 30/ 9655-484,  Email: poplar@axelero.hu Ügyvezető: Molnár László
   

   
Szolgáltatások
 Termelt készletek nyilvántartása
  Szolgáltatások nyilvántartása
  Igényelt gépek
  Igényelt üzemanyag
 Igényelt szolgáltatsok
Általános szaktanácsadási rendszer
Szaktanácsadást támogató alrendszer
  EU információs alrendszer
  Hazai információk alrendszere
  Pályázatkészítést támogató alrend.
  Szakmai tanácsadás támogató  alren.
Szövetségi információk
  Hírek
  Testületi események
  Fórum on-line
  újság on-line
  munkaerő közvetítés
  erdőtudat
  szakmai adatbázisok elérése
  nemzetközi információk
Erdészeti tesztüzemi alrendszer
  Erdészeti tesztüzemeket segítő
  általános információs alrend.
  Tesztüzemek adat
  nyilvántartási-továbbítási alrend.Stratégiai cél az EU csatlakozást követően az alacsony AK értékű, gazdaságosan nem művelhető mezőgazdasági területek minél nagyobb mértékű erdősítése.

Fő tevékenységi körök az erdőgazdálkodáson belül:

- erdészeti szaktanácsadás
- erdőfelújítás
- erdőtelepítés
- fakereskedelem
- erdészeti bérmunka

A teljes körű erdészeti szolgáltatás tartalmazza a szakhatósági bejelentkezéstől kezdődően, az erdészeti tervezésen át (telepítési kiviteli tervek, éves gazdálkodói tervek) a munka műveletek elvégzését és az elszámolások elkészítését.

A vállalkozás, mint erdészeti integrátor biztosítja a nagyobb üzemi méretekből adódó gazdaságosabb működési feltételeket a magán és társult erdőtulajdonosoknak.

A tulajdonosi igényeknek megfelelően az alábbi feladatokra vállalkozunk:
erdészei szaktanácsadás, erdőtervek, erdőtelepítési dokumentációk készítése, erdősítési, fakereskedelmi feladatok végzése, a tulajdonosi érdekek képviselete a szakhatóságok felé.
Igény szerint közép és hosszú távú tervek készítése a meglévő erdőtulajdon racionális, gazdaságos működtetéséhez.

Fakitermelési, szállítási, faanyag felvételezési, értékesítési feladatok koordinálása is segíti az erdőtulajdonosok teljes körű kiszolgálását.

A kivitelezési munkák elvégzéséhez a vállalkozás saját gépparkkal rendelkezik, az erdősítések során a teljes munkafolyamatot elvégzi: talaj-előkészítés, ültetés, ápolás, csemetetermelés.

A saját eszközök használata, és alvállalkozók igénybevétele biztosítja a szakszerű időbeni munkavégzést.

A vállalkozás 2,0 ha-os csemete kertjében történik az erdősítéshez szükséges csemetemennyiség egy részének nevelése.

Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása