BESTSELLERS
   
   TARTALOM
   KIADÓ
   LAPKONCEPCIÓ
   MEGJELENÉSI IDŐPONTOK
   HIRDETÉSI ÁRAK
   TECHNIKAI  ADATOK
   ELŐFIZETÉS
   TERJESZTÉS
   ELÉRHETŐSÉGEK
   AKTUÁLIS SZÁM
ÉLETMÓD

Haladóknak a váltásról

EU-csatlakozás: A játék a nemzeti érdekek érvényesítésérôl és érvényesíthetôségérôl, a tagországok mozgásterérôl szól.


Akinek az EU működésérôl már vannak alapszintű ismeretei, az biztos örömmel veszi kezébe Losoncz Miklós igazán aktuális kötetét. A történelmi pillanat, Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz olyan gazdasági környezetet teremt, amely hosszú idôre meghatározza a fejlôdés irányát.

Fontos tehát tankönyvszerűen is feltenni a kérdést, merre vezet az út, vannak-e benne elágazások, hol lehet jó és rossz irányba menni. Éppen e kérdések végiggondolásához kíván segítséget nyújtani a szerzô gazdasági „útikönyve”.

ARCHÍVUM    CIMLAPSZTORI   KIRAKAT   KORMÁNYZATI NEGYED  CÉGVILÁG  KARRIER  BEFEKTETÉS  TREND  EXTRA  ÉLETMÓD  ROVATOK    

Az EU-val, illetve az EU-csatlakozással foglalkozó könyvek többsége az intézményrendszer és a szabályozási környezet ismertetésére szorítkozik. Ez a munka szinte unikumnak számít azzal, hogy a gazdasági folyamatokat állítja az elemzés középpontjába, és a gazdaság törvényszerűségeit „tiszteletben tartva”, nagyfokú realizmussal tárgyalja az integráció és az alkalmazkodás kérdéskörét. Az aláírt szerzôdésekbôl így lesznek hosszú távú történések, és a történelmi pillanat így válik történelmi folyamattá.

Bár a bevezetésben azt állítja a szerzô, hogy csak a 2004. május 1-ig történtekkel foglalkozik részletesen, a könyv logikája szerencsére idôtállóvá teszi a mondanivalót. Azt is mondhatnánk, hogy a kötet több mint tankönyv: azon túl, hogy a szabályozási környezet legfontosabb változásait kellô részletességgel mutatja be, bepillantást enged a gazdasági integráció működési logikájába is. Az alcím: „Az EU-csatlakozás várható hatásai Magyarország nemzetközi versenyképességére”. A megfogalmazott nézôpont ennek megfelelôen a nemzetállamok nézôpontja: a játék a nemzeti érdekek érvényesítésérôl és érvényesíthetôségérôl, a tagországok mozgásterérôl szól.

Arról az ellentmondásról, hogy az integráció még valójában nem teszi lehetôvé, hogy egy egységes Európa versenyezzen a világgal. A tagállamoknak ehhez le kell gyűrniük – egymással versenyzô – önérdekeiket is. Az igényesen megírt munka többek között az integrációs folyamatok ragyogó leírása miatt hasznos lesz a közgazdaságtant tanuló diákoknak, de gyakorlati érintettségük okán az üzleti szféra képviselôi is bizonyára szívesen fogadják majd. Érdemes azonban szem elôtt tartani a kiadó figyelmeztetését: a kiadvány valóban a haladóknak, azaz az EU működésérôl alapszintű ismeretekkel már rendelkezô olvasóknak íródott.

Kiss Norbert
Tárgyalási praktikák

Megtaníthatatlan kommunikáció:
Kísérlet az elleshetetlen üzleti fogások, a pillanatnyi helyzetek éppen aktuális kezelésére.

A „kulcsrakész” tippek, fogások megismerése elengedhetetlenül fontos lehet azoknak, akik most kezdenek olyan területen mozogni, ahol a tárgyalásnak, a két fél közötti közvetlen kommunikációnak meghatározó szerepe van. Mit dönthetnek el az elsô percek, milyen szakaszokra bontható maga a tárgyalás folyamata, miféle buktatókra és kényes pontokra számíthat a gyakorlatlan üzletember? Megkerülhetetlen kérdések az üzleti életet tanulók számára.

A szellemesen illusztrált könyvecskét lapozva az ember akaratlanul is beleképzeli magát a helyzetbe, azonosul a leírt szituáció egyegy szereplôjével, és természetesen elhatározza, hogy legközelebb erre vagy arra maga is odafigyel majd. Persze nem árt elhinni a figyelmeztetést: nem mindenki alkalmas minden módszer elsajátítására. A legnehezebb feladat megtalálni a személyiségünknek, no és a szituációnak legmegfelelôbb variációt. Neményiné kézikönyve gyakorlati útmutatóul kíván szolgálni, azonnal hasznosítható tudást kíván megosztani az olvasóval.

Igaz az eszköztár elején található témák talán túlságosan is alapvetô szintre nyúlnak vissza. A kiadvány metakommunikációt taglaló részei viszont olvasmányosabbak és a tapasztaltabb tárgyalóknak is adhatnak új ismereteket. Lehet, hogy maga a szerzô is szívesebben írta ezeket a fejezeteket?

Bartis EszterProfit kontra környezet

Zöld menedzsment:
Feloldható-e az érdekellentét?


Az utóbbi évtized során a környezetvédelem kérdése fontossá és megkerülhetetlenné vált a vállalatok számára (is). A legnagyobb kérdés persze továbbra is az, ki és hogyan oldja fel a környezeti erôforrások hosszú távon is racionális használata és a vállalatok profitérdekeltsége közötti – sok esetben csak látszólagos – ellentmondást.

A szerzôk a vállalatok által alkalmazható környezeti menedzsment „eszköztárát” ismertetik. A kötet fô erénye, hogy mindezt a „vállalatok nyelvén” teszi: reális elképzelésekkel és javaslatokkal. A szerzôk elismerik, hogy vannak ütközô érdekek, melyekhez lobbisták is tartoznak, de hangsúlyozzák, hogy semmilyen változás nem érhetô el az érdekeltség megteremtése nélkül. A fô cél: az együttműködés, s ez válik vezérfonalává a kiadványnak, ezt erôsíti a környezeti konfliktusok tárgyalásos rendezésérôl szóló fejezet is. Ha alaposan megvizsgáljuk a Csutora és Kerekes által bemutatott eszközöket, akkor sok hasonlóságot fedezhetünk fel a vállalatok által egyébként is használt módszerekkel (pl. NPV-számítás vagy a szervezetalakítás kérdései).

Itt persze minden egy kicsit „zöldebb”, de a szerzôk jó érzékkel mutatnak rá azokra a pontokra, ahol az üzleti szféra „környezetbarátabbá” és egyben nyereségesebbé is válhat. S mivel jól ismert elvek adaptálásáról van szó, a könyv ajánlásainak betartása talán nem is bizonyul túl nehéz feladatnak…

ARCHÍVUM    CIMLAPSZTORI   KIRAKAT   KORMÁNYZATI NEGYED  CÉGVILÁG  KARRIER  BEFEKTETÉS  TREND  EXTRA  ÉLETMÓD  ROVATOK    

powered by