IGAZSÁG, HAZUGSÁG, REKLÁM
   
   TARTALOM
   KIADÓ
   LAPKONCEPCIÓ
   MEGJELENÉSI IDŐPONTOK
   HIRDETÉSI ÁRAK
   TECHNIKAI  ADATOK
   ELŐFIZETÉS
   TERJESZTÉS
   ELÉRHETŐSÉGEK
   AKTUÁLIS SZÁM
ROVATOK: Bestsellers 


Lövey Imre– Manohar S. Nadkarni:

A pénzügyi nézôpont nem elég – hangzik el rendszeresen a megállapítás a 90-es évek eleje óta. Ha egy gazdálkodó szervezet csak a befektetett tôke megtérülésére koncentrál, hajlamossá válik arra, hogy elhanyagolja a jövôbeli eredményeket biztosító, de a jelenben befektetést igénylô tényezôket. Az utóbbi évek legdivatosabb és legnagyobb hatást kiváltó menedzsmentmodelljei (mint például a Balanced Scorecard) többnyire a megfelelô stratégia meghatározására, illetve az ebbôl következô célkitűzések, azaz a stratégia szervezet felé való megjelenítésére koncentráltak.

Lövey Imre és Manohar S. Nadkarni könyve a szervezetek – és a szervezeteket alkotó egyének – teljesítményét egészen más nézôpontból ítéli meg: a szerzôk a szervezet felépítését, a szervezeti tagok együttműködését, a vezetôk szerepét állítják a középpontba. Olyan jellemzôket és kritériumokat tárnak az olvasó elé, amelyek egy szervezetet egészségessé és örömtelivé tesznek.
ARCHÍVUM    CIMLAPSZTORI   KIRAKAT   KORMÁNYZATI NEGYED  CÉGVILÁG  KARRIER  BEFEKTETÉS  TREND  EXTRA  ÉLETMÓD  ROVATOK    

Az elsô – és legfontosabb – pont az egészséges működés megteremtése. Nem véletlen, hogy a könyv is ezzel foglalkozik a legnagyobb terjedelemben. „A szervezeti egészség holisztikus, vagyis átfogó feltétel: a szervezeti működôképesség számos jellemzôjének együttes meglétét feltételezi” – írják a szerzôk. Három alapvetô célkitűzést emelnek ki: a szervezet gazdasági szükségleteit (és ezen keresztül a tulajdonosokat), a dolgozók szükségleteit és a vevôi szükségleteket, valamint hogy a többi érintett csoport a környezettel való harmonikus együttélés követelményében jelenik meg.

Könnyen elôfordulhat, hogy az olvasó esetleg szűkösnek érzi a kulcsérintettek körének ilyen módon történô behatárolását – elôfordulhat, hogy egy szervezet számára más érintettek, más célkitűzések is fontosak az egészséges működéshez. A fejezetek olvasása közben sorra köszöntek vissza az elmúlt évtizedek legfontosabb menedzsmenttanai (mint például a többszempontúság, a felhatalmazás vagy a vevôk számára történô értékteremtés) – a megszokottól kicsit más köntösben minden esetben a szervezetalakítás szempontjait és a munkavállalókat, avagy a munkahelyi közösség tagjait állítva a középpontba. „Könyvünknek nem véletlenül nem valami olyasmi a címe, hogy ››Öt gyors lépés az örömteli szervezet megteremtéséhez‹‹, mert nem ismerünk ilyen gyors lépéseket és nem is nagyon hiszünk a létezésükben” – szögezik le a szerzôk.

És valóban, pontos útmutatással nem szolgálnak; az olvasás során inkább csak olyan apró ötletekig, felismerésekig juthatunk, amelyeket a vezetôk beépíthetnek a mindennapi cselekvéseik közé. A könyv ezt a vezetôi munkát gazdagíthatja egyfajta szervezetalakítási nézôponttal és az emberek szükségleteinek alaposabb megértésével.


Kiss Norbert

Szakkönyv

1. ILS Nemzetközi Fordító Szolgálat Kft.:
MAGYAR–ANGOL–MAGYAR JOGI SZAKSZÓTÁR
KJK-Kerszöv

2. Ramu Ramanathan:BEVEZETÉS AZ ÖKONOMETRIÁBA ALKALMAZÁSOKKAL
Pánem Kiadó

3. Mihályi Péter:
BEVEZETÉS AZ EGÉSZSÉGÜGY
KÖZGAZDASÁGTANÁBA
Veszprémi Egyetemi Kiadó

4. Csáki György:
A NEMZETKÖZI
GAZDASÁGTAN ALAPJAI
Napvilág Könyvkiadó

5. Dr. Ternovszky Ferenc:
NEMZETKÖZI MENEDZSMENT
EURÓPAI SZEMMEL
Szókratész Külgazdasági
Akadémia Könyvkiadó

6. Csiszár Rita–Vass Réka:
FELVÉTELI
VERSENYVIZSGA
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG
INTÉZMÉNYEIBE
Göttinger Kiadó

7. Lövey Imre–Manohar S.
Nadkarni:
AZ ÖRÖMTELI
SZERVEZET
HVG Kiadó

8. Bernek Á.–Kondorosi F.–
Nemerkényi A.–Szabó P.
AZ EURÓPAI UNIÓ
Cartographia Kiadó

9. Bogár László:
MAGYARORSZÁG
ÉS A GLOBALIZÁCIÓ
Osiris Kiadó

10. Bart István–Klaudy Kinga:
EURÓPAI UNIÓS SZÖVEGEK
Corvina Könyvkiadó

Szépirodalom

1. Moldova György:
A TÉKOZLÓ KOLDUS 2.
Urbis Könyvkiadó

2. Kertész Imre:
FELSZÁMOLÁS
Magvetô Kiadó

3. Philip K. Dick:
AZ EMBER
A FELLEGVÁRBAN
Agave Kiadó

4. Bolgár György:
VÁGY
Ulpius-ház Könyvkiadó

5. Iain M. Banks:
A JÁTÉKMESTER
Agave Kiadó

6. Douwe Draaisma:
MIÉRT FUTNAK
EGYRE GYORSABBAN
AZ ÉVEK?
Typotex

7. Rainer M. János:
ÖTVENHAT UTÁN
1956-os Intézet

8. Kertész Péter:
NEHÉZ ZSIDÓNAK LENNI
Ulpius-ház Könyvkiadó

9. Paulo Coelho:
A PIEDRA FOLYÓ
PARTJÁN ÜLTEM
ÉS SÍRTAM
Athenaeum 2000

10. Romsics Ignác:
VOLT EGYSZER
EGY RENDSZERVÁLTÁS
Rubicon Kiadó

Közgazdasági és
Jogi Könyvesbolt,
Pont Könyvesbolt
novemberi
forgalma alapján
1051 Budapest,
Nádor u. 8.

ARCHÍVUM    CIMLAPSZTORI   KIRAKAT   KORMÁNYZATI NEGYED  CÉGVILÁG  KARRIER  BEFEKTETÉS  TREND  EXTRA  ÉLETMÓD  ROVATOK    powered by