AZ ÉLET EGYEDÜL
   
   TARTALOM
   KIADÓ
   LAPKONCEPCIÓ
   MEGJELENÉSI IDŐPONTOK
   HIRDETÉSI ÁRAK
   TECHNIKAI  ADATOK
   ELŐFIZETÉS
   TERJESZTÉS
   ELÉRHETŐSÉGEK
   AKTUÁLIS SZÁM
ÉLETMÓD: Fogyasztás  

Szinglik társadalma: A nyugati szakirodalom a biztos egzisztenciával bíró, karriert építô, 25-35 éves fiatalokat sorolja a szinglik közé, akik egyszemélyes háztartásuk ellenére figyelemreméltó fogyasztói réteget képviselnek. Magyarországon e szubkultúra felmérése éppen hogy elkezdôdött.

Az egyik multinacionális távközlési cég 34 éves vezetô tanácsadója így fogalmaz: „Egyedül élni kényelmes, de nem jó. Mostanában kezdem észrevenni, milyen gyorsan múlnak az évek.” Werschitz Ottó már az elsô diploma megszerzését követôen mindent megtett, hogy önálló lakásba költözhessen, amikor lehetett, munkát vállalt, ha kellett, egész éjjel fordított, 27 évesen ki is költözhetett szülei kelenföldi otthonából.

Az elsô lakás még nem felelt meg az igényeinek, így aztán a másoddiploma megszerzése mellett továbbra is a pénzgyűjtésnek élt. Éjjel-nappal dolgozott, pihenésre, sportra, társkeresésre kevés ideje maradt. Harmincéves menedzserként – álmai lakásának megszerzése után – érezte elôször, hogy lassíthat a tempón. Akkortájt kezdett többet síelni, azóta nem gond, ha akár naponta étteremben eszik. Ma oda utazik, ahová kedve tartja, hét végén addig alszik, ameddig akar, mégis úgy érzi: minden súlytalanná válik, ha az ember senki iránt sem felelôs.

ARCHÍVUM    CIMLAPSZTORI   KIRAKAT   KORMÁNYZATI NEGYED  CÉGVILÁG  KARRIER  BEFEKTETÉS  TREND  EXTRA  ÉLETMÓD  ROVATOK    


Hűtôjében csak müzlit, gyümölcsöt   és joghurtot tart, a vásárláson szeret hamar túlesni. Nem márkafüggô, csak a farmerjét és a futócipôjét választja azonos logóval. Élvezi az idôbeli és az anyagi függetlenséget, de maximum 40 éves koráig tartja elképzelhetônek ezt az életformát.

MÍTOSZ ÉS VALÓSÁG

A média által sugallt kép szerint a szinglik 25-35 évesek, karrierjük felfelé ível, alapvetôen kiegyensúlyozottak, sikeresek, határozottak, helyzetüket nem pusztán elfogadják, de azzal tökéletesen elégedettek is. Utasi Ágnes eddig még nem publikált szociológiai felmérése ezt a képet közel sem igazolja vissza: az egyedülállók kétharmada – a férfiak is – családdal és gyerekekkel képzelik el jövôjüket. Ennek ellenére a szinglik száma évrôl évre nô. Húsz éve még a háztartásoknak alig egyötöde volt egyszemélyes, ma már a negyedük. 1990-ben még a 25-29 éves ifjak háromnegyede házas volt, ma a férfiak alig több mint harmada. Az egyszemélyes háztartásban élô szinglik egyébként nem magányosak, komoly szociális hálót építenek maguk körül barátokból, ismerôsökbôl. Kialakul a „csaj-, illetve pasikultúra”, vagyis a hasonló életkorú, élethelyzetű, de azonos neműekbôl álló kapcsolatrendszer meghatározható tevékenységekkel.

Természetesen a férfiak és a nôk vegyes laza baráti kapcsolata Renée Zellweger(Bridget Jones is intenzíven működik. A szinglik nagyobb részt városi, sôt nagyvárosi lakosok, ahol a családalapítási döntés elhalasztása nem lóg ki a környezetbôl, nem nehezedik nyomás az egyedül élôre. „Ez részben a munkahelystruktúrának köszönhetô – mondja Törôcsik Mária, a Pécsi Tudományegyetem marketingtanszékének egyetemi tanára –, hiszen a fiatal pályakezdô diplomásokat inkább a nagyvárosok szívják fel. Másrészt Magyarországon köztudottan minél nagyobb településen él valaki, annál magasabb jövedelemre számíthat. Ez fontos jellemzô, hiszen itt önfenntartó fiatalokról van szó, akik képesek saját magukat eltartani, mégpedig meglehetôsen jó színvonalon.” A szinglik számításba vehetô csoportként való megjelenése annyiban új jelenség Magyarországon, hogy ebben az esetben az egyedülállókra nem a régi – inkább pejoratív – címkék kerülnek, mint „agglegény, hajadon”, hanem a fogalom új tartalmat kap, nevezetesen a „trendi” életet élô, független, jól keresô, városi 20-35 éveseket párosítják a kifejezéshez.

INGATLANPIAC

A legfrissebb angliai kutatások szerint az ingatlanpiac legnagyobb játékosai a szinglik. Logikus, hisz legfôbb ismérvük az egyszemélyes háztartás, ehhez pedig élettér kell. S ha figyelembe vesszük a számadatokat, miszerint 1971-ben az angol nôk közel háromnegyede házasságban élt (19 százalékuk volt egyedülálló), addig 2000-ben már csak a nôk fele választotta a kötöttséget (48 százalék az egyedülállók aránya). Ezen felül azonban egy további érdekes adattal is szolgáltak a britek: úgy tűnik, a szinglik a harmincas éveikre halasztják a saját lakás megvásárlását. Az ennél fiatalabbak, akik eddig jóval nagyobb számban voltak jelen az ingatlanpiacon, mára csupán a forgalom öt százalékát teszik ki. Nyugaton bevett szokás, hogy a kevésbé tehetôs egyedülállók együtt bérelnek lakást, így kitolódott saját ingatlan megvásárlásának ideje.

Akkor pedig teret kaphatnak a kisebb, kifejezetten szinglik számára tervezett, azaz igényes kialakítású, ám kisebb alapterületű luxuslakások. A nálunk is divatba jövô lakóparkok ezt a mintát igyekeznek megcélozni, portással, mélygarázzsal, közös szaunával és sportteremmel. Kóré Szilvia szerint a Riverside apartmanház dunaparti luxuslakásainak kialakításakor figyelembe vették ezt az újfajta igényt. Négyszáz körüli volt a garzonok, egymásfél szobás kisebb alapterületű lakások száma, melyek mára szinte mind elkeltek. Az amerikai konyhás, egy légterű lakások minden szingliigényt kielégítenek, a lakókat uszoda, szauna, fitneszterem várja. Érdekes módon azonban a felkeresett lakóparkok építôi általában nem szívesen nyilatkoznak a szinglik számára tervezett lakásokról. Az ok egyszerű: a banki hitelek jelenlegi rendszere nem támogatja az egyedül élôket, így nem ritkán a közösen felvehetô kölcsönök miatt az ingatlant vásárló elôször névházasságot köt, majd egyedül költözik be a lakóparkba.

FOGYASZTÓI SZOKÁSOK

November közepén elôször rendezték meg Franciaországban a Céliberté- szalont, ami kifejezetten a szingliket megcélzott termékek és szolgáltatások bemutatására jött létre. Az ország 60 milliós lakosságából az Insee statisztikai hivatal legfrissebb kimutatásai alapján 14 millióan élnek egyszemélyes háztartásban. A franciák felismerték: erre a rétegre komoly kereskedelmi forgalmat lehet építeni. Már csak azért is, mert úgy tűnik, a szinglik száma rohamosan nô, az elmúlt három évben Franciaországban ötmillióval lettek többen. Az angolszász kultúrákban régóta elôszeretettel vizsgálják a jelenséget, a legfrissebb adatok szerint Nagy-Britanniában 7,9 millió 45 év alatti szingli férfi és 5,5 millió szingli nô él. Ebbôl arra a következtetésre jutottak, hogy a tárgyalt réteg vásárlóképes piacának nagyobbik része férfiakból áll, hisz ôk egyre inkább halasztják a házasodást. A szinglik megjelenése jól jelzi egy-egy ország gazdasági fejlettségét is.

Minthogy sokat költô rétegrôl van szó, egyre többen szakosodnak igényeik kiszolgálására. Svájci tudósok állítólag minizöldségeket fejlesztettek ki nekik, New York városvezetése „szinglikocsi” indítását tervezi a nagyváros metróvonalain, Portugáliában pedig internetes segélyhonlap ad túlélési tanácsokat a fôzésben, takarításban járatlan facér férfiaknak. A hazai cégek csak most érzékelik az új piac megnyílását. Az egyszemélyes háztartások vizsgálatáról az elsô átfogó hazai összegzést a Törôcsik Mária által szerkesztett nemrégiben megjelent, Fogyasztói magatartás című tanulmánykötet adja. Az elemzô adatok a reklámszakembereknek, termékmenedzsereknek nyilvánvalóan fontos mutatóként szolgálnak. Magyarországon az elmúlt években megnôtt a hipermarketek száma, a szinglik általában itt csak éjszaka vásárolnak. Ôk inkább a kisebb, speciális kínálatú üzleteket részesítik elônyben, ahol a vevôre több figyelmet fordítanak.

Az egyedülállók inkább költenek, mint spórolnak. Tíz megkérdezett 24 év alatti szingli férfi közül négy vásárolni jobban szeret, mint gyűjteni. Annak ellenére, hogy az adatok alapján a szingli nôknek kevesebb a mozgósítható pénzük, mégis ôk azok, akik a közelmúltban többet költöttek új termékekre vagy befektetésekre (!), mint hasonló státusú férfi társaik. Érdekes az a jelenség is, hogy e réteg pénzügyi döntéseiben sokkal többet nyom a latban bankjuk értékelése és tanácsa egyes befektetésekkel kapcsolatban, mint barátaik vagy családjuk véleménye. A szinglik átlagon felüli fogyasztása néhány jól körülhatárolható termékcsoportra korlátozódik. Így a testhez kapcsolódó termékekre (ruha, kozmetikum, kiegészítôk) és szolgáltatásokra (fitnesz, személyiségfejlesztô tréning, pszichológus), az outdoor szórakozási lehetôségekre (étterem, kávézó), luxusutazásokra, speciális lakberendezési tárgyakra, háztartási és szórakoztatóelektronikai eszközökre, illetve a kevés törôdést igénylô kisállattartással kapcsolatos ajánlatokra. Nagy kultusza van az önkifejezô és önmegnyugtató termékeknek.

FIGYELEMREMÉLTÓK

A szolgáltató- és utaztatóiparnak egyre inkább számot kell vetnie azzal, hogy a felnôtt társadalom mind nagyobb rétege választja tudatosan a szingli állapotot és mindazokat a külsôségeket, amik ezzel járnak. Azok a szolgáltatók, akik az ô különleges és exkluzív igényeiket elégítik ki, óriási bevételre számíthatnak. Kézzelfogható példával élve, a szingli, akinek pénze van, de ideje nincs, nem csupán ingatlanügynököt foglalkoztat lakásvásárlás esetén, de azon túl is minden fázist szakemberre bíz. Belsôépítésszel és lakberendezôvel tervezteti és vásároltatja is meg berendezési tárgyait, amelyek mellékesen státusszimbólumok. A szinglik jellemzôen mindenben a csúcstechnológiát választják, nem csak munkakörnyezetükben, hanem lakóterükben is, és ez szinte mindig modern lakberendezési stílussal társul. Általában a férfiak lakásai a modern sterilitást, a nôké a minden kényelmi cikkel felszerelt, exkluzív otthon hangulatát sugározzák.

Míg Magyarországon a marketingesek épphogy felfedezik az egyedülállók kiszolgálható rétegét, az American Association For Single People már jogi és gazdasági küzdelmet folytat az egyszemélyes háztartásban élôk védelmében. Amint arról nemrégiben a Business Week beszámolt: a szinglik számának jelentôs növekedése a vállalatokat humán erôforrás- és marketingrendszereik átalakítására fogja késztetni. A fizetéseket, a juttatásokat, a nyugdíjakat, az adókat, a társadalombiztosítást, az oktatás finanszírozását mind-mind úgy találták ki a múlt században, hogy a házaspároknak kedvezzen, sôt ösztönözze a házastársi kapcsolatot.

Ahogy viszont a „szingli Amerika” valósága egyre kézzelfoghatóbbá válik: a vezérigazgatóknak, politikusoknak és jogászoknak szembe kell nézniük a kihívással, hogy a jelzett juttatások rendszerét úgy alakítsák ki, hogy az nagyobb összhangban legyen a népesség összetételének változásával – figyelmeztet a Business Week. Miközben a szinglilét az ipari országokban szinte feltartóztathatatlanul terjed, több külföldi tanulmány is felhívja a figyelmet ezen állapot demográfiai veszélyeire. Anélkül, hogy mélyebb elemzésekbe bocsátkoznánk kézenfekvônek látszik, hogy az európai társadalmak helyenként drámaian alacsony születésszámait összefüggésbe hozzuk a magányos élethelyzetek tömeges megjelenésével. Kitolódik ugyanis a családalapítás ideje, és 35–40 éves kor után a szinglilétet feladók többnyire szingli – azaz egyke – gyereket nevelnek fel.

Verô Júlia–Vértessy Zsófia


Facérok klubja

„A szinglitrend világjelenség, te is ennek a világnak a része vagy, ne titkold, hogy facér vagy!” – Ez a mottója annak a klubnak, amely francia mintára nemrég alakult Magyarországon. A Facér Klub az ország egész területérôl rendszeres programokkal, találkozókkal fogja össze a szingli életmód híveit. A klub programja elérhetô: www. facérokclub.hu weboldalon.

Reklámcélközönség

Ferke Bálint reklámszakember, az Adidas brand managere szerint Magyarországon reklámszempontból kifejezetten szingliket megszólító kategória eddig még nem alakult ki. A televízióban a családi döntéshozatalt igénylô spotok jelennek meg. Számításba kell venni a televíziós reklámok 20-25 milliós befektetési alapját is, ami csak nagyban térülhet meg. A szinglik megszólításához ennél sokkal kifinomultabb reklámok szükségeltetnek, például a szakmagazinok hirdetései. A tömegeknek szóló hirdetések legtöbbször el sem jutnak hozzájuk. Magyarországon csak halványan jelennek meg a szinglik számára kialakított termékek reklámjai, egyes élelmiszereknél, mint például a fôzést nem igénylô termékek esetén. Nyugat-Európában általában jobban támaszkodnak a fogyasztói szokásokra, például az egyes hűségkártyák rengeteg adatot szolgáltatnak számukra vásárlóikról, ezáltal lehetôvé válik a direkt célzatú reklám. Szinglik esetében ez fontos lehetôség, hiszen alapvetôen problematikus eljutni hozzájuk.ARCHÍVUM    CIMLAPSZTORI   KIRAKAT   KORMÁNYZATI NEGYED  CÉGVILÁG  KARRIER  BEFEKTETÉS  TREND  EXTRA  ÉLETMÓD  ROVATOK    


powered by