Kiss Endre főoldal   Tudástársadalom


Tartalomjegyzék

Virtuális világ – másik világ

Rövid változat

 


 
 Kiss Endre

 Az információtechnika, a kommunikáció, az információk tárolása, szállítása, csoportosítása, átcsoportosítása, a rendezett információk megjelenítése, hozzáférhetővé tétele, a tudás- és konceptus-tömbökbe rendezett információk vizuális, szimbolikus vagy más módon megjelenített holisztikus változatai indokolják a „virtuális valóság” először a köznyelvben felmerült kategóriáját.

 A tervezett előadás a virtuális világokat a nem-virtuálisokkal szembeállítva „másik” világnak nevezi.

 Elemzi a „másik” világ néhány, a történelemben eddig megjelent formáját.

 Tipológiai érvényességre törően (még ha ez egy előadás keretében szükségképpen vázlatos is marad), értelmezi a mítosz, az utópia, a vallás, a tudattalan, a derengési állapot és a giccs jelenségeit, mint világosan felismerhető, sajátos tartalmakkal és funkciókkal rendelkező „másik” világokat, amelyek mind kirajzolják a maguk „nem-másik” világát, amit szokványosan „valóságos”-nak nevezünk.

 A tervezett előadás kísérletet tesz terjedelmi korlátai között arra, hogy az eddigi „másik” világok legfontosabb tartalmait összevesse napjaink virtuális világának néhány tendenciájával.

   2015 június

 További információk: http://www.pointernet.pds.hu/kissendreHirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása