Kiss Endre főoldal   Kiss Árpád életmű
Abszolút pedagógusaink nyomában  2018.02.02
„Tiszteld a tudomány végtelen bonyolultságát!”– egy diák, tanítvány, kolléga emlékei (Pap László)  2018.01.29
„A magyar köznevelés korszerű kifejlesztése” Kovács Máté 1945-ös koncepciója köznevelésről  2018.01.29
Attempt about the Universities in the Post-Socialist Space  2018.01.04
Találkozások Karácsony Sándorral Adalékok egy utókor anatómiájához (html)  2017.09.30
Találkozások Karácsony Sándorral Adalékok egy utókor anatómiájához (doc)  2017.09.30
X. KISS ÁRPÁD EMLÉKKONFERENCIA Program  2017.09.16
X. KISS ÁRPÁD EMLÉKKONFERENCIA  2017.09.04
„A magyar köznevelés korszerű kifejlesztése” Kovács Máté 1945-ös koncepciója köznevelésről  2017.06.30
Kreativität - Traudl Rolly  2017.06.19
KISS ÁRPÁD MŰHELY  2017.05.31
MELLÉRENDELÉS  2017.02.13
Attempt about the Universities in the Post-Socialist Space  2017.02.03
Abszolút pedagógusok Preambulum  2016.09.30
Traudl Rolly  2016.06.27
Meghívó A Magyar Pedagógiai Társaság Kiss Árpád Műhelye által gondozott könyvet bemutatják a szerkesztők  2016.06.15
Megemlékezés  2016.05.15
Meghívó  2016.04.17
Perszonalizmus és kultúrkritika Karácsony társas-lélektani pedagógiájában  2016.04.17
Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása – Utószó a IX. Kiss Árpád Emlékkonferenciához  2016.04.08
Global Higher Education System Between Neo-humanism and National Indebtedness  2016.03.22
Jegyzőkönyv 6. szám  2016.02.23
J e g y z ő k ö n y v a Pedagógiai Bizottság 1957. december 6-án megtartott üléséről.  2016.02.23
Módszer és eredmény Előadás módszeres értekezleten  2016.02.18
Kiss Árpád pedagógiai filozófiája az Iskolatelevízió médiumában  2016.01.04
A mindennapiság mint a gyermekfilozófia tárgya és közege  2015.12.20
Multi-média rendszerek a didaktikában  2015.11.22
Le savoir de la masse et/ou une masse de savoir  2015.09.27
INTERDISZCIPLINÁRIS PEDAGÓGIA ÉS AZ OKTATÁSI RENDSZER ÚJRAFORMÁLÁSA IX. KISS ÁRPÁD EMLÉKKONFERENCIA - PROGRAM  2015.09.27
INTERDISZCIPLINÁRIS PEDAGÓGIA ÉS AZ OKTATÁSI RENDSZER ÚJRAFORMÁLÁSA IX. KISS ÁRPÁD EMLÉKKONFERENCIA TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK  2015.08.27
Kiss Árpád, a szülők nevelése és az Iskolatelevízió  2015.06.19
A hebarti pedagógia filozófiai alapjairól  2015.06.08
Meghívó Időpontja: 2015. május 12. 17 óra.  2015.04.25
Feljegyzések  2015.03.12
IX. Kiss Árpád Emlékkonferencia 2015. szeptember 25 – 26  2015.02.11
Beszélgetés a magyarországi programozott oktatásról  2015.01.06
KOVÁCS MÁTÉ ALAPÍTVÁNY ÜNNEPI, KIBŐVÍTETT KURATÓRIUMI ÜLÉSÉRE  2014.11.14
A Gyüjtemény dicsérete  2014.08.20
KISS ÁRPÁDNÉ ÉS A PROGRAMOZOTT OKTATÁS  2014.06.25
„…l’homme libre, dédié aux problèmes de l’esprit..”  2013.08.29
Torgyik Judit: Tallózás a neveléstudomány új kutatási eredményei között  2013.08.29
Játék, mint világmodell, avagy a több „egész” nem több mint a kevesebb  2013.08.29
Jandácsik Pál: Levélrelikviák Kiss Árpádnéról  2013.08.29
Interdiszciplináris pedagógia és fenntartható fejlődés  2013.08.29
A magyar kultúrpolitika csődje  2013.08.23
la conception d István Széchenyi sur l édification de la nation  2013.07.14
Társadalmi egész és szervezett oktatás  2013.07.03
Interdiszciplináris pedagógia és a fenntartható fejlődés  2013.06.02
VIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia  2013.04.19
A hazai pedagógiai kutatás trendjei  2013.03.24
Entre néo-humanisme et endettement public  2013.02.24
Ádám György  2013.02.15
A Nyugat korának tanárképéről  2013.02.11
Beszélgetés (volt) munkatársakkal az OPI-ban  2013.01.05
Kiss Árpád 1955. október 9-i levele  2013.01.02
Búcsú Kiss Árpádtól  2012.12.31
A Mérei-ügy mellékszálai  2012.12.31
A köznevelés útján  2012.12.28
KISS ÁRPÁD MOST LENNE HETVENÖT ÉVES  2012.12.25
HALOTTI BESZÉD  2012.12.17
A holnap szolgálatában  2012.12.11
Holtig tanulunk  2012.12.05
KISS ÁRPÁD  2012.11.28
Búcsú Kiss Árpádtól  2012.11.26
A propos de la nature sociale de l homme  2012.11.25
Búcsúszó  2012.11.25
Levél Kiss Árpádról  2012.11.23
Tudományos szimpózium  2012.11.20
A múlt iskolájában nem lehet a jövő emberét nevelni  2012.10.28
Kiss Árpád leveleiből  2012.10.21
Faragó László négy levele Kiss Árpádnak  2012.10.01
A gyermek kultusza és a málenkij robot között  2012.09.30
A fejlődés-regény Gottfried Keller-i változatának értelmezéséhez  2012.09.14
Kilenc történet  2012.09.02
Kant and German School-Philosophy in the 18th Century  2012.08.09
Emil és az elismerés  2012.07.01
Az etalon  2012.04.27
Báthory Zoltán  2012.03.11
Lehettünk volna barátok is  2012.03.06
Kiss Árpád öröksége  2011.09.13
Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai  2011.09.08
de l image spirituelle d Árpád Kiss  2011.09.08
Filozófia pszichológia szociológia  2011.07.03
A pedagógia tudományelméletének körvonalai  2011.06.12
VII Kiss Árpád Emlékkonferencia  2011.06.04
Elefánttemető vagy sorsparadigma  2011.05.24
Életreform és reformpedagógia  2011.04.16
FARAGÓ LÁSZLÓ emlékére  2011.04.09
Egy Nobel-díjas a magyar oktatásügy élén  2010.12.18
Correspondence between Karl Jaspers and Hannah Arendt  2010.12.08
GROWING UP UNDER GLOBALISATION  2010.11.13
MEGHÍVÓ  2010.10.31
On the Intellectual Portrait of Árpád Kiss  2010.08.14
Kiss Árpád szellemi arculatának meghatározásához  2010.08.10
Kontra György  2010.06.20
Tudatosulás útján kifinomult emberszeretet  2010.05.03
A KONCENTRÁCIÓ LÉLEKTANI FELTÉTELEI  2010.02.19
A VEZETŐK NEVELÉSE ÉS KIVÁLASZTÁSA  2010.02.19
A FRANCIA NYELV ÉS IRODALOM KÉRDÉSE  2010.02.19
MÓDSZER ÉS EREDMÉNY  2010.02.19
A mi iskolánk  2010.02.19
A Debreceni Gyakorló Gimnázium  2010.02.18
Kiss Árpád debreceni tanári portréja  2010.02.17
Az újra felfedezett gyakorló  2010.01.23
Kovács Máté és Kiss Árpád  2010.01.19
Az új év köszöntése  2010.01.08
Meghívó  2010.01.04
Die Philosophie der Schule und der Welt  2009.12.25
A debreceni iskola  2009.11.15
Szekcióvezetői összefoglalók  2009.10.11
Mozaikkép a VI. Kiss Árpád Emlékkonferenciáról  2009.09.30
A pedagógia eszménye és megvalósult gyakorlata Kiss Árpád debreceni éveiben  2009.09.12
Interdiszciplináris pedagógia pedagógusok értelmiségiek  2009.09.10
VI. Kiss Árpád Emlékkonferencia  2009.09.10
Kiss Árpád Emlékszoba  2009.08.09
Értelmiségtörténet és pedagógusok  2009.06.30
VI Kiss Árpád Emlékkonferencia  2009.06.02
VI. Kiss Árpád Emlékkonferencia  2009.05.29
Epizódok a könyvtár első évtizedéből  2009.04.26
KONFERENCIA A 70 ÉVES KOZMA TAMÁS TISZTELETÉRE  2009.04.17
KISS ÁRPÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA  2009.04.16
Bergson és a pedagógia  2009.04.12
Egy abszolút pedagógus fiatalkori arcképe  2009.03.13
Kiss Árpád Műhely  2009.01.19
Bírálat  2009.01.12
Reformpedagógia és életreform  2008.11.16
Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai  2008.10.29
Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai  2008.10.28
Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai  2008.10.28
l homme libre dédié aux problèmes de lesprit...  2008.10.20
Bergson és a pedagógiai irányzatok  2008.09.20
Mit hozhat a jövő?  2008.08.20
Hogyan működött az Országos Köznevelési Tanács  2008.08.20
Szakirányú nevelés  2008.08.20
Általános iskola és középiskola  2008.08.20
Beszámoló az Országos Köznevelési Tanács munkájáról  2008.08.19
A nevelőképzés reformja  2008.08.19
Az általános iskola mint kultúrpolitikai probléma  2008.08.19
Élet és mozgás  2008.07.28
A Kiss Árpád Műhely célkitűzéseiről  2008.05.28
Meghívó  2008.05.26
Egy igazi pedagógus életútja  2008.05.17
Az utódállamok oktatáspolitikája  2008.05.13
Iskolák államosítása  2008.05.02
A magyar nevelésügyi kongresszusok története  2008.04.04
KISS ÁRPÁD TÁRSADALOMPEDAGÓGIÁJA  2008.04.03
Kiss Árpád-Emlékév  2008.03.22
Egy könyv elé  2008.03.16
A korszerű iskola és a pedagógus  2008.03.14
Elnöki megnyitó  2008.03.14
Korszerű ismeretszerzés és szaktermi munka  2008.03.14
Waldapfel János  2008.03.13
Meghívó  2008.03.06
Elnöki megnyitó  2008.02.17
A nevelés és az oktatás integrációja  2008.02.17
Elnöki megnyitó  2008.02.17
Az iskola és az univerzális filozófia között  2008.01.28
Autonómia és/vagy transzmisszió  2008.01.27
A magyar felnőttoktatás kiemelkedő alakjai  2008.01.08
Információ és tudás a társadalomban  2008.01.05
Neveléstörténet  2008.01.05
A Kiss Árpád Emlékév eseményeiből  2007.12.27
A MAI FRANCIA REGÉNY  2007.12.24
Kiss Árpád Emlékbizottság  2007.12.13
Kiss Árpádra emlékeztek Balassagyarmaton  2007.11.30
Kiss Árpád Emléknap  2007.11.26
GENERÁCIÓS KONCEPCIÓ A PEDAGÓGIÁBAN  2007.10.10
A tehetség-probléma hazai történetének irodalma  2007.10.05
V. Kiss Árpád-konferencia  2007.09.30
V. Kiss Árpád Konferencia  2007.09.26
Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai  2007.09.26
V. Kiss Árpád Emlékkonferencia  2007.09.24
A tantervelmélet forrásai  2007.09.22
Kiss Árpád  2007.09.16
Felavatták Kiss Árpád emléktábláját  2007.09.14
Ünnepélyes emléktábla-avatás  2007.09.12
Kemény Gábor 1883  1948  2007.09.09
Az új nevelés kérdései  2007.09.09
La philosophie française  2007.09.08
Az elfelejtett kísérletekről és alvó eredményekről  2007.08.31
Neveléstörténet  2007.08.23
Belügyi feljegyzés és MSZMP-döntés Mérei Ferencrôl  2007.08.16
Helyzetelemzés  2007.08.16
IGAZSÁG KÖLTÉSZET NÉLKÜL  2007.07.20
Rozsondai Zoltán  2007.07.19
A tudás karaktere és újraelosztásának dilemmája  2007.06.19
Kiss Árpád emléke  2007.06.13
Interdiszciplináris pedagógia  2007.06.10
Kovács Máté  2007.05.23
A Marslakók, a szociális báj avagy minden társadalomnak a maga tehetségei...  2007.05.13
Motivációs pénzre pályázhatnak a tanárok  2007.05.13
Individualizáció, mediatizáció,nemzedékek  2007.05.07
Verordnete Hochschulrevolution  2007.04.24
Hol van Hétfalu  2007.04.23
Oktatás-emlékév  2007.04.20
Meghívó  2007.04.16
A POLITIKAI VITÁK TÖRTÉNETE  2007.04.15
Kiss Árpádról a Fasorban  2007.04.12
Országos Nevelésügyi Konferencia  2007.02.23
VII. NEVELÉSÜGYI KONGRESSZUS  2007.02.20
2007 - Kiss Árpád Emlékév  2007.02.18
Új tudás az új tudásról  2007.02.07
Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai  2007.02.05
Kiss Árpád Emlékév  2007.02.05
Kovács Máté  2007.02.02
Kiss Árpád-emlékév  2007.01.24
Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai  2007.01.23
Emlékeztető  2007.01.10
Kiss Árpád Emlékbizottság  2006.12.19
Kiss Árpád Emlékév 2007  2006.12.19
Közoktatás-fejlesztés a fővárosban  2006.12.13
Az egyetemen  2006.12.06
Morális ember helyett szabad ember  2006.12.02
Megérteni a tudástársadalmat  2006.12.02
ELŐSZÓ  2006.11.24
Egzisztencia és tudomány  2006.11.13
Horizontalitaet und Vertikalitaet der Zeit  2006.11.11
A reformpedagógia és az életreform mozgalmak kapcsolata  2006.11.10
Reformpädagogik und Lebensreform in Mitteleuropa  2006.11.10
KISS ÁRPÁD A NEGYVENES ÉVEKBEN  2006.11.05
Szenvedés és nevelés  2006.10.30
A német egyetemek történeti szociológiájához  2006.10.25
Carl Dallagos gelebtes Denken  2006.10.07
Az irodalomtörténet védelmében  2006.09.24
Levéltervezet  2006.09.17
Lektori vélemény  2006.09.11
Magyar Pedagógiai Társaság  2006.09.09
Tudósnak maradni  2006.09.06
Töredékek, vázlatok  2006.09.06
Kisvárosi délután  2006.09.03
Információ és tudás a társadalomban  2006.09.01
Az Országos Köznevelési Tanács visszaállítását szorgalmazó 56-os javaslat  2006.08.31
A pedagógiai sajtó  2006.08.31
Az értékek változása és a pedagógia  2006.08.10
Schelers Wissensphilosophie  2006.07.19
Universitäten in der Zivilgesellschaft  2006.07.02
A TUDÁS TÁRSADALMA  2006.06.07
Báthory75  2006.05.30
A mindennapiság mint a gyermekfilozófia tárgya és közege  2006.05.13
Vita az Okos társadalom esélyeiről  2006.05.04
Európai gyanú  2006.05.04
Interdiszciplináris pedagógia  2006.05.04
Tájékoztató a Magyar Pedagógiai Társaság tevékenységéről  2006.04.22
Der Krieg gegen die Intelligenz  2006.04.09
Universitaet und Zivilgesellschaft  2006.04.01
Kiss Árpád: IGAZSÁG KÖLTÉSZET NÉLKÜL.  2006.03.27
Mindennapi felelősség és univerzalizmus  2006.03.22
A mindennapiság mint a gyermekfilozófia tárgya és közege  2006.03.11
Ludwig Feuerbachs Eudaimonismus als universalgeschichtliche Option  2006.03.07
Ein Versuch, Ludwig Feuerbachs Begriff der Aufklaerung zu bestimmen  2006.03.07
LUDWIG FEUERBACHS PHILOSOPHISCHE POSITION  2006.03.06
Egy új közellenség: a felsőoktatás  2006.02.27
A PEDAGÓGIA UNIVERZALIZÁLÓDÁSA  2006.02.26
'a szellem problémáival foglalkozó szabad ember'  2006.02.06
Zur Bestimmung einer Philosophie der Lebensreform  2006.01.28
AZ ORSZÁGOS KÖZNEVELÉSI TANÁCS  2005.11.16
A TANÁRKÉPZÉS HELYE KISS ÁRPÁD PEDAGÓGIÁJÁNAK ELSŐ KORSZAKÁBAN  2005.11.15
Kiss Árpád: "Iskolás tanulóink tudásszintjének vizsgálata"  2005.11.15
Egy belső emigráció könyve  2005.11.15
Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma  2005.11.13
Kiss Árpád pedagógiája és oktatáspolitikája 1945 és 1948 között  2005.11.13
A pályakép vázlata  2005.11.12
A magyar pedagógia Debreceni Iskolái  2005.11.12
K Ö S Z Ö N T Ő  2005.11.11
TÉZISEK A KISS ÁRPÁD-PÁLYAKÉPHEZ  2005.11.11
Kiss Árpádra emlékeztek  2005.11.10
Emlékezés Kiss Árpádra  2005.11.10
PEDAGÓGIAI ELMÉLET ÉS KETTÉOSZTOTT TÁRSADALOM  2005.11.09
Interdiszciplináris pedagógia és az oktatás finanszírozása  2005.10.21
Globales Hochschulwesen zwischen Neohumanismus und Staatsverschuldung  2005.10.18
A pályakezdő Kiss Árpád  2005.10.16
GLOBALIZÁCIÓ ÉS OKTATÁS  2005.10.14
A DEBRECENI EGYETEM NEVELÉSTUDOMÁNYI ISKOLÁI  2005.10.01
DIE PHILOSOPHIE DER SCHULE UND DES LEBENS  2005.10.01
Kapcsolatok és kötődések  2005.10.01
ONK, 2005  2005.09.30
A III. KISS ÁRPÁD KONFERENCIA PROGRAMJA  2005.09.27
Interdiszciplináris pedagógia és a tudás társadalma  2005.09.22
Lektori vélemény Brezsnyánszky László-Fenyő Imre (szerk.): A debreceni Iskola cí  2005.09.19
Die drei Kulturen im Transitionszeitalter im Kontext der Ost-West-Auseinanderset  2005.09.17
A JÖVŐ HÁROM KULTURÁJA ÉS AZ OKTATÁS  2005.09.17
A JELEN NÉGY KULTURÁJA ÉS A KOMPARATISZTIKA  2005.09.17
Tömegtudás és/vagy tudástömeg  2005.09.11
Kiss Árpád idézése  2005.08.13
Interdiszciplináris pedagógia és az oktatás finanszírozása  2005.07.02
Kultúrkritika a harmadik évezred elején  2005.04.06
Pedagógiai modernizáció az EU küszöbén  2005.03.04
AZ ISKOLA ÉS AZ UNIVERZÁLIS FILOZÓFIA KÖZÖTT  2005.02.11
EGYETEM, TÁRSADALOM, INNOVÁCIÓ  2004.12.02
Kiss Árpád a negyvenes években  2004.12.02
AZ UNIVERZÁLIS PEDAGÓGIA ALAPJAI A KLASSZIKUS NÉMET FILOZÓFIA FŐ FOLYAMATAIBAN  2004.11.29
AZ ISKOLA ÉS A VILÁG FILOZÓFIÁJA  2004.11.29
A herbarti pedagógia filozófiai alapjairól  2004.11.29
Kiss Árpád műveltség-koncepciója a tudástársadalom perspektívájából  2004.11.29
Versuch über die Universitaeten im post-sozialistischen Raum  2004.11.29
ELŐSZÓ  2004.11.29
Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása