Kiss Endre főoldal   Germanisztika


Tartalomjegyzék Aesthetische Erziehung, die notwendig stets anders werdenden Primaerimpulse Hermann Brochs literarische Freundschaften Utolsó lap

Rathmann János köszöntése


Az ünnepségen felolvasták Prof. Dr. Hans Lenk (Karlsruhe) és Prof. Dr. Michael Benedikt (Bécs) Rathmann János tevékenységének egészét méltató leveleit.
Rathmann János köszöntése

 

A Német-Magyar Filozófiai Társaság 2006. március 24-én, a Kodolányi János Főiskola budapesti épületének dísztermében köszöntötte Rathmann Jánost 70 éves születésnapja alkalmából.

 

Az ünnepségen felolvasták Prof. Dr. Hans Lenk (Karlsruhe) és Prof. Dr. Michael Benedikt (Bécs) Rathmann János tevékenységének egészét méltató leveleit.

 

Rathmann munkásságát részleteiben méltató levelében Mészáros András, a Pozsonyi Egyetem tanára a kövekező mozzanatokat emelte ki: „Rathmann Jánosnak elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy…a felvilágosodás kori szepességi filozófus-tanárok tevékenységét – kutatásai tárgyává tette, és hogy másokat is rávett arra, hogy foglalkozzanak ezekkel a méltatlanul elfeledett gondolkodókkal. Erről tanúskodik az a két konferenciakötet – Zur Geschichte der ungarndeutschen Philosophie. Aufklärungsperiode, 1998; Die Rezeption der leibnizschen und kantschen Ideen in Ungarn und Österreich, 2000 –  amelyeknek összeállítója és társszerzője is volt. A szívéhez legközelebb álló tanárokról tartott előadást 2002 októberében Pozsonyban is, a magyarországi iskolai filozófiáról tartott konferencián. Christian és Johann Genersich, az idősebb és a fiatalabb Johann Toperczer azok, akiknek hagyatékát többször is kutatta Pozsonyban, Késmárkon és Lőcsén. Az általa feldolgozott és bemutatott anyag pontos képet nyújt arról, hogyan szivárgott be Magyarországra – főként az evangélikus filozófiatanárok közreműködésével – Kant filozófiája, és hogy ennek a gondolatrendszernek milyen modifikációival találkozhatunk az említett bölcselkedőknél.”

 

Molnár László, a Budapesti Műszaki Egyetem tanára, „Rathmann János – egy élet a felvilágosodás kutatásának jegyében” című ünnepi beszédében ugyancsak az életmű legfontosabb mozzanataira hívta fel a figyelmet: „Rathmann János, a felvilágosodás fáradhatatlan kutatója új utakat nyitott a német, osztrák és magyar felvilágosodás megértése és tanulmányozása számára. Az első magyar és német nyelvű Herder monográfia szerzője, az első magyar Herder szövegkiadások szerkesztője,  sokoldalú, árnyalt elemzései hozzáférhetővé teszik a magyar olvasó számára a historizmus egyik megalapítójának életművét…Herder munkássága nemcsak korában volt jelentős gondolkodó…Az általa érzékelt és elemzett problémák ma is elevenek, és vita tárgyát képezik.  Rathmann felvilágosító tevékenységének egyik eredménye, hogy Dümmert Dezső írásaira támaszkodva megcáfolt egy téves nézetet, miszerint Herder magyarellenes volt, aki a magyar nép megsemmisülését jósolta. Kimutatja, hogy Herder ez esetben kritikátlanul használt fel egy megbízhatatlan forrást és ez vezetett egy ilyen megállapításhoz…          (Mindezek után- K.E.) Rathmann János olyan vállalkozásba kezdett, amilyet csak kevesen tudtak végigvinni. Egy Hamann válogatást publikált, melynél a fordítást készítette, a jegyzeteket, az elő- és utószót írta.  A munka nehézségét csak az érzékelheti, aki egyszer már olvasott Hamann szöveget. Azt kell mondani, hogy aki ilyen munkára vállalkozik, az a lehetséges határán mozog. Ezért ennek a munkának a jelentőségét nem lehet túlbecsülni. Nem véletlen, hogy a nemzetközi irodalomban a magyaron kívül csak angol, olasz és norvég nyelvű Hamann válogatás jelent meg.”

 

A köszöntőn hosszabb részletet olvastak fel Rathmann János legutolsó műfordításából, amely Moses Mendelssohn egyik Szokratész-ről szóló írásával illusztrálta egy ideáltipikus filozófus-sors problematikáját. Ezek után a közönség is szót kapott, számosan köszönthették Rathmann Jánost. Az ünnepség végén Kiss Endre, a Német-Magyar Filozófiai Társaság elnöke átnyujtotta Rathmann Jánosnak a Társaság német képviselői által elkészített, az életművet méltató díszoklevelet. 

 

Rathmann János egyike azoknak, akik szélesre tárták a  német felvilágosodás kapuit. Azt csak remélni tudjuk, hogy  ezen a kapun minél többen lépnek majd be. Abban azonban bizonyosak vagyunk, hogy aki azon belép, nem sokáig érzi magát

a holt tudás steril közegében.

 

K.E.

 

      További információk: http://www.pointernet.pds.hu/kissendreHirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása