Dr Kiss Endre

Kiss Endre honlapja

fullscreen Full
screen view
 teljes
 képernyős megjelenítés
Filozófia filozófia
 
Globalizáció globalizáció
 
Judaisztika judaisztika
 
Nietzsche nietzsche
 
Társadalom
lélektan
társadalomlélektan
 
Irodalom
elmélet
irodalomelmélet
 
Kiss Árpád KissÁrpád
 
Personália personália
 
Társadalom
elmélet
tásadalomelmélet
 
Posztmodern posztmodern
 
Esztétika esztétika
 
Germanisztika germanisztika
 
Tudás
szociológia
tudásszociológia
 
Magyar
filozófia
magyarfilozófia
 
Közép
-Európa
közép-európa
 
Politika
elmélet
politikaelmélet
 
Etika etika
 
Könyvek könyvek
 
Bírálatok vélemények bírálatok
 
Jövőkutatás jövőkutatás
 
Tudás
társadalom
tudástársadalom
 
Broch broch
 
Europa európa
 
Civilizáció
elmélet
civilizációelmélet
 
Szépirodalom szépirodalom
 
Publicisztika publicisztika
 
Publikációk
 
Témalista témalista
 
E-book ebook
 

Kiss Endre

sz. 1947, Debrecen,
az ELTE BTK Új- és Legújabb kori Filozófiai Tanszékének vezető oktatója, a Stratégiakutató Kht. Tudományos igazgatója,
kutató professzor (Kodolányi Főiskola), a Posztmodern Központ programigazgatója (Budapest-Székesfehérvár)

Önéletrajz

Kiss Endre, az MTA doktora 
ELTE - Nyugat-magyarországi Egyetem - OR-ZSE

1947, Debrecen

Tudományos tevékenysége három korszakra  bontható.

Az első korszakban az Osztrák-Magyar Monarchia filozófia- és eszmetörténet, illetve a magyar filozófia- és eszmetörténet ezzel kapcsolatos problémáival foglalkozott. Filozófiai tevékenysége második korszakának középpontjában Nietzsche állt.

1982-ben könyvet írt filozófiájának magyarországi recepciójáról, 1993-ban monográfiát Nietzsche filozófiájáról, 2005-ben kiadta e monográfia kétszeres terjedelműre növelt végleges változatát. Filozófiai tevékenysége harmadik korszakának középpontjában az 1989 utáni kelet-európai és egyben a globális fejlődés komplex problematikája állt. A jelen filozófiai értelmezésének munkálatai a globalizáció elméleti értelmezése körül kristályosodtak ki, a tudás- és információs társadalom teoretikus értelmezése került érdeklődése középpontjába.

1985-86-ban Humboldt-ösztöndíjas. Az Internationale Hegel-Gesellschaft magyarországi megbízottja (1988-2000) és elnökségi tagja (1994-2000), az Internationale Schopenhauer-Gesellschaft vezetőségi tagja, az Internationale Robert Musil Archiv vezetőségi tagja (1990-1998), a Rapial (Zeitschrift für Kultur und Wissenschaft des Robert Musil-Achivs egyik kiadója 1988 és 1994 között). 2003-tól alelnöke, 2005-től 2007-ig elnöke a Német - Magyar Filozófiai Társaságnak, 2007-től e Társaság elnökségi tagja. Alapító elnöke, majd az alakulás után vezetőségi tagja az Internationale Hermann Broch Arbeitskreis-nek. A GERM nemzetközi tudományos szervezet témafelelőse. A Gesellschaft für Masse- und Macht-Forschung (GMMF) Tudományos Tanácsának tagja. Tagja a Római Klub Magyarországi Asszociációjának és a Felelősen a Jövőért Akadémiai Klubnak. Tagja továbbá az American Biographical Institute Inc. Research Board-jának és az Inamori Foundation Boardjának. A College Internationale de la Philosophie magyar képviselője. A European Global Research Network alapító elnöke (2007). Szerkesztőbizottsági tagja az Age of Globalization, illetve e folyóirat orosz kiadásának (Vek globalizacija) a lap 2008-as első kiadásától kezdve. A Közép- és Kelet-Európai Felvilágosodás Kutatócsoportjának alapítója (2008. november). 

Az MTA Jövőkutatási Bizottságának tagja (2006-tól). Tanácskozási joggal rendelkező tagja az MTA Veszprémi Területi Bizottságának

A Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program alapító tagja. Tagja az OR-ZSE Doktori Tanácsának is. A Kiss Árpád Emlékbizottság tagja, a Magyar Pedagógiai Társaság Kiss Árpád Műhelyének egyik alapítója. Az Új Pedagógiai Szemle szerkesztőbizottságának elnöke, a Magyar Pedagógiai Társaság választmányának tagja. Az Európai Utas folyóirat alapító tagja, a Pro Philosophia szerkesztőbizottságának tagja.

A Magyar Zsidó Szemle (Új Folyam) Szerkesztőbizottságának tagja. 2006-tól az Egyenlítő című társadalomkritikai és kulturális folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. 

1991-ben alakította meg a Hegel-Fukuyama-Társaságot.

A Stratégiakutató Kht. tudományos igazgatója 1998-tól. 2001-ben egyik alapítója, 2001-től 2008- programigazgatója a Posztmodern Központ -nak (Budapest-Székesfehérvár).

1984-ben a "Kiváló munkáért", 1998-ban az Eötvös-érem kitüntetést kapta. A GERM nemzetközi tudományos szervezet a "Honoured Member" címmel tüntette ki. 2008-ban Kiss Árpád-díjjal tüntették ki.

A AB Aeterno és a Kreativ társadalomért alapítványok kuratóriumának tagja.

Budapest, 2001. szeptember 1.

Kiss Endre az MTA doktora, Dr.phd.d

 CV English, 

CV German,

 CV French,

 Mail: andkiss@hu.inter.net

e-mail

Filozófia

Globalizáció

Judaisztika

Nietzsche

Társadalomlélektan

Irodalomelmélet

Kiss Árpád életmű

Personalia

Társadalomelmélet

Posztmodern

Esztétika

Germanisztika

Tudásszociológia

Magyar filozófia

Közép-Európa 

Politikaelmélet

Etika

Könyvek

Bírálatok

Jövőkutatás

E-book

Tudástársadalom

Broch

Európa

Civilizációelmélet 

Szépirodalom

Publicisztika

Publikációk

Témalista