Fajtalexikon-FCI-2


Tartalomjegyzék Spanyol masztiff Német dog Utolsó lap

Közép-ázsiai juhászkutya

FCI 335

Hatalmas és fenséges. A nyüzsgés, a játékos csaholás, a gazda szemvillanását lesni, türelmetlenül vakkantani a gazda helyeslését várva - ezek nem az õ tulajdonságai. A Közép-Ázsiai nem csak úgy megáll - hanem az ellenség útjába áll, nem fut - hanem száguld, õ nem harap - hanem széttép.
Története sok - sok évszázadra tehetõ. Nem ismert pontos származása, sokak szerint Európába Nagy Sándor serege hozta be. Türkmenisztán nagy birodalom volt. Sokáig ellenállt Dzsingisz kán tatár seregének, nagyméretû kutyáik sok veszteséget okoztak a tatár lovasságnak.
     Zord vidék, rideg körülmények, szüntelen megpróbáltatások és az örök ellenség - a nyájakat tizedelõ farkasok. Kevés olyan fajta van, aki a kutyák között igazán rászolgált a farkas ölõ jelzõre - a Közép-Ázsiai egyike ezeknek.
     Ez a kutya napjainkra sem vesztette el kiemelkedõ tulajdonságait, népszerûsége nõ, és nem véletlen, hogy egyike lett az elismert "testõröknek" - akikre azt mondják "tekintélyes kutya, ami komoly embereknek való".
     A háború elõtti években az elszigeteltség és komoly tenyésztõi munka eredményezte a türkmenisztáni Csardzsou megye Szamszonovo szovhozában az igen jó közép-ázsiai juhászkutya állomány kialakulását. Ezek a kutyák voltak résztvevõi és gyõztesei 1939-1941-ben és 1954-1956-ban rendezett kiállításoknak. A szovhozban egy Sámson nevû hatalmas kan vonalát tenyésztették - amely vonal dokumentációi elvesztek. Hasonló sorsra jutott az 1940 Összszovjetunióbeli Mezõgazdasági kiállítás gyõztesének a fekete-foltos Arlánnak papírjai is. Ezeknek a kutyáknak az utódait, bár nem rendelkeztek származási okmányokkal, mégis könnyû volt megismerni.
     Az utóbbi két évtizedben két értékes vonalat említenek. Az egyik Belij Jekimen (Fehér Egyedüli) a másik Csornij Jekimen (Fekete Egyedüli) vonala.
     Belij Jekimen marmagassága 75 cm, nagyon jó felépítésû, erõs kutya hatalmas fejjel és széles pofacsonttal. Utódai erõs felépítésûek, 73 - 77 cm - es marmagasságúak, széles, fejük széles, erõs, alig észrevehetõ stoppal.
     Csornij Jekimen az 1970-es évek táján született, az átlagosnál magasabb volt és kevésbé erõteljes.
     A 90-es években a leghíresebb Ak-gus volt, aki 74-75 cm-es marmagasságú, széles és hosszú mellkasú igen jól izmolt kutya volt. Feje nagyméretû, lapos koponyával, szinte észrevehetetlen stoppal, arcorri része széles, erõs, fogai nagyméretûek. Elsõsorban munka tulajdonságaival, kitartásával, állóképességével tûnt ki kortársai közül.
     Ak-gusnak harmadik, negyedik nemzedéki leszármazottai hazánkban és a szomszédos Szlovákiában is megtalálhatók. 
     Magyarországon a 90-es évek eleje óta vannak Közép-Ázsiai juhászkutyák. Számuk az utóbbi években emelkedett jelentõsebben, miután sikerült néhány kitûnõ kutyát importálni a Szovjetunió utódállamaiból. Elsõsorban azok választják ezt a fajtát, akiknek jó házõrzõre, kiegyensúlyozott, nyugodt de mégis robbanékony testõrre van szükségük, valamint mindezek mellett egy igazán odaadó feltétel nélküli barátot szeretnének.
     Termetükbõl és felépítésükbõl adódóan területigényük nagy, lakásban, zárt és kis területen nem érzik jól magukat. Szeretik a családot, tisztelik a gazda baráti körét, viszont szigorúak az idegenekkel, betolakodókkal szemben.
     Határozott, céltudatos nevelést igényelnek, de sosem lesznek a gazda nyugalmának megrontói.

A közép-ázsiai juhászkutya leírása

     Felépítése:- Durva, erõs csontozatú, atlétikus felépítésû izmos kutya. Egyes egyedeinél lazasághoz vezetõ hajlam található. Bõrük vastag, jól fejlett, erõs szerkezetû, megfelelõen rugalmas, gyakran lebernyeget alkot a nyak tájékán.
     Marmagasság: - kanoknál nem kevesebb 65 cm-nél, szukáknál nem kevesebb 60 cm-nél.        
     Viselkedése: - Kiegyensúlyozott, nyugodt magatartás. Aktív védelmi reakció.
     Szõrzet: - durva, egyenes szõrzet, jól fejlett aljszõrzettel. A fejen és a lábak mellsõ felén szorosan simuló.
     A szõrhosszúságtól függõen megkülönböztetnek:
     - hosszabb - 7 - 8 cm hosszúságú fedõszõrrel a füleken, a nyakon, a lábak hátulsó felületén és a farkon,
     - rövid, 3 - 5 cm hosszú szorosan simuló szõrrel.
     Szín: - fehér, fekete, szürke, szalmasárga, vörös, vöröses-fekete, tigriscsíkos, foltos. 
     A fej masszív, széles koponyával és járomcsontokkal. A koponya lapos, az arcorri részbe való átmenet alig érezhetõ. Az arcorri rész valamivel rövidebb a koponya hosszánál, a szemek között széles, és majdnem teljesen párhuzamos, nem szûkül az orrtükör felé. Elölrõl és felülrõl nézve téglalap alakúnak tûnik, oldalról nézve tompa ék alakú hosszan lelógó felsõ ajkakkal. Az orrtükör nagy és fekete. Világos színû kutyáknál engedélyezett a barna orrtükör.
     Fülei alacsonyan tûzöttek, háromszög formájúak (rövidre vágják kölyök korban).
     A szemek sötétek, távol elhelyezkedõk, kerekek, egyenes vágásúak.
     A fogak fehérek, nagyméretûek, szorosan egymáshoz simulóak. A metszõfogak egy vonalon vannak, záródásuk ollós.
     A nyak rövid, izmos, mélyen tûzött, a hátvonalhoz képest 30-40 fokban felfelé tartott. A mellkas széles, mély, kerek, dongás bordákkal.
     A mellkas alsó vonala a könyökbúbok vonalában vagy azoknál mélyebben van.
     A has enyhén felhúzott.
     A mar magas, jól kifejezett - különösen a kanoknál. A marmagasság 1-2 cm-rel magasabb a far magasságánál.
     A hát erõs, egyenes és széles.
     Az ágyék rövid, széles, enyhén domború.
     A far széles, izmos, majdnem vízszintes.
     A farok magasan tûzött, sarló alakú, nyugalmi állapotban a csánkig ér. Rövidre vágják.
     A mellsõ végtagok elölrõl nézve egyenesek és párhuzamosak. A mellsõ végtagok hossza a talajtól mérve könyékig kicsivel több mint a marmagasság fele. A lapocka és a felkar 100 fokos szöget zár be. Az alkarok egyenesek, erõsek és hosszúak. A lábtõ rövid, széles, erõs, függõleges, merõleges a talajra.
     A hátulsó végtagok párhuzamosak, enyhén nyitott szögelésûek. A lábszárak rövidek a lábtõ függõlegesen állított, masszív felépítésû.
     A mancsok (mellsõk és hátulsók) nagyméretûek, oválisak, zártak.
     A mozgás - a fajtára leginkább jellemzõ a rövid, nehéz ügetés és a galopp. Ügetés közben a végtagok párhuzamosan kell, hogy mozogjanak, a mellsõ végtagok a középvonalhoz közelítenek.

     A közép-ázsiai juhász esetében, nem beszélhetünk homogén fajtáról. Felépítésében, valamint típusában nagy eltérések vannak. A fajta magyarországi állományát jelentõsen meghatározza, hogy az elsõ idõkben milyen típusú kutyák kerültek be az országba. Megtalálhatók a szikár, vékony felépítésû és az erõteljesebb, robosztusabb kutyák. Az ázsiai jövõje azon múlik, hogy e fajta tenyésztõi mely típust helyezik elõtérbe. Reméljük, hogy a jövõben kialakul a helyes szemlélet és a magyarországi állományt erõs felépítésû és robosztus kutyák fogják meghatározni. Bízom abban, hogy mint a szomszédos Szlovákiában, bevezethetõ lesz a szigorú tenyész szemle és csak azokat a kutyákat lehessen tovább tenyészteni melyek ezeknek az elvárásoknak megfelelnek. Ez alatt értendõ a kötelezõ diszplázia szûrés, valamint a rossz idegrendszerû kutyák kiszûrése a tenyésztésbõl. Meghatározó a bírók, fajtához való értése. Ma még nem mondhatjuk el, hogy értenek hozzá, érzik a fajtát.

Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása